Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài

     

Tại điểm S cùng bề mặt nước yên ổn tĩnh bao gồm nguồn xê dịch điều hoà theo phương trực tiếp đứng với tần số f. Lúc đó trên mặt nước có mặt hệ sóng tròn đồng trung ương S. Tại hai điểm M, N nằm bí quyết nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn luôn dao cồn ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s cùng tần số của nguồn dao động chuyển đổi trong khoảng chừng từ 48Hz mang đến 64Hz. Tần số xê dịch của mối cung cấp là
Bạn đang xem: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài

Ở đầu một thanh thép bọn hồi xê dịch với tần số 16 Hz tất cả gắn một quả cầu bé dại chạm nhẹ vào mặt nước. Khi ấy trên khía cạnh nước tất cả hình thành một sóng tròn trọng điểm O. Trên A với B xung quanh nước, nằm giải pháp nhau 6 cm trên đường thẳng qua O luôn cùng trộn với nhau. Biết vận tốc truyền sóng thỏa mãn0,4≤v≤0,6">0,4≤v≤0,60,4≤v≤0,6m/s. Vận tốc tuyền sóng cùng bề mặt nước dấn giá trình trị như thế nào sau dưới đây?


Một sóng cơ học truyền trên dây với tốc độ v = 4m/s, tần số sóng biến đổi từ 22Hz cho 26Hz. Điểm M bên trên dây, giải pháp nguồn 28cm luôn dao động lệch sóng vuông góc với nguồn. Bước sóng truyền trên dây là


Một sóng cơ viral trong một môi trường xung quanh với tốc độ 1 m/s và tần số 10Hz, biên độ sóng không đổi là 4cm. Khi thành phần môi trường đi được quãng đường S cm thì sóng truyền thêm được quãng mặt đường 25cm. Tính S


Trên khía cạnh một hóa học lỏng, trên O gồm một mối cung cấp sóng cơ dao động có tần số ƒ = 30Hz. Vận tốc truyền sóng là một giá trị như thế nào đó trong tầm từ 1,6m/s mang đến 2,9m/s. Biết trên điểm M phương pháp O một khoảng 10cm sóng trên đó luôn dao cồn ngược pha với dao động tại O. Quý hiếm của vận tốc truyền sóng là


Một sóng ngang tất cả bước sóng λ viral trên một sợi dây rất dài qua M rồi mang lại N bí quyết nhau λ12. Tai 1 thời điểm nào đó M tất cả li độ 3cm và N bao gồm li độ - 33cm . Tính cực hiếm của biên độ sóng


Hai điểm M, N thuộc nằm bên trên một phương truyền sóng giải pháp nhau λ3, sóng tất cả biên độ A, tại thời gian t1= 0 bao gồm uM= +3cm với uN= –3cm. Biết sóng truyền từ M cho N. Thời điểm t2liền tiếp đến có uM= +A là


Hai điểm M, N cùng nằm trên một phía truyền sóng và phương pháp nhau 1 phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại 1 thời điểm, khi li độ xấp xỉ của phần tử tại M là 3cm thì li độ xê dịch của bộ phận tại N là -3cm.Biên độ sóng bằng
Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Cú Pháp Của Ngôn Ngữ Lập Trình Thường Có Máy Thành Phần Cơ Bản

Hai điểm A cùng B biện pháp nhau 10cm bên trên mặt hóa học lỏng dao động với phương trình uA= uB= 2cos(100πtcm, vận tốc truyền sóng là v = 100 cm/s. Phương trình sóng tại điểm M nằm trê tuyến phố trung trực của AB là


Tại điểm S cùng bề mặt nước lặng tĩnh có nguồn xấp xỉ điều hoà theo phương thẳng đứng cùng với tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước ra đời hệ sóng tròn đồng trung tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9cm trên tuyến đường thẳng trải qua S luôn luôn dao rượu cồn cùng trộn với nhau. Biết rằng, vận tốc truyền sóng biến đổi trong khoảng chừng từ 70cm/s cho 80cm/s. Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là


Lúc t = 0 đầu O của tua dây cao su thiên nhiên nằm ngang ban đầu dao động đi lên với chu kỳ luân hồi 2s, tạo thành thành sóng lantruyền bên trên dây với tốc độ 2 m/s. Điểm M trên dây phương pháp O một khoảng chừng bằng 1,4m. Thời điểm đầu tiên để M cho điểm cao nhất là


Một sóng cơ viral Trong một môi trường xung quanh với vận tốc 100cm/s cùng tần số 20Hz, biên độ sóng không thay đổi là4cm. Khi phần tử môi trường đi được quãng đường 72cm thì sóng truyền thêm được quãng đường bằng


Hai mũi nhọn S1S2cách nhau 8 cm, lắp ở đầu một cầu rung tất cả tần số ƒ = 100Hz được đặt cho đụng nhẹ vào mặt một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là v = 0,8m/s. Gõ dịu cho nên rung thì 2 điểm S1S2dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng u = acos(2πƒt). Phương trình dao động của điểm M trên mặt hóa học lỏng cách đều S1S2một khoảng chừng d = 8cm


Lúc t = 0 đầu O của gai dây cao su thiên nhiên nằm ngang ban đầu dao động tăng trưởng với chu kỳ 2s biên độ 5cm, tạo ra thành sóng viral trên dây với vận tốc 2 m/s. Điểm M trên dây bí quyết O một khoảng chừng bằng 1,4cm. Thời điểm trước tiên để M cho điển N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm là


Thực hiện nay thí nghiệm giao trét sóng cơ cùng bề mặt nước với nhị nguồn thuộc pha có tần số là 10Hz. M là một điểm cực lớn có khoảng cách đến nguồn 1 là d1= 25cm và bí quyết nguồn 2 là d2= 35cm. Biết thân M và con đường trung trực còn có một cực đại nữa. Khẳng định vận tốc truyền sóng xung quanh nước
Xem thêm: Trắc Nghiệm Sinh 7 Bài 18 Trai Sông, Trắc Nghiệm Sinh Học 7 Bài 18 Trai Sông

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam