NABR + H2SO4 ĐẶC NÓNG

     
Halogen

Cho các phát biểu sau:(1).Halogen sống thể rắn (điều khiếu nại thường), tất cả tính mừng rỡ là brom.(2).Về tính axit thì HF > HCl > HBr > HI.(3). Số lão hóa của clo trong những chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lầnlượt là: ‒1, +1, +3, 0, +7.(4). Trong nước clo chỉ chứa các chất HCl, HClO, H2O .(5). Hoà rã khí Cl2 vào hỗn hợp KOH loãng, nguội, dư, dung dịch thu đượccó những chất KCl, KClO3, KOH, H2O.(6). Hoà rã khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư, hỗn hợp thu được cócác chất KCl, KClO, KOH, H2O.(7). Clo công dụng được với toàn bộ các hóa học H2, Na, O2, Cu.(8). Trong phòng thí nghiệm bạn ta rất có thể điều chế Cl2 tự HCl và các chấtnhư MnO2, KMnO4, KClO3.(9). Rất có thể điều chế HCl bằng phương pháp cho NaCl rắn tính năng với H2SO4 đậm đặcnên cũng hoàn toàn có thể điều chế được HBr cùng HI bằng phương pháp cho NaBr cùng NaI tác dụngvới H2SO4 đậm đặc.(10). Clo được dùng sát trùng nước sinh hoạt.(11). Clo được dùng sản xuất kaliclorat, nước Javen, clorua vôi.(12). Clo được sử dụng tẩy white sợi, giấy, vải. Số tuyên bố đúng là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. 3Câu B. 4Đáp án đúngCâu C. 5Câu D. 6Giải say đắm câu trả lời Click để xem lý giải của đáp án(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo cùng hiển thị trong vòng 15 giây)(Quảng cáo để giúp chúng mình duy trì website luôn miễn mức giá cho tất cả học sinh)Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!Nguồn nội dung

Kĩ thuật lốt dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Liên quan lại tới phương trình

H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 H2SO4 + NaBr => NaHSO4 + HBr 6HCl + KClO3 => 3Cl2 + 3H2O + KCl 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 16HCl + 2KMnO4 => 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Halogen

Cho những phát biểu sau:(1).Halogen ở thể rắn (điều kiện thường), bao gồm tính phấn khởi là brom.(2).Về tính axit thì HF > HCl > HBr > HI.(3). Số oxi hóa của clo trong các chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lầnlượt là: ‒1, +1, +3, 0, +7.(4). Trong nước clo chỉ chứa các chất HCl, HClO, H2O .(5). Hoà tung khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư, dung dịch thu đượccó các chất KCl, KClO3, KOH, H2O.(6). Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư, hỗn hợp thu được cócác hóa học KCl, KClO, KOH, H2O.(7). Clo tác dụng được với tất cả các chất H2, Na, O2, Cu.(8). Trong chống thí nghiệm tín đồ ta rất có thể điều chế Cl2 từ HCl và những chấtnhư MnO2, KMnO4, KClO3.(9). Có thể điều chế HCl bằng phương pháp cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đậm đặcnên cũng hoàn toàn có thể điều chế được HBr và HI bằng phương pháp cho NaBr với NaI tác dụngvới H2SO4 đậm đặc.(10). Clo được sử dụng sát trùng nước sinh hoạt.(11). Clo được dùng sản xuất kaliclorat, nước Javen, clorua vôi.(12). Clo được dùng tẩy white sợi, giấy, vải. Số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A. 3Câu B. 4Câu C. 5Câu D. 6Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Liên quan tiền tới phương trình

H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 H2SO4 + NaBr => NaHSO4 + HBr 6HCl + KClO3 => 3Cl2 + 3H2O + KCl 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 16HCl + 2KMnO4 => 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Phản ứng hóa học

Cho những thí nghiệm sau:1. Sục Cl2 vào hỗn hợp Ca(OH)2 2. Sục CO2 vào dung dịch clorua vôi3. Sục O3 vào hỗn hợp KI 4. Sục H2S vào hỗn hợp FeCl25. Mang đến HI vào hỗn hợp FeCl36. Mang lại dung dịch H2SO4 đặc nóng vào NaBr tinh thể.Số trường hòa hợp xẩy ra làm phản ứng lão hóa khử là:

Ôn Thi Đại học Cơ bản Câu A. 4Câu B. 5Câu C. 6Câu D. 3Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang đoạt được lí thuyết chất hóa học

Liên quan lại tới phương trình

Ca(OH)2 + Cl2 => CaOCl2 + H2O 2CaOCl2 + H2O + CO2 => CaCO3 + CaCl2 + 2HClO 2HI + 2FeCl3 => 2FeCl2 + 2HCl + I2 H2O + 2KI + O3 => I2 + 2KOH + O2 H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 H2SO4 + NaBr => NaHSO4 + HBr 2Ca(OH)2 + 2Cl2 => 2H2O + CaCl2 + Ca(ClO)2

Chất tác dụng với H2SO4 đặc, lạnh

Cho những chất: KBr, S, Si, SiO2, P, Na3PO4, Ag, Au, FeO, Cu, Fe2O3.

Bạn đang xem: Nabr + h2so4 đặc nóng

Bạn đang xem: Nabr + h2so4 sệt nóngTrong các chất trên số chất rất có thể oxi hóa vì dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là:

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A. 6Câu B. 5Câu C. 7Câu D. 4Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang đoạt được lí thuyết chất hóa học

tương quan tới phương trình

Cu + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + CuSO4 H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 5H2SO4 + 2P => 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4 2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2FeO + 4H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 2Ag + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Ag2SO4 H2SO4 + KBr => KHSO4 + HBr

Chất bị oxi hóa bởi vì H2SO4 sệt nóng

Cho những chất: KBr, S, Si, 2 3 4 2 3 SiO ,P,Na PO ,Ag,Au,FeO,Cu,Fe O .Trong các chất trên số chất rất có thể oxi hóa bởi vì dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A. 6Câu B. 5Câu C. 7Câu D. 4Nguồn nội dung

Kĩ thuật lốt dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Liên quan lại tới phương trình

Cu + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + CuSO4 H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 5H2SO4 + 2P => 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4 2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2FeO + 4H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 2Ag + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Ag2SO4 H2SO4 + KBr => KHSO4 + HBr

Halogen

Cho các phát biểu sau:(1).Halogen ngơi nghỉ thể rắn (điều kiện thường), tất cả tính vui vẻ là brom.(2).Về tính axit thì HF > HCl > HBr > HI.(3). Số lão hóa của clo trong số chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lầnlượt là: ‒1, +1, +3, 0, +7.(4). Trong nước clo chỉ chứa các chất HCl, HClO, H2O .(5). Hoà tung khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư, hỗn hợp thu đượccó các chất KCl, KClO3, KOH, H2O.(6). Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư, dung dịch thu được cócác chất KCl, KClO, KOH, H2O.(7). Clo công dụng được với toàn bộ các chất H2, Na, O2, Cu.(8). Trong phòng thí nghiệm fan ta hoàn toàn có thể điều chế Cl2 trường đoản cú HCl và những chấtnhư MnO2, KMnO4, KClO3.(9). Có thể điều chế HCl bằng phương pháp cho NaCl rắn chức năng với H2SO4 đậm đặcnên cũng có thể điều chế được HBr cùng HI bằng phương pháp cho NaBr cùng NaI tác dụngvới H2SO4 đậm đặc.(10). Clo được dùng sát trùng nước sinh hoạt.(11). Clo được sử dụng sản xuất kaliclorat, nước Javen, clorua vôi.(12). Clo được dùng tẩy trắng sợi, giấy, vải. Số tuyên bố đúng là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. 3Câu B. 4Câu C. 5Câu D. 6Nguồn nội dung

Kĩ thuật vệt dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Liên quan liêu tới phương trình

H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 H2SO4 + NaBr => NaHSO4 + HBr 6HCl + KClO3 => 3Cl2 + 3H2O + KCl 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 16HCl + 2KMnO4 => 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Phản ứng chất hóa học

Cho những thí nghiệm sau:1. Sục Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 2. Sục CO2 vào dung dịch clorua vôi3. Sục O3 vào dung dịch KI 4. Sục H2S vào hỗn hợp FeCl25. Mang lại HI vào hỗn hợp FeCl36. Mang lại dung dịch H2SO4 quánh nóng vào NaBr tinh thể.Số trường vừa lòng xẩy ra làm phản ứng lão hóa khử là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. 4Câu B. 5Câu C. 6Câu D. 3Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Liên quan lại tới phương trình

Ca(OH)2 + Cl2 => CaOCl2 + H2O 2CaOCl2 + H2O + CO2 => CaCO3 + CaCl2 + 2HClO 2HI + 2FeCl3 => 2FeCl2 + 2HCl + I2 H2O + 2KI + O3 => I2 + 2KOH + O2 H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 H2SO4 + NaBr => NaHSO4 + HBr 2Ca(OH)2 + 2Cl2 => 2H2O + CaCl2 + Ca(ClO)2

Halogen

Cho các phát biểu sau:(1).Halogen sống thể rắn (điều khiếu nại thường), tất cả tính thăng hoa là brom.(2).Về tính axit thì HF > HCl > HBr > HI.(3). Số lão hóa của clo trong các chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lầnlượt là: ‒1, +1, +3, 0, +7.(4). Nội địa clo chỉ chứa những chất HCl, HClO, H2O .(5). Hoà chảy khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư, dung dịch thu đượccó những chất KCl, KClO3, KOH, H2O.(6). Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư, hỗn hợp thu được cócác chất KCl, KClO, KOH, H2O.(7). Clo tác dụng được với tất cả các hóa học H2, Na, O2, Cu.(8). Trong phòng thí nghiệm người ta rất có thể điều chế Cl2 trường đoản cú HCl và các chấtnhư MnO2, KMnO4, KClO3.(9). Có thể điều chế HCl bằng phương pháp cho NaCl rắn chức năng với H2SO4 đậm đặcnên cũng có thể điều chế được HBr và HI bằng cách cho NaBr và NaI tác dụngvới H2SO4 đậm đặc.(10). Clo được dùng sát trùng nước sinh hoạt.(11). Clo được sử dụng sản xuất kaliclorat, nước Javen, clorua vôi.(12). Clo được dùng tẩy trắng sợi, giấy, vải. Số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại học Cơ bản Câu A. 3 Câu B. 4Câu C. 5Câu D. 6Nguồn nội dung

Kĩ thuật vệt dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Liên quan lại tới phương trình

H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 H2SO4 + NaBr => NaHSO4 + HBr 6HCl + KClO3 => 3Cl2 + 3H2O + KCl 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 16HCl + 2KMnO4 => 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Phản ứng tạo 1-1 chất

Trong những thí nghiệm sau: (1) thêm một lượng bé dại bột MnO2 vào hỗn hợp hiđro peoxit(2) Sục khí SO2 vào hỗn hợp Br2 rồi nấu nóng.(3) mang đến khí NH3 chức năng với CuO đốt nóng.(4) cho KClO3 công dụng với dung dịch HCl đặc. (5) đến khí O3 tính năng với hỗn hợp KI. (6) đến từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 (7) mang đến dung dịch Na2S vào dung dịch AlCl3Số thí nghiệm tạo nên đơn chất là

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. 7Câu B. 6Câu C. 4Câu D. 5Nguồn nội dung

Đề thi demo THPTQG 2018

Liên quan liêu tới phương trình

AlCl3 + 3NaOH => Al(OH)3 + 3NaCl 3CuO + 2NH3 => 3Cu + 3H2O + N2 H2O + 2KI + O3 => I2 + 2KOH + O2 6HCl + KClO3 => 3Cl2 + 3H2O + KCl 2H2O2 => 2H2O + O2 2AlCl3 + 6H2O + 2Na2S => 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl Br2 + 2H2O + SO2 => H2SO4 + 2HBr

Bài tập tổng hợp liên quan tới đặc thù hóa học tập của hợp hóa học vô cơ

Trong những thí nghiệm sau: (1) thêm 1 lượng nhỏ dại bột MnO2 vào hỗn hợp hiđro peoxit. (2) Sục khí SO2 vào hỗn hợp Br2 rồi cho lên đun nóng. (3) đến khí NH3 công dụng với CuO đốt nóng. (4) mang đến KClO3 tác dụng với hỗn hợp HCl đặc. (5) mang lại khí O3 tác dụng với dung dịch KI. (6) mang đến từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 (7) mang lại dung dịch Na2S vào dung dịch AlCl3 Số thí nghiệm tạo thành đơn hóa học là

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. 3Câu B. 6Câu C. 4Câu D. 5Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC - thpt YÊN LẠC

Liên quan lại tới phương trình

3CuO + 2NH3 => 3Cu + 3H2O + N2 H2O + 2KI + O3 => I2 + 2KOH + O2 6HCl + KClO3 => 3Cl2 + 3H2O + KCl 2H2O2 => 2H2O + O2

Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau:MnO2 + HCl (đặc) (t0) → Khí X + ... (1);Na2SO3 + H2SO4 (đặc) (t0)→ Khí Y + ... (2);NH4Cl + NaOH (t0) → Khí Z + ... (3);NaCl (r) + H2SO4 (đặc) (t0) → Khí G + ... (4);Cu + HNO3 (đặc) (t0) → Khí E + ... (5);FeS + HCl (t0) → Khí F + ... (6);Những khí công dụng được với NaOH (trong dung dịch) ở điều kiện thường là:

Kĩ thuật vết dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Liên quan lại tới phương trình

Cl2 + 2NaOH => H2O + NaCl + NaClO Cu + 4HNO3 => Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 FeS + 2HCl => FeCl2 + H2S H2SO4 + Na2SO3 => H2O + Na2SO4 + SO2 H2SO4 + NaCl => HCl + NaHSO4 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 HCl + NaOH => H2O + NaCl 2NaOH + SO2 => H2O + Na2SO3 NaOH + NH4Cl => H2O + NaCl + NH3 2NaOH + 2NO2 => H2O + NaNO2 + NaNO3

Phản ứng chất hóa học

Cho những phản ứng sau:4HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + 2H2O;2HCl + fe → FeCl2 + H2;14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 +3Cl2 + 7H2O;6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2O;16HCl + 2KMnO4 → 2KCl+2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O;Số bội phản ứng trong các số đó HCl bộc lộ tính khử là:

Ôn Thi Đại học Cơ phiên bản Câu A. 4Câu B. 1Câu C. 3Câu D. 2Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Liên quan tiền tới phương trình

14HCl + K2Cr2O7 => 3Cl2 + 7H2O + 2KCl + 2CrCl3 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 16HCl + 2KMnO4 => 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Phản ứng hóa học

Trong bội phản ứng làm sao sau đây, HCl nhập vai trò là hóa học oxi hóa?

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

Xem thêm: Top 19 Vải Dạ Tiếng Anh Là Gì Hay Nhất 2022, Đặc Điểm, Ứng Dụng, Phân Loại Vải Dạ

Câu B. Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2.

Xem thêm: Giải Địa Lí 8 Bài 6 Ngắn Nhất:Thực Hành, Please Wait

Câu C. Fe + KNO3 + 4HCl→ FeCl3 + KCl + NO + 2H2OCâu D. NaOH + HCl → NaCl + H2O.Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang đoạt được lí thuyết chất hóa học

Liên quan lại tới phương trình

fe + 2HCl => FeCl2 + H2 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 HCl + NaOH => H2O + NaCl sắt + 4HCl + KNO3 => 2H2O + KCl + NO + FeCl3

Halogen

Cho những phát biểu sau:(1).Halogen sinh sống thể rắn (điều kiện thường), gồm tính phấn khởi là brom.(2).Về tính axit thì HF > HCl > HBr > HI.(3). Số lão hóa của clo trong số chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lầnlượt là: ‒1, +1, +3, 0, +7.(4). Trong nước clo chỉ chứa những chất HCl, HClO, H2O .(5). Hoà tan khí Cl2 vào hỗn hợp KOH loãng, nguội, dư, hỗn hợp thu đượccó những chất KCl, KClO3, KOH, H2O.(6). Hoà rã khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư, dung dịch thu được cócác hóa học KCl, KClO, KOH, H2O.(7). Clo tác dụng được với tất cả các chất H2, Na, O2, Cu.(8). Trong chống thí nghiệm người ta có thể điều chế Cl2 từ bỏ HCl và các chấtnhư MnO2, KMnO4, KClO3.(9). Hoàn toàn có thể điều chế HCl bằng cách cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đậm đặcnên cũng có thể điều chế được HBr với HI bằng phương pháp cho NaBr và NaI tác dụngvới H2SO4 đậm đặc.(10). Clo được dùng sát trùng nước sinh hoạt.(11). Clo được dùng sản xuất kaliclorat, nước Javen, clorua vôi.(12). Clo được dùng tẩy white sợi, giấy, vải. Số tuyên bố đúng là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. 3Câu B. 4Câu C. 5Câu D. 6Nguồn nội dung

Kĩ thuật lốt dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Liên quan tới phương trình

H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 H2SO4 + NaBr => NaHSO4 + HBr 6HCl + KClO3 => 3Cl2 + 3H2O + KCl 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 16HCl + 2KMnO4 => 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Halogen

Cho các phát biểu sau:(1).Halogen sinh hoạt thể rắn (điều kiện thường), tất cả tính háo hức là brom.(2).Về tính axit thì HF > HCl > HBr > HI.(3). Số oxi hóa của clo trong số chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lầnlượt là: ‒1, +1, +3, 0, +7.(4). Trong nước clo chỉ chứa những chất HCl, HClO, H2O .(5). Hoà rã khí Cl2 vào hỗn hợp KOH loãng, nguội, dư, hỗn hợp thu đượccó những chất KCl, KClO3, KOH, H2O.(6). Hoà rã khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư, hỗn hợp thu được cócác hóa học KCl, KClO, KOH, H2O.(7). Clo tính năng được với tất cả các hóa học H2, Na, O2, Cu.(8). Trong chống thí nghiệm fan ta rất có thể điều chế Cl2 tự HCl và các chấtnhư MnO2, KMnO4, KClO3.(9). Có thể điều chế HCl bằng phương pháp cho NaCl rắn chức năng với H2SO4 đậm đặcnên cũng có thể điều chế được HBr cùng HI bằng phương pháp cho NaBr và NaI tác dụngvới H2SO4 đậm đặc.(10). Clo được sử dụng sát trùng nước sinh hoạt.(11). Clo được sử dụng sản xuất kaliclorat, nước Javen, clorua vôi.(12). Clo được dùng tẩy white sợi, giấy, vải. Số tuyên bố đúng là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. 3Câu B. 4Câu C. 5Câu D. 6Nguồn nội dung

Kĩ thuật vệt dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Liên quan lại tới phương trình

H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 H2SO4 + NaBr => NaHSO4 + HBr 6HCl + KClO3 => 3Cl2 + 3H2O + KCl 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 16HCl + 2KMnO4 => 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Phản ứng hóa học

Cho từng hóa học C, Fe, BaCl2, Fe3O4, FeCO3, FeS, H2S, HI, AgNO3, HCl,Fe2O3, FeSO4 lần lượt tính năng với H2SO4 đặc, nóng. Số bội nghịch ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa‒ khử là:

Ôn Thi Đại học Cơ phiên bản Câu A. 6Câu B. 7Câu C. 9Câu D. 8Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Liên quan lại tới phương trình

H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 3H2S + H2SO4 => 4H2O + 4S 2FeS + 10H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 H2S + 3H2SO4 => 4H2O + 4SO2

Chất tác dụng với H2SO4 đặc, rét

Cho các chất: S, SO2, H2S, HI, FeS2, Ag, Au theo thứ tự vào H2SO4 đặc,nóng. Bao gồm bao nhiêu chất xảy ra phản ứng?

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A. 3Câu B. 5Câu C. 6Câu D. 1Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang chinh phục lí thuyết chất hóa học

Liên quan lại tới phương trình

2H2SO4 + S => 2H2O + 3SO2 2Ag + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + Ag2SO4 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 3H2S + H2SO4 => 4H2O + 4S H2S + 3H2SO4 => 4H2O + 4SO2

Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau:4HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + 2H2O;2HCl + fe → FeCl2 + H2;14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 +3Cl2 + 7H2O;6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2O;16HCl + 2KMnO4 → 2KCl+2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O;Số bội nghịch ứng trong số ấy HCl miêu tả tính khử là:

Ôn Thi Đại học Cơ phiên bản Câu A. 4Câu B. 1Câu C. 3Câu D. 2Nguồn nội dung

Kĩ thuật lốt dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Liên quan liêu tới phương trình

14HCl + K2Cr2O7 => 3Cl2 + 7H2O + 2KCl + 2CrCl3 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 16HCl + 2KMnO4 => 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Halogen

Cho những phát biểu sau:(1).Halogen sinh sống thể rắn (điều kiện thường), gồm tính phấn khởi là brom.(2).Về tính axit thì HF > HCl > HBr > HI.(3). Số oxi hóa của clo trong những chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lầnlượt là: ‒1, +1, +3, 0, +7.(4). Nội địa clo chỉ chứa các chất HCl, HClO, H2O .(5). Hoà tung khí Cl2 vào hỗn hợp KOH loãng, nguội, dư, hỗn hợp thu đượccó các chất KCl, KClO3, KOH, H2O.(6). Hoà tung khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư, hỗn hợp thu được cócác hóa học KCl, KClO, KOH, H2O.(7). Clo công dụng được với toàn bộ các chất H2, Na, O2, Cu.(8). Trong phòng thí nghiệm bạn ta hoàn toàn có thể điều chế Cl2 trường đoản cú HCl và các chấtnhư MnO2, KMnO4, KClO3.(9). Có thể điều chế HCl bằng phương pháp cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đậm đặcnên cũng có thể điều chế được HBr và HI bằng phương pháp cho NaBr với NaI tác dụngvới H2SO4 đậm đặc.(10). Clo được sử dụng sát trùng nước sinh hoạt.(11). Clo được dùng sản xuất kaliclorat, nước Javen, clorua vôi.(12). Clo được dùng tẩy trắng sợi, giấy, vải. Số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. 3Câu B. 4Câu C. 5Câu D. 6Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Liên quan liêu tới phương trình

H2SO4 + 2HBr => Br2 + 2H2O + SO2 H2SO4 + NaBr => NaHSO4 + HBr 6HCl + KClO3 => 3Cl2 + 3H2O + KCl 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 H2SO4 + 2HI => 2H2O + I2 + SO2 16HCl + 2KMnO4 => 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Halogen

Cho các phản ứng sau:(1). 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O(2). HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O(3). 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O(4). 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2(5). 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.(6). 2HCl + fe → FeCl2 + H2.(7). 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.(8). 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2.(9). 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.Số bội nghịch ứng trong những số đó HCl biểu hiện tính oxi hóa, và số phản bội ứng HCl thể hiệntính khử là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. 2, 5Câu B. 4, 5Câu C. 2, 4Câu D. 3, 5Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang đoạt được lí thuyết hóa học

Liên quan lại tới phương trình

2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 fe + 2HCl => FeCl2 + H2 14HCl + K2Cr2O7 => 3Cl2 + 7H2O + 2KCl + 2CrCl3 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 2HCl + Zn => H2 + ZnCl2 6HCl + 2HNO3 => 3Cl2 + 4H2O + 2NO 4HCl + PbO2 => Cl2 + 2H2O + PbCl2 16HCl + 2KMnO4 => 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Nhóm oxi diêm sinh

Cho những phát biểu sau:(1). Cho các chất sau: CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS(6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl ko tác dụngđược cùng với 3 chất.(2). Axit clohiđric vừa tất cả tính khử vừa gồm tính oxi hóa .(3). Hỗn hợp axit clohiđric bao gồm tính axit mạnh.(4). Cu kết hợp trong hỗn hợp axit clohiđric khi có mặt O2.(5). Sắt hòa chảy trong hỗn hợp axit clohiđric chế tạo ra muối FeCl3.Số phân phát biểu không đúng là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. 4Câu B. 3Câu C. 2Câu D. 1Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết hóa học

Liên quan liêu tới phương trình

AgNO3 + HCl => AgCl + HNO3 Al(OH)3 + 3HCl => AlCl3 + 3H2O CuO + 2HCl => H2O + CuCl2 fe + 2HCl => FeCl2 + H2 FeS + 2HCl => FeCl2 + H2S 4HCl + MnO2 => Cl2 + 2H2O + MnCl2 2HCl + Zn => H2 + ZnCl2 2HCl + MgCO3 => H2O + MgCl2 + CO2 16HCl + 2KMnO4 => 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2 Cu + HCl + 1/2O2 => H2O + CuCl2

Xem Đáp ÁnAdvertisementAdvertisementSự thật thú vui về Hidro

Hydro là nguyên tố trước tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản và dễ dàng nhất tất cả thể bao gồm 1 proton trong phân tử nhân được xoay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố vơi nhất trong các các nguyên tố cùng là nguyên tố nhiều chủng loại nhất vào vũ trụ.Sự thật thú vị về heliHeli là một loại mặt hàng công nghiệp tất cả nhiều công dụng quan trọng hơn bong bóng liên hoan tiệc tùng và khiến cho giọng nói của người tiêu dùng trở buộc phải vui nhộn. Việc áp dụng nó là rất quan trọng trong y học, khí đốt cho máy bay, tên lửa điều áp và những tàu vũ trụ khác, nghiên cứu và phân tích đông lạnh, laser, túi khí xe pháo cộ, và làm hóa học làm mát mang lại lò phản nghịch ứng hạt nhân và nam châm hút siêu dẫn trong máy quét MRI. Các công dụng của heli khiến nó trở nên không thể thiếu và trong vô số nhiều trường hợp không tồn tại chất nào sửa chữa thay thế được heli.Sự thật độc đáo về LithiumLithium là sắt kẽm kim loại kiềm rất vận động về khía cạnh hóa học, là sắt kẽm kim loại mềm nhất. Lithium là 1 trong ba nguyên tố được tạo nên trong BigBang! Dưới đấy là 20 sự thật thú vị về nguyên tố Lithium - một kim loại tuyệt vời!Sự thật độc đáo về BeriliBerili (Be) có số nguyên tử là 4 và 4 proton trong phân tử nhân của nó, mà lại nó cực kì hiếm cả trên Trái đất cùng trong vũ trụ. Kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra thoải mái và tự nhiên với các nguyên tố khác trong các hợp chất.Chuyên mục: