NHÂN 1 SỐ THẬP PHÂN VỚI 1 SỐ THẬP PHÂN

     

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai vượt số bao gồm bao nhiêu chữ số rồi cần sử dụng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải thanh lịch trái.

Bạn đang xem: Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) (13,5 imes 2,4) b) (2,56 imes 4,8)

Bài giải

a) Ta đặt tính rồi làm như sau:

*

Vậy: (13,5 imes 2,4 = 32,4).

b) Ta đặt tính rồi làm như sau:

*

Vậy: (2,56 imes 4,8 = 12,288).

2. Các tính chất của phép nhân số thập phân


+) tính chất giao hoán: khi đổi chỗ hai vượt số của một tích thì tích không nạm đổi.

Xem thêm: Cách Trình Bày Bài Viết Thư Upu Lần Thứ 50, Cách Viết Thư Upu

(a imes b = b imes a)

+) đặc thù kết hợp: lúc nhân một tích hai số với số thứ cha ta có thể nhân số trước tiên với tích của hai số còn lại.

((a imes b) imes c = a imes (b imes c))


3. Nhân một số thập phân cùng với 0,1; 0,01; 0,001; …


Quy tắc: Khi nhân một vài thập phân với (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) ta chỉ câu hỏi chuyển vệt phẩy của số kia lần lượt sang phía bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Xem thêm: Giải Công Nghệ Lớp 7 Bài 44 : Chuồng Nuôi Và Vệ Sinh Trong Chăn Nuôi


Ví dụ 2: Nhân nhẩm:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 quad quad quad quad quad quad quad quad quad quad724,6 imes 0,01\4774 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad quad quad quad 59632,7 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 = 1,28 \ 724,6 imes 0,01 = 7,246\4774 imes 0,001 = 4774,0 imes 0,001 = 4,774 \ 59632,7 imes 0,0001 = 5,96327 endarray$

Chú ý: trường hợp số chữ số tại vị trí nguyên của một trong những ít hơn số chữ số (0) của những số (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) thì khi nhân hai số ta rất có thể viết thêm một vài thích thích hợp chữ số (0) vào phía bên trái phần nguyên của số đó rồi nhân như bình thường.

Ví dụ 3: Nhân nhẩm:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 quad quad quad quad quadquad quad quad & 35 imes 0,01\71,4 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

Ta có:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 06,5 imes 0,1 = 0,65 \ 35 imes 0,01 = 35,0 imes 0,01 = 035,0 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0071,4 imes 0,001 = 0,0714 \ 42,8 imes 0,0001 = 00042,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray $

Vậy:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 0,65 quad quad quad quad quad quad quad quad quad & 35 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0,0714 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray$