Một bài trắc nghiệm có 10 câu hỏi mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn trong đó có 1 đáp án đúng

     

Do mỗi câu trả lời đúng được (0,2) điểm và thí sinh này được (6) điểm buộc phải thí sinh kia cần vấn đáp đúng được (frac60,2=30) (câu).

Bạn đang xem: Một bài trắc nghiệm có 10 câu hỏi mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn trong đó có 1 đáp án đúng

Ta có phần trăm trả lời đúng một câu hỏi là (frac14=0,2) và tỷ lệ trả lời sai một câu hỏi là (frac34=0,75.) bởi đó phần trăm bình trả lời đúng (30) thắc mắc là (C_50^30.left( 0,25 ight)^30.left( 0,75 ight)^20=0,25^30.0,75^20C_50^20.)

Chọn đáp án C.


*

Môn Toán - Lớp 11

Câu hỏi:

Đề thi đánh giá 15 phút bao gồm 10 câu trắc nghiệm, mỗi câu gồm bốn phương án trả lời, trong số ấy có một giải pháp đúng, trả lời đúng mỗi câu được 1,0 điểm. Từng thí sinh làm cả 10 câu, mỗi câu chọn một phương án. Tính phần trăm để thí sinh kia đạt từ 8,0 điểm trở lên.

A (frac4634^10) B (frac43610^4) C (frac46310^4) D (frac4364^10)

Phương pháp giải:

Tính số bộ phận của không gian mẫu.

Gọi A là biến chuyển cố “thí sinh đó đạt từ 8,0 điểm trở lên”, tức là phải vấn đáp đúng trên 8 câu, tính số hiệu quả thuận lợi cho biến hóa cố A.

Tính phần trăm của đổi thay cố A.

Lời giải chi tiết:

Mỗi câu hỏi có 4 câu trả lời nên số phần tử của không gian mẫu là (left| Omega ight|=4^10)

Gọi A là phát triển thành cố “thí sinh kia đạt trường đoản cú 8,0 điểm trở lên”, có nghĩa là phải vấn đáp đúng bên trên 8 câu.

Xem thêm:

TH1: trả lời đúng 8 câu với sai 2 câu (Rightarrow C_10^8.left( C_1^1 ight)^8.left( C_3^1 ight)^2=405) cách.

TH2: trả lời đúng 9 câu với sai 1 câu (Rightarrow C_10^9.left( C_1^1 ight)^9left( C_3^1 ight)^1=30) cách.

TH3: trả lời đúng cả 10 câu (Rightarrow C_10^10.left( C_1^1 ight)^10=1)cách.

(Rightarrow left| A ight|=436)

Vậy (Pleft( A ight)=frac=frac4364^10)

Chọn D.

Quảng cáo


*

*

lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài xích tập sgk

a) một bài xích thi trắc nghiệm tất cả 10 câu , mỗi câu có 4 phương án vấn đáp trong đó có một phương án đúng . 1 học sinh không thuộc bài nên từng câu phần đa chọn tự nhiên một phương án trả lời . Tính phần trăm để học viên đó vấn đáp đúng cả 10 câu .

b) tìm số hạng không chứa x trong khai triển (left(x^2;frac1x^4 ight)^12)

Các thắc mắc tương từ

Hỏi từ 10 chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rất có thể lập được bao nhiêu số bao gồm 6 chữ số không giống nhau, làm sao cho trong những chữ số đó xuất hiện số 0 với 1

đáp án em được cho thấy là 42000 nhưng lại em có tác dụng trực tiếp

mong được hỗ trợ giải việc bằng cách thức phần bù

em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tiền tâm, coi xét, trả lời câu hỏi cho em


không gian mẫu là số phương án trả lời 10câu hỏi mà học viên chọn ngẫu nhiên. Suy ra số bộ phận của không gian mẫu lànΩ=410

Mỗi câu đúng bao gồm 1phương án trả lời, mỗi câu sai có 3phương án trả lời. Cho nên để học sinh đó vấn đáp đúng 7 câu: cóC107.33 khả năng thuận lợi.

Xem thêm:

Vậy tỷ lệ cần tính p =C107.33410

Chọn C.


Cách khác. Xác suất để vấn đáp đúng mỗi câu là 14 tỷ lệ trả lời sai mỗi câu là 34. Do đó xác suất học sinh trả lời đúng 7câu bằng