Người Ta Sơn Toàn Bộ

     
Bài 106. Luyện tập – SBT Toán lớp 5: Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết tiếp vào địa điểm chấm mang lại thích hợp; Người ta sơn cục bộ mặt ngoài của một chiếc thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8dm, chiều rộng lớn 5dm và độ cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét-vuông…


Bạn đang xem: Người ta sơn toàn bộ

1: Viết tiếp vào khu vực chấm mang lại thích hợp

Một hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 20dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 12dm.

a. Diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là: ………………………..

b. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là : …………………………

2: Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm (3 over 5m), chiều rộng (1 over 4m) và chiều cao (1 over 3m)

3: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 1,1m, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 1m là :

A. 1,6m2

B. 3,2m2

C. 4,3m2

D. 3,75m2

4: Người ta sơn tổng thể mặt không tính của một chiếc thùng tôn có nắp dạng hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm 8dm, chiều rộng lớn 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích s được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét-vuông ?

5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Người ta xếp 4 hình lập phương bé bỏng có cạnh 1cm thành một hình vỏ hộp chữ nhật. Hỏi tất cả bao nhiêu biện pháp xếp khác nhau ?

A. 1 cách

B. 2 cách

C. 3 cách

D. 4 cách

*

1:

*

Đổi:

20dm = 2m

12dm = 1,2m


Quảng cáo
Xem thêm: Khổ Thơ Thứ 5 Sử Dụng Những Biện Pháp Tu Từ Khổ 5 Bài Sóng Hay Nhất (13 Mẫu)

Hướng dẫn

Chu vi dưới mặt đáy hình vỏ hộp là :

(2 + 1,5) ⨯ 2 = 7 (m)

Diện tích bao phủ hình hộp là :

7 ⨯ 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích dưới đáy hình hộp là :

2 ⨯ 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp là :

8,4 + 2 ⨯ 3 = 14,4 (m2)

a. Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 8,4m2

b. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 14,4m2

2:

*

Bài giải
Xem thêm: Số Điện Thoại Lâm Chấn Khang, So Dien Thoai Cua Lam Chan Khang

Quảng cáo


Chu vi dưới đáy hình vỏ hộp là :

 (left( 3 over 5 + 1 over 4 ight) imes 2 = 17 over 10left( m ight))

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp là :

 (17 over 10 imes 1 over 3 = 17 over 30,left( m^2 ight))

Diện tích dưới mặt đáy hình hộp là :

 (3 over 5 imes 1 over 4 = 3 over 20,left( m^2 ight))

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp là :

 (17 over 30 + 2 imes 3 over 20 = 26 over 30 = 13 over 15,left( m^2 ight))

Đáp số : (17 over 30m^2;,13 over 15m^2)

3:

Chọn giải đáp B

*

Hướng dẫn

Chu vi dưới mặt đáy hình hộp chữ nhật :

(1,1 + 0,5) ⨯ 2 = 3,2 (m)

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

3,2 ⨯ 1 = 3,2 (m2)

4: Hướng dẫn

Diện tích sơn cục bộ mặt bên cạnh của thùng tôn chính là diện tích 6 khía cạnh của hình vỏ hộp chữ nhật cũng là diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.