Monoclo là gì

     

Ankan Y phản bội ứng cùng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo bao gồm tỉ khối hơi so cùng với H2 bằng 46,25. Tên của Y là :

Bạn sẽ xem: Monoclo là gì

Phương pháp giải

+) Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2=> CTPT của dẫn xuất

+) từ bỏ tỉ khối của dẫn xuất cùng với hiđro => tính n

+) Biện luận phương pháp cấu tạo

Lời giải của GV thuphikhongdung.vn

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo thành dẫn xuất monoclo :

$C_nH_2n+2+Cl_2xrightarrow extasC_nH_2n+1Cl+HCl$ (1)

Theo trả thiết ta thấy CnH2n+1Cl bao gồm hai đồng phân cùng $M_C_nH_2n+1Cl=46,25.2=92,5,,gam/mol$

=> 14n + 36,5 = 92,5 => n = 4 => CTPT của ankan là C4H10

+) vì chưng phản ứng chế tạo ra 2 dẫn xuất => X là butan hoặc isobutan

Phương trình làm phản ứng :

nhiều người đang xem: Dẫn xuất monoclo là gì


Bạn đang xem: Monoclo là gì

*

*Xem thêm: Lý Thuyết Công Nghệ Lớp 11 Bài 33 : Động Cơ Đốt Trong Dùng Trong

*

*Xem thêm: Ăn Theo Thuở Ở Theo Thời Là Gì? Ăn Theo Thuở

*

Sản phẩm của phản bội ứng nắm clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là :

(1) (CH3)3CCH2Cl (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 (3) CH3ClC(CH3)3

Cho iso-pentan chức năng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol trong đk ánh sáng khuếch tán thu đ­ược sản phẩm chính monobrom gồm công thức kết cấu là

Khi clo hóa C5H12 với tỉ trọng mol 1:1 nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là

khi clo hóa một ankan bao gồm công thức phân tử C6H14, bạn ta chỉ chiếm được 2 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan sẽ là :

Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa links σ và gồm hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X có mặt 6 thể tích CO2 (ở cùng đk nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ trọng số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa xuất hiện là :

Khi clo hóa các thành phần hỗn hợp 2 ankan, tín đồ ta chỉ chiếm được 3 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan sẽ là :

Có bao nhiêu ankan là hóa học khí ở điều kiện thường khi phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ trọng mol 1:1) tạo thành 2 dẫn xuất monoclo ?

Dãy ankan nào tiếp sau đây thỏa mãn đk : mỗi bí quyết phân tử có một đồng phân khi công dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo nên 1 dẫn xuất monocloankan độc nhất vô nhị ?

Ankan Y bội phản ứng với clo tạo nên 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối khá so với H2 bởi 46,25. Tên của Y là :

Khi clo hóa một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 53,25. Thương hiệu của ankan X là :

Khi mang lại ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bởi 83,72%) tính năng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ chiếm được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Thương hiệu của X là :

Khi thực hiện phản ứng rứa giữa ankan X với khá brom có chiếu sáng tín đồ ta thu được tất cả hổn hợp Y chỉ đựng hai chất sản phẩm. Tỉ khối tương đối của Y so với không khí bởi 4. Tên của X là :

Ankan X là chất khí ở điều kiện thường. X phản bội ứng cùng với clo (có askt) tạo nên 2 dẫn xuất monoclo. Gồm bao nhiêu chất vừa lòng điều khiếu nại trên ?

Ankan X có một nguyên tử cacbon bậc III, một nguyên tử cacbon bậc II, còn lại là các nguyên tử cacbon bậc I. Khi đến X công dụng với clo (askt) thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu trúc của nhau ?

Cho các ankan sau:

(a) CH3CH2CH3;

(b) CH4;

(c) CH3C(CH3)2CH3;

(d) CH3CH3;

(e) CH3CH(CH3)CH3.

Ankan chỉ cho 1 mặt hàng thế nhất khi tính năng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1:1) là

Khi clo hóa metan chiếm được một sản phẩm thế cất 89,12% clo về khối lượng. Phương pháp của sản phẩm là:

Phản ứng của metan với clo thuộc nhiều loại phản ứng nào: CH4 + Cl2 (overseta/s ightarrow) CH3Cl + HCl

Cho 5,6 lít ankan thể tích đo sinh hoạt 27,3oC cùng 2,2 atm công dụng hết với clo ngoài ánh sáng thu được một dẫn xuất clo độc nhất vô nhị có cân nặng 49,5 gam. Cách làm phân tử của ankan là:

Hiđrocacbon Y mạch hở bao gồm 19 links σ trong phân tử (ngoài ra không hề liên kết nào khác). Khi rước Y gia nhập phản ứng cố kỉnh với clo thì chiếm được 2 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của Y là:

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.