Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8 4

     

Một người gửi tiết kiệm ngân sách với lãi suất 8,4% năm cùng lãi hàng năm được nhập vào vốn, hỏi sau từng nào tháng fan đó thu được gấp hai số tiền thuở đầu (lấy quý hiếm quy tròn)?

A. 96

B. 97

C. 98

D. 99


*

Giả sử: số tiền lúc đầu đem gửi là a (đồng)

Từ yêu thương cầu bài bác ra thì số tiền chiếm được là 2a (đồng)

Vì một năm lãi suất là 8,4%, mà 1 năm có 12 tháng nên số lãi một tháng là:


Một bạn gửi tiết kiệm với lãi vay 8,4% năm với lãi thường niên đuọc nhập vào vốn, hỏi sau bao nhiêu tháng fan đó thu được gấp rất nhiều lần số tiền ban sơ (lấy quý giá quy tròn)?

A. 96

B. 97

C. 98

D. 99


Một người gửi máu kiệm vào trong 1 ngân mặt hàng với lãi vay 7,5% / năm. Biết rằng còn nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn nhằm tính lãi mang đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm fan đó nhận được (cả số tiền gửi lúc đầu và lãi) gấp hai số tiền nhờ cất hộ ban đầu, đưa định vào khoảng thời gian này lãi vay không biến đổi và fan đó ko rút chi phí ra? A. 11 năm. B. 9 năm. C. 10 năm. D. 12 năm.

Bạn đang xem: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8 4


Một bạn gửi tiết kiệm vào trong 1 ngân hàng với lãi vay 7,5% / năm. Biết rằng còn nếu như không rút chi phí ra khỏi bank thì cứ sau tưng năm số chi phí lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi mang đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban sơ và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, đưa định vào khoảng thời gian này lãi vay không thay đổi và tín đồ đó không rút tiền ra?

A. 11 năm.

B. 9 năm.

C. 10 năm.

Xem thêm: Bài Hát Chúc Ngủ Ngon " (Kiếm Được 13 Bài), Tìm Bài Hát Chúc Ngủ Ngon (Kiếm Được 13 Bài)

D. 12 năm.


Một người gửi ngày tiết kiệm vào một trong những ngân sản phẩm với lãi suất 7,5% một năm. Biết rằng còn nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau hàng năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn để tính lãi đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm tín đồ đó nhận được (cả số chi phí gửi lúc đầu và lãi) gấp hai số tiền nhờ cất hộ ban đầu, trả định trong khoảng thời hạn này lãi vay không đổi khác và ngườiđó không rút chi phí ra? A. 11 năm B. 9 năm C. 12 năm D. 10 năm

Một tín đồ gửi máu kiệm vào trong 1 ngân mặt hàng với lãi suất vay 7,5% một năm. Biết rằng nếu như không rút chi phí ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm fan đó nhận được (cả số tiền gửi ban sơ và lãi) gấp hai số tiền nhờ cất hộ ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất vay không thay đổi và ngườiđó ko rút chi phí ra?

A. 11 năm

B. 9 năm

C. 12 năm

D. 10 năm


Cụ thể, câu 16 mã đề 109: Một fan gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí vào bank với lãi vay 7,5%/năm. Biết rằng còn nếu như không rút chi phí ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số chi phí lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn nhằm tính lãi mang đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm fan đó nhận được (cả số chi phí gửi lúc đầu và lãi) gấp hai số tiền gởi ban đầu, trả định vào khoảng thời gian này lãi suất vay không biến hóa và tín đồ đó ko rút tiền ra?Bốn phương án trả lời là: A 12 năm; B 10 năm; C 9 năm; D 11 năm. Ai ý muốn vào t...

Cụ thể, câu 16 mã đề 109: Một fan gửi tiết kiệm ngân sách vào bank với lãi vay 7,5%/năm. Biết rằng còn nếu không rút chi phí ra khỏi ngân hàng thì cứ sau hàng năm số chi phí lãi sẽ được nhập vào vốn nhằm tính lãi mang đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm bạn đó thu được (cả số chi phí gửi lúc đầu và lãi) gấp hai số tiền gởi ban đầu, mang định trong khoảng thời gian này lãi suất không biến đổi và bạn đó ko rút tiền ra?

Bốn phương án trả lời là: A 12 năm; B 10 năm; C 9 năm; D 11 năm.

Xem thêm: Soạn Getting Started Unit 6 Lớp 8 : Getting Started, Getting Started

 

 

 

 

 

 

 

Ai mong muốn vào team mik nhớ kb nha !


Xem chi tiết
Lớp 12ToánCâu hỏi của OLM
2
0
Một người gửi tiền tiết kiệm vào một ngân mặt hàng với lãi suất vay 6,1%năm. Biết rằng nếu như không rút chi phí ra khỏi bank thì sau hàng năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào nơi bắt đầu và tính lãi mang lại năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm tín đồ đó chiếm được số chi phí lãi ít nhất bằng số tiền giữ hộ ban đầu, đưa định trong thời hạn này lãi vay không thay đổi và bạn đó ko rút tiền ra? A. 12 năm B. 11 năm C.10 năm D. 13 năm
Đọc tiếp

Một fan gửi tiền máu kiệm vào một ngân mặt hàng với lãi suất vay 6,1%năm. Biết rằng nếu như không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì sau hàng năm số tiền lãi sẽ được nhập vào cội và tính lãi mang đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm tín đồ đó nhận được số chi phí lãi tối thiểu bằng số tiền gởi ban đầu, mang định trong thời gian này lãi vay không biến đổi và bạn đó không rút chi phí ra?

A. 12 năm

B. 11 năm

C.10 năm

D. 13 năm


Xem chi tiết
Lớp 12Toán
1
0
Một fan gửi ngày tiết kiệm vào một trong những ngân hàng với lãi suất vay 6,6% năm số tiền là A. Biết rằng nếu không rút chi phí ra khỏi ngân hàng thì cứ sau hàng năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi mang đến năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, tín đồ đó nhận được (cả nơi bắt đầu và lãi) số chi phí là B thỏa mãnB>2AvàB-2Anhỏ nhất, giả định vào khoảng thời gian này lãi suất vay không chuyển đổi và bạn đó ko rút chi phí ra?...
Đọc tiếp

Một fan gửi huyết kiệm vào trong 1 ngân sản phẩm với lãi suất vay 6,6% năm số tiền là A. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi bank thì cứ sau tưng năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn nhằm tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm, tín đồ đó thu được (cả gốc và lãi) số chi phí là B thỏa mãn B>2A và B-2A nhỏ nhất, mang định vào khoảng thời gian này lãi suất không đổi khác và người đó ko rút tiền ra?

A. 12 năm

B. 11 năm

C. 10 năm

D. 13 năm


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Toán
1
0
Đọc tiếp

*

*

*

*


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Toán
1
0
Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất ban đầu 4% một năm và lãi thường niên được nhập vào vốn. Cứ sau mỗi năm lãi vay tăng 0,3%. Hỏi số năm trước tiên (kể trường đoản cú khi bắt đầu gửi tiền) để tổng số tiền tín đồ đó nhấn được lớn hơn 125 triệu đồng? (làm tròn đến đơn vị chức năng nghìn đồng) A.4 năm B.5 năm C.3 năm D.6 năm
Đọc tiếp

Một tín đồ gửi vào bank 100 triệu đồng với lãi suất thuở đầu 4% một năm và lãi thường niên được nhập vào vốn. Cứ sau mỗi năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi số năm đầu tiên (kể từ khi bắt đầu gửi tiền) nhằm tổng số tiền bạn đó nhận được lớn hơn 125 triệu đồng? (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng)

A.4 năm

B.5 năm

C.3 năm

D.6 năm


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Toán
1
0
Một bạn gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi vay 0,6%/tháng theo phong cách sau: từng tháng (vào đầu tháng) tín đồ đó gửi vào bank 5 triệu vnd và bank tính lãi suất (lãi suất không đổi) dựa vào số tiền tiết kiệm thực tế có vào ngân hàng. Hỏi sau 10 năm, số tiền của fan đó đạt được gần tuyệt nhất với số chi phí nào tiếp sau đây (cả gốc và lãi, đơn vị triệu đồng)? A.880,29 B.880,16 C.880 D.880,26
Đọc tiếp

Một người gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 0,6%/tháng theo phong cách sau: hàng tháng (vào đầu tháng) bạn đó gởi vào ngân hàng 5 triệu đ và bank tính lãi suất (lãi suất không đổi) dựa vào số tiền máu kiệm thực tiễn có vào ngân hàng. Hỏi sau 10 năm, số tiền của bạn đó đã có được gần độc nhất vô nhị với số chi phí nào dưới đây (cả gốc và lãi, đơn vị chức năng triệu đồng)?