NGƯỜI TA DÙNG HẠT PROTON BẮN VÀO HẠT NHÂN LI

     

Bắn phân tử nhân a bao gồm động năng 18 MeV vào phân tử nhân N714đứng lặng ta có phản ứng α+N714→O017+p. Biết các hạt nhân hình thành cùng véctơ vận tốc. đến mα = 4,0015u; mp = 1,0072u; mN = 13,9992u; mO = 16,9947u; mang lại u = 931 MeV/c2. Động năng của hạt prôtôn sinh ra có giá trị là bao nhiêu?


Dùng p. Có đụng năng K1 bắn vào hạt nhânB49eđứng yên gây nên phản ứng: p21+B49e→H24e+L36i.Phản ứng này lan ra năng lượng bằng ∆E = 2,1 MeV. Hạt nhân L36i cùng hạtα bay ra với những động năng lần lượt bằng K2 = 3,58MeV với K3 = 4MeV. Tính góc giữa các hướng hoạt động của hạt α với hạt p (lấy gần đúng trọng lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị chức năng u, thông qua số khối).

Bạn đang xem: Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân li


Bắn phân tử α vào phân tử nhân nitơ N14 đứng yên, xảy ra phản ứng chế tác thành một hạt nhân Oxi với một hạt proton. Hiểu được hai hạt sinh ra gồm véctơ vận tốc như nhau, bội phản ứng thu tích điện 1,21 (MeV).

Cho cân nặng của những hạt nhân thỏa mãn: mOmα = 0,21(mO + mP)2 cùng mpmα = 0,012(mO + mP)2. Động năng hạt α là


Bắn một hạt anpha vào phân tử nhân N714đang đứng yên tạo ra phản ứng H24e+N714→H11+O817. Tích điện của phản bội ứng là ∆E = -1,21MeV. Mang sử nhì hạt sinh ra gồm cùng vectơ vận tốc. Động năng của phân tử He là (xem trọng lượng hạt nhân tính theo đơn vị chức năng u gần ngay số khối của nó).

Xem thêm: Thực Trạng Của Vấn Đề Dân Tộc Ở Việt Nam Và Chính Sách Dân Tộc Của Đảng Và NhàHạt nhânP84210o sẽ đứng im thì phóng xạα. Gồm bao nhiêu phần trăm tích điện toả ra đưa thành động năng của phân tử α?


Hạt nhân bà bầu A có cân nặng mA vẫn đứng im phân tan thành phân tử nhân con B cùng hạt α có trọng lượng mB với mα, có gia tốc vB→ vàvA→. Search mối tương tác giữa tỉ số đụng năng, tỉ số trọng lượng và tỉ số tốc độ của hai hạt sau bội nghịch ứng.

Xem thêm: Citizenship Vietnam Là Gì - Từ Vựng Chủ Đề: Countries And Nationalities


Dùng phân tử Prôtôn tất cả động năng Kp = 5,45 MeV bắn vào hạt nhân Beri đứng yên làm cho phản ứng: p11+B49e→H24e+L36i. Heli sinh ra bay theo phương vuông góc với phương chuyển động của Prôtôn. Biết rượu cồn năng của Heli là Kα = 4MeV và trọng lượng các phân tử tính theo đơn vị chức năng u ngay số khối của chúng. Động năng phân tử nhân Liti có mức giá trị


Một hạt nhân của hóa học phóng xạ A vẫn đứng yên ổn thì phân rã tạo ra hai phân tử B với C. GọimA , mB, mClần lượt là trọng lượng nghỉ của các hạt A,B, C cùng c là vận tốc ánh sáng sủa trong chân không. Quá trình phóng xạ này tỏa ra năng lượng Q. Biểu thức nào tiếp sau đây đúng?


Ta dùng prôtôn gồm 2,0MeV vào phân tử nhân 7Li đứng im thì thu nhị nhân X tất cả cùng đụng năng. Tích điện liên kết của phân tử nhân X là 28,3MeV với độ hụt khối của hạt 7Li là 0,0421u. đến 1u = 931,5MeV/c2; khối lượng hạt nhân tính theo u xê dịch bằng số khối. Tốc độ của phân tử nhân X bằng:


Cho prôtôn có động năng KP = 2,25MeV bắn phá phân tử nhânL37i đứng yên. Sau phản nghịch ứng mở ra hai phân tử X giống như nhau, có cùng động năng và tất cả phương vận động hợp cùng với phương hoạt động của prôtôn góc φ như nhau. Cho biết thêm mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931,5 MeV/c2. Coi phản ứng không tất nhiên phóng xạ gamma quý hiếm của góc φ là


Trong bội nghịch ứng dây chuyền sản xuất của phân tử nhân U235, bội nghịch ứng thứ nhất có 100 hạt nhân U235 bị phân tan và hệ số nhân notron là k = 1,6. Tính tổng số phân tử nhân bị phân rã cho phản ứng máy 101.


Một phân tử nhân tất cả số khối A, đã đứng yên, vạc ra hạt α với vận tốc v. Lấy trọng lượng các phân tử theo đơn vị chức năng u gần ngay số khối của chúng. Vận tốc giật lùi của hạt nhân con là


Bắn một phân tử prôtôn vào hạt nhânL37i đứng yên. Phản nghịch ứng tạo thành hai phân tử nhân X kiểu như nhau bay ra bao gồm cùng độ lớn tốc độ và cùng hợp với phương ban sơ của prôtôn một góc φ. Tỉ số độ lớn tốc độ hạt nhân X và hạt prôtôn là


Một phân tử nhân D (H12)có cồn năng 4MeV bắn vào hạt nhân 6 Li đứng yên tạo nên phản ứng: H12+L36i→2H24e. Biết rằng vận tốc của hai hạt được sinh ra hợp với nhau một góc 1570. Rước tỉ số thân hai trọng lượng bằng tỉ số thân hai số khối. Năng lượng toả ra của phản ứng là:


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam