MỘT THỬA RUỘNG HÌNH THANG CÓ ĐÁY BÉ 26M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn vẫn xem: Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy nhỏ hơn chiều cao 6m


Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

*

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy nhỏ xíu là 26m,đáy lớn hơn đáy bé bỏng 8m,đáy nhỏ hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

ko cần giải mã nhé !


*Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 2 : Hạt Nhân Nguyên Tử, Giải Bài Tập Hóa Học 10

Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ nhắn 26m,đáy lớn hơn đáy bé nhỏ 8m,đáy bé hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó?


*

Đáy mập hình thang là:

26+8=34(m)

Chiều cao hình thang là:

26-6=20(m)

Diện tích hìn thang là:

(26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc cửa hàng thu được là:

600:100x70,5=423(kg)

đáp số:423kg

Bài 1: Đáy nhỏ nhắn của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng kia thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé xíu 26m,đáy lớn hơn đáy bé bỏng 8m,đáy bé nhiều hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? những ban ơi lưu giữ kết các bạn với bản thân nhé!

Bài 1: Đáy nhỏ xíu của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng kia thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé bỏng 26m,đáy lớn hơn đáy bé 8m,đáy bé hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi thu hoạch được bao nhiêu kg thóc bên trên thửa ruộng đó

Day lon thua thảm ruong hinh thang:

26+8=34 (m)

Chieu cao đại bại ruong hinh thang:

26-6=20 (m)

Dien tich lose ruong hinh thang:

(34+26)*20/2=600 (m2)

So thoc thu hoach duoc tren lose ruong do:

600*70,5/100=423 (kg thoc)

Dap so: 423 kilogam thoc

đáy to thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chieuf cao thửa ruộng hình thang là :

26 - 6 = 20 ( m )

S thửa ruộng hình thang là 

 ( 34 + 26 ) x 20/2 = 600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch đc trên thửa ruộng là : 

600 x 70,5/100 = 423 ( kilogam )

Vậy thủa ruộng kia thu hoạch được 423 kilogam thóc

Bài 1: Đáy bé nhỏ của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ

một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé bỏng 26m , đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó?

đáy lớn hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao hình thang là : 

26 - 6 = trăng tròn (m)

diện tích hình thang là : 

(26+34)x20:2=600 (m2)

số thóc của mặt hàng thu hoạch được là :

600 : 100x70,5 = 423 (kg)

đáp số 423 kg
Xem thêm: Một Số Phương Pháp Cân Bằng Oxi Hóa Khử Lớp 10, Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử

*

Bài 1: Đáy bé nhỏ của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé bỏng 26 cm,đáy to hơn đáy bé nhỏ 8 m,đáy bé hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đề sai nên là 26m nếu nuốm thì :

Đáy lớn thửa ruộng là :

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là :

26-6=20(m)

S thửa ruộng là :

(34+26)x20:2=600(m2)

Cả thửa ruộng thu số tạ thóc là :

600:100x70,5=423(kg)=4,23 tạ

Đ/s:...

Đáy lớn của thửa ruộng là: 

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

 26-6=20(m)

Diện tích thửa ruộng là:

 (34+26)*20:2=600(m2)

Thửa ruộng thu hoạch được ó ki-lô-gam thóc là:

 600:100*70,5=423(kg)

Vậy thửa ruộng thu hoạch được 423kg=4,23 tạ thóc.

Đề không đúng nha

Mk viết lại đề vì mk thấy ko phù hợp lắm:

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé 26 m,đáy lớn hơn đáy bé bỏng 8 m,đáy bé hơn chiều cao 6 m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc

Đáy phệ thửa ruộng là:

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

26-6=20(m)

Diện tích thửa ruộng là:

(fracleft(26+34 ight)x202=600m^2)

 Số thóc thu hoạch được từ bỏ thửa ruộng là:

600:100x70,5=423(kg thóc)

=4,23( tạ thóc)

Đáp số:4,23 tạ thóc

Chúc bn học tốt

Một thửa ruộng hình thang có đấy bé xíu 26m , đáy lớn hơn đáy nhỏ bé 8m, đáy nhỏ hơn chiều cao 6m. Vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70.5 kg thóc. Hỏi ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc

Đáy mập của thửa ruộng hình thang đó là: 26+8=34(m)

Chiều cao của thủa ruộng hình thang đó là: 26-6=20(m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang kia là: (26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc thửa ruộng đó thu hoạch được là :70.5x(600:100)=423(kg)

Đổi:423 kg=4,23 tạ

Đáp số : 4, 23 tạ

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bé bỏng 26m, đáy to hơn đáy bé bỏng 8m , đáy bé hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100 m2 thu8 hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

 

Đáy mập của thửa ruộng lâu năm là:26+8=34(m)Chiều cao của thửa ruộng là:26-6=20(m)S thửa ruộng là: (34+26)x20:2=600(m2)Thửa ruộng đó thu hoạch được là: (600:100).70,5=423(kg)Đáp số:423 kg

một thửa ruộng hình thang gồm đáy nhỏ nhắn 26m đáy to hơn đáy nhỏ bé 8m đáy bé thêm hơn chiều cao 6m . Trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 70,5 kg thóc . Hỏi thu hoạch được bao nhiêu kg thóc bên trên thửa ruộng kia ?

Chiều cao thửa ruộng kia là:

26-6=20 (m)

Đáy phệ thửa ruộng hình thang kia là:

26+8=34 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang kia là:

(34+26)x20:2=600 (m2)

Thu hoạch được số kilogam thóc bên trên thửa ruộng đó là:

600:100x70,5=423 ( kilogam thóc)

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bé xíu 26m, đáy to hơn đáy bé nhỏ 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc?