MỘT QUẢ CẦU CÓ KHỐI LƯỢNG RIÊNG 9 8.10^3

  -  
*

Một quả cầu có trọng lượng riêng (aKLR) = 9,8.103 kg/m3, bán kính R=1cm tích năng lượng điện q = -10 -6 C được treo vào đầu một sợi dây mảnh tất cả chiều lâu năm l =10cm. Trên điểm treo có đặt một điện tích âm q0 = - 10 -6 C .Tất cả đặt trong dầu có KLR D= 0,8 .103 kg/m3, hằng số điện môi =3. Tính lực căng của dây? mang g=10m/s2. ĐS:0,614N

Một quả mong có khối lượng riêng (aKLR) = 9,8.103 kg/m3, bán kính R=1cm tích năng lượng điện q = -10 -6 C được treo vào đầu một sợi dây mảnh gồm chiều nhiều năm l =10cm. Trên điểm treo có đặt một năng lượng điện âm q0 = - 10 -6 C .Tất cả để trong dầu có KLR D= 0,8 .103 kg/m3, hằng số điện môi =3. Tính trương lực của dây? lấy g=10m/s2. ĐS:0,614N


*

Một quả cầu có khối lượng riêngρ=9,8.103kg/m3 bán kính R = 1cm tích điệnq=-10-6C được treo vào đầu một tua dây mảnh có chiều dàil=10cm. Tại điểm treo để mộ...

Bạn đang xem: Một quả cầu có khối lượng riêng 9 8.10^3


Một quả ước có trọng lượng riêngρ=9,8.103kg/m3 bán kính R = 1cm tích điệnq=-10-6C được treo vào đầu một tua dây mảnh tất cả chiều dàil=10cm. Tại điểm treo đặt một năng lượng điện âm có điện tích q0=-10-6C. Tất cả đặt vào dầu có cân nặng riêngD=0,8.103kg/m3hằng số năng lượng điện môi làε=3. Lực căng của dây ngay sát nhất với cái giá trị nào sau đây ? mang g = 10 m/s2.

A. 0,627 N

B. 0,660 N

C. 0,380 N

D. 0,693 N


*

Một quả cầu sắt kẽm kim loại có khối lượng riêngρ=9,8.103kg/m3, nửa đường kính r = 1cm, mang điện tích q=10-6Cđược treo sinh hoạt đầu một gai dây mảnh không dãn. Chiều dài sợi dây là l = 10cm. Trên điểm treo của tua dây để một điện tíchq...

Một trái cầu sắt kẽm kim loại có trọng lượng riêngρ=9,8.103kg/m3, bán kính r = 1cm, có điện tích q=10-6Cđược treo làm việc đầu một tua dây mảnh không dãn. Chiều lâu năm sợi dây là l = 10cm. Trên điểm treo của gai dây đặt một điện tíchq0=-2.10-6C. Toàn thể hệ thống bên trên được đặt trong dầu phương pháp điện có trọng lượng riêngρ0=800kg/m3, hằng số năng lượng điện môi ɛ = 3. Lấyg=10m/s2. Lực căng của dây treo là:

A. 0,68N

B. 0,98N

C. 1,12N

D. 0,84N


Một trái cầu sắt kẽm kim loại có cân nặng riêngρ=9,8.103kg/m3, bán kính r = 1cm, sở hữu điện tíchq=10-6Cđược treo sống đầu một gai dây mảnh ko dãn. Chiều dài sợi dây là l = 10cm. Trên điểm treo của tua day đặt một năng lượng điện tích...

Một trái cầu sắt kẽm kim loại có khối lượng riêng ρ=9,8.103kg/m3, bán kính r = 1cm, với điện tích q=10-6C được treo sinh sống đầu một gai dây mảnh ko dãn. Chiều nhiều năm sợi dây là l = 10cm. Tại điểm treo của tua day để một điện tích q0=-2.10-6C.Toàn bộ khối hệ thống trên được để trong dầu bí quyết điện có cân nặng riêng ρ0=800kg/m3, hằng số điện môiε=3. Lấy g=10m/s2. Lực căng của dây treo là:

A. 0,68N

B. 0,98N

C. 1,12N

D. 0,84N


Đáp án: BQuả cầu mang năng lượng điện q thăng bằng do tác dụng của trọng lực P→, lực căngT→ của dây treo, lực điện F→và lực đẩy Ác-si-mét FA→nên:Vì q vàq0 cùng dấu buộc phải chúng đẩy nhau. Lực điện gồm phương thẳng đúng, chiều đi xuống; lực đẩy Ác...

Đáp án: B

Quả mong mang điện tích q cân đối do tác dụng của trọng lực P→, lực căngT→ của dây treo, lực điện F→và lực đẩy Ác-si-mét FA→nên:

*

Vì q vàq0 cùng dấu nên chúng đẩy nhau. Lực điện tất cả phương thẳng đúng, chiều đi xuống; lực đẩy Ác-si-mét có phương thẳng đứng, chiều đi lên. Lựa chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương đi xuống.

Ta có: phường - T + F -FA = 0

*

*

*

Thay số:

*

= 0,98N


Một quả mong có khối lượng m = 1g, mang trong mình một điện tíchq=+90nC được treo vào một trong những sợi dây chỉ nhẹ bí quyết điện có chiều dàil. Đầu tê của gai dây chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích điện Q=+90nC (điện tích phân bố đều bên trên vòng dây) đặt thắt chặt và cố định trong khía cạnh phẳng thẳng đứng trong ko khí. Biết m nằm cân đối trên trục của vòng dây cùng vuông góc với phương diện phẳng vòng dây. L...

Một quả ước có khối lượng m = 1g, mang trong mình 1 điện tíchq=+90nC được treo vào trong 1 sợi dây chỉ nhẹ bí quyết điện gồm chiều dàil. Đầu tê của tua dây chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 cm, tích điện Q=+90nC (điện tích phân bổ đều bên trên vòng dây) đặt cố định và thắt chặt trong phương diện phẳng thẳng đứng trong không khí. Biết m nằm cân đối trên trục của vòng dây với vuông góc với khía cạnh phẳng vòng dây. Lấyg=10m/s2. Tính l.

A. 9 cm.

B. 7,5 cm.

C. 7 cm.

D. 8 cm.


Một vòng dây bán kính R = 5 centimet tích năng lượng điện Q phân bố đều trên vòng, vòng được để trong mặt phẳng thẳng đứng. Quả cầu bé dại m = 1g tích năng lượng điện q = Q được treo bằng sợi dây mảnh biện pháp điện, một đầu được treo vào điểm tối đa của vòng dây. Khi cân bằng, quả mong nằm bên trên trục của vòng dây. Chiều nhiều năm dây treo quả cầu là l=7,2cm. Độ khủng của Q là? A.3.10-...

Một vòng dây bán kính R = 5 cm tích năng lượng điện Q phân bố đều bên trên vòng, vòng được để trong phương diện phẳng trực tiếp đứng. Quả cầu nhỏ tuổi m = 1g tích năng lượng điện q = Q được treo bởi sợi dây mảnh giải pháp điện, một đầu được treo vào điểm cao nhất của vòng dây. Khi cân bằng, quả mong nằm bên trên trục của vòng dây. Chiều lâu năm dây treo quả mong là l=7,2cm. Độ khủng của Q là?

A.

Xem thêm: Hoá Học 11 Bài 2: Axit Bazơ Và Muối Lớp 11 Bài 2: Axit, Bazơ Và Muối

3.10-8C.

B. 6.10-8C.

C. 9.10-8C.

D.12.10-8C.


Một vòng dây bán kính R = 5 centimet tích năng lượng điện Q phân bổ đều bên trên vòng, vòng được để trong mặt phẳng trực tiếp đứng. Quả cầu bé dại m = 1g tích điện q = Q được treo bởi sợi dây mảnh giải pháp điện, một đầu được treo vào điểm tối đa của vòng dây. Khi cân bằng, quả cầu nằm trên trục của vòng dây. Chiều lâu năm dây treo quả ước làl=7,2cm. Độ mập của Q là? A. 3.10-...

Một vòng dây bán kính R = 5 centimet tích năng lượng điện Q phân bố đều trên vòng, vòng được đặt trong khía cạnh phẳng thẳng đứng. Quả cầu nhỏ m = 1g tích năng lượng điện q = Q được treo bởi sợi dây mảnh biện pháp điện, một đầu được treo vào điểm tối đa của vòng dây. Khi cân nặng bằng, quả cầu nằm bên trên trục của vòng dây. Chiều nhiều năm dây treo quả ước làl=7,2cm. Độ khủng của Q là?

A. 3.10-8 C

B. 6.10-8 C

C. 9.10-8 C

D. 12.10-8 C


Một quả cầu bé dại khối lượng m = 8g, mang trong mình một điện tích q = +90 nC được treo vào trong 1 sợi dây chỉ nhẹ giải pháp điện bao gồm chiều dàil. Đầu cơ của tua chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích năng lượng điện Q = +90 nC (điện tích phân bổ đều trên vòng dây) đặt cố định trong phương diện phẳng thẳng đứng trong không khí. Biết m nằm cân đối trên trục của vòng dây với vuông góc với khía cạnh phẳng vòng dấy. Lấyg=10m/...

Một trái cầu bé dại khối lượng m = 8g, mang trong mình 1 điện tích q = +90 nC được treo vào một sợi dây chỉ nhẹ cách điện có chiều dàil. Đầu cơ của gai chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 cm, tích điện Q = +90 nC (điện tích phân bổ đều bên trên vòng dây) đặt cố định trong phương diện phẳng thẳng đứng trong không khí. Biết m nằm cân đối trên trục của vòng dây với vuông góc với khía cạnh phẳng vòng dấy. Lấyg=10m/s2. Tính l.

A. 9 cm.

B. 7,5 cm.

C. 4,5 cm.

D. 8 cm.


Một trái cầu bé dại khối lượng m = 1 g, mang 1 điện tích là q = +90 nC được treo vào một trong những sợi đưa ra nhẹ phương pháp điện bao gồm chiều lâu năm l. Đầu kia của gai chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích năng lượng điện Q = +90 nC (điện tích phân bố đều bên trên vòng dây) đặt cố định và thắt chặt trong mặt phẳng trực tiếp đứng trong ko khí. Biết m nằng thăng bằng trên trục của vòng dây với vuông góc với khía cạnh phẳng vòng dây. Mang g = 10m/s2. Tính l A. 9cm B. 7,5 cm...

Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 1 g, mang một điện tích là q = +90 nC được treo vào một sợi đưa ra nhẹ phương pháp điện bao gồm chiều nhiều năm l. Đầu cơ của sợi chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích điện Q = +90 nC (điện tích phân bố đều bên trên vòng dây) đặt cố định và thắt chặt trong mặt phẳng trực tiếp đứng trong ko khí. Biết m nằng thăng bằng trên trục của vòng dây cùng vuông góc với phương diện phẳng vòng dây. đem g = 10m/s2. Tính l

A. 9cm

B. 7,5 cm

C. 7cm

D. 8cm


đáp án A

Cường độ năng lượng điện trường do vòng dây tạo ra tại M, cùng hướng vớiOM→ và có độ lớn:

E=kQ xx2+R21,5=kQxℓ3

Vì m cân bằng nên

tanα=Rx=mgqE=mgℓ3qkQx

⇒ℓ=RkqQmg3=0,1.9.10990.10-9210-3.103=0,09m

*


Một trái cầu nhỏ dại khối lượng m = 8g, mang một điện tích q = +90 nC được treo vào một sợi dây chỉ nhẹ giải pháp điện tất cả chiều lâu năm Đầu tê của sợi chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 cm, tích năng lượng điện Q = +90 nC (điện tích phân bổ đều bên trên vòng dây) đặt cố định trong phương diện phẳng trực tiếp đứng trong ko khí. Biết m nằm cân bằng trên trục của vòng dây và vuông góc với mặt phẳng vòng dấy. Lấy Tính . A. 9 cm. B. 7,5 cm. C. 4,5 cm. D. 8 cm.

Một trái cầu nhỏ khối lượng m = 8g, mang trong mình một điện tích q = +90 nC được treo vào một sợi dây chỉ nhẹ cách điện có chiều lâu năm

*
Đầu cơ của sợi chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 cm, tích năng lượng điện Q = +90 nC (điện tích phân bố đều bên trên vòng dây) đặt thắt chặt và cố định trong mặt phẳng trực tiếp đứng trong ko khí. Biết m nằm cân đối trên trục của vòng dây với vuông góc với phương diện phẳng vòng dấy. đem
*
Tính
*
.

A. 9 cm.

B. 7,5 cm.

C. 4,5 cm.

D. 8 cm.


Một quả mong có khối lượng m = 1g, mang trong mình một điện tích được treo vào một trong những sợi dây chỉ nhẹ biện pháp điện bao gồm chiều lâu năm Đầu tê của gai dây chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích điện (điện tích phân bố đều trên vòng dây) đặt cố định và thắt chặt trong phương diện phẳng thẳng đứng trong không khí. Biết m nằm cân đối trên trục của vòng dây cùng vuông góc với mặt phẳng vòng dây. đem Tính A. 9 cm. B. 7,5 cm. C. 7 cm. D. 8 cm.

Một quả mong có trọng lượng m = 1g, mang trong mình một điện tích

*
được treo vào một sợi dây chỉ nhẹ cách điện gồm chiều lâu năm
*
Đầu tê của gai dây chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 cm, tích điện
*
(điện tích phân bố đều bên trên vòng dây) đặt cố định trong khía cạnh phẳng thẳng đứng trong không khí. Biết m nằm thăng bằng trên trục của vòng dây với vuông góc với khía cạnh phẳng vòng dây. Mang
*
Tính 
*

A. 9 cm.

B. 7,5 cm.

C. 7 cm.

Xem thêm: Why It'S Rude To Point: Etiquette Guide To Hand Gestures

D. 8 cm.