NHẬN BIẾT CAO VÀ MGO

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Nhận biết cao và mgo

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

- Trích mỗi chất 1 ót làm mẫu thử.

- đến nươc vào 2 chủng loại thử

+ mẫu thử như thế nào tan trong nước và xuất hiện vẫn đục là CaO

CaO + H2O -> Ca(OH)2

+ mẫu mã thử sót lại không chảy trong nước


*

1. Hãy nhận thấy từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng cách thức hóa học:

a. CaO và CaCO3

b.CaO, MgO và P2O5


*

a) Trích một ít chất rắn làm mẫu mã thử : 

Cho 2 chất rắn tổng hợp vào nước : 

+ chảy : CaO

+ ko tan : CaCO3

Pt : (CaO+H_2O ightarrow Caleft(OH ight)_2)

 Chúc bàn sinh hoạt tốt


b) Trích chủng loại thử : 

Cho 3 mẫu mã thử hài hòa vào nước : 

+ chảy : CaO , P2O5

+ không tan : MgO

Pt : (CaO+H_2O ightarrow Caleft(OH ight)_2)

(P_2O_5+3H_2O ightarrow2H_3PO_4)

Ta cho quỳ tím vào 2 mẫu thử tung : 

+ Hóa đỏ : H3PO4

+ Hóa xanh : Ca(OH)2

 Chúc bạn học tốt


Tham khảoLấy mỗi chất một ít mẫu thửCho hỗn hợp HCl vào các mẫu demo .Mẩu thử làm sao có hiện tượng kỳ lạ sủi bọt bong bóng khí cất cánh hơi la CaCO3 còn lại là CaOphương trình bội nghịch ứng :CaCO3 + HCl --->CaCl2 +H2O + CO2↑"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>↑↑CaO + HCl ---> CaCl2 + H2Ob) mang mỗi hóa học một ít chủng loại thửCho H2O vào những mẫu thử , chủng loại thử nào lộ diện kết tủa white là CaOphương trình bội phản ứng :CaO + H2O ---> Ca(OH)2MgO + H2O ---> Mg(OH)2↓"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>↓


1) Bằng cách thức hóa học hãy nhận thấy 2 oxit Fe2O3 với CuO

2) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận ra 2 oxit MgO và CuO

3) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 oxit Fe2O3, ZnO và MgO

 *giúp mình với nhaaaaaaaa


1. Cho 2 hóa học rắn vào hỗn hợp HCl

+ hóa học rắn tan, dung dịch sau phản bội ứng gồm màu nâu đỏ thì hóa học rắn lúc đầu là Fe2O3

(Fe_2O_3+6HCl ightarrow2FeCl_3+3H_2O)

+ Chấn rắn tan, hỗn hợp sau bội phản ứng có blue color lam thì chất rắn ban đầu là CuO

(CuO+2HCl ightarrow CuCl_2+H_2O)

2.. Mang lại 2 hóa học rắn vào hỗn hợp HCl

+ Chấn rắn tan, dung dịch sau bội phản ứng có màu xanh da trời lam thì hóa học rắn ban đầu là CuO

\(CuO+2HCl ightarrow CuCl_2+H_2O)

+ Chấn rắn tan, dung dịch sau làm phản ứng không màu thì chất rắn ban đầu là MgO

(MgO+2HCl ightarrow MgCl_2+H_2O)


Đúng 1

Bình luận (0)

3. Cho 3 chất rắn vào dung dịch NaOH

+ hóa học rắn tan, sinh sản thành dung dịch trong trong cả thì hóa học rắn ban đầu là ZnO

(ZnO+2NaOH ightarrow Na_2ZnO_2+H_2O)

+ 2 chấ rắn còn lại không tan

Cho 2 chất rắn còn sót lại vào hỗn hợp HCl

+ hóa học rắn tan, hỗn hợp sau bội nghịch ứng bao gồm màu nâu đỏ thì chất rắn thuở đầu là Fe2O3

(Fe_2O_3+6HCl ightarrow2FeCl_3+3H_2O)

+ Chấn rắn tan, dung dịch sau phản bội ứng không màu thì hóa học rắn ban đầu là MgO

(MgO+2HCl ightarrow MgCl_2+H_2O)


Đúng 1


Xem thêm: Giải Bài 24 Công Thức Tính Nhiệt Lượng, Giải Vật Lí 8 Bài 24: Công Thức Tính Nhiệt Lượng

Bình luận (0)

Hãy nhận thấy 3 chất chất rắn bị mất nhãn : MgO, P²O⁵, CaO. Lý giải và viết phương trình làm phản ứng ( giả dụ có).


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa học
1
0
GửiHủy

Trích một ít chủng loại thử với đánh dấu:

Đưa nước bao gồm quỳ tím vào 3 mẫu thử:

-MgO: quỳ không đưa màu, không tan vào nước:

P2O5: quỳ hóa đỏ(P_2O_5+3H_2O ightarrow2H_3PO_4)

-CaO: quỳ hóa xanh

(CaO+H_2O ightarrow Caleft(OH ight)_2)


Đúng 2

Bình luận (0)

bằng pp hóa học hãy phân biệt các dd và các chất rắn sau:

1/ba hóa học rắn màu trắng là CaO, P2O5 và Na2O

2/ba chất rắn white color là CaO, K2O và MgO


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
1
0


Xem thêm: Tiết Lộ Thực Đơn Giảm 20Kg 1 Tháng, Thực Đơn Giảm 20Kg

GửiHủy

Tham khảo

a) Trích mỗi chất một ít làm mẫu mã thử, lần lượt bỏ vào nước:

+ hóa học không tan là MgO"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>MgOMgO

+ chất ta chảy là Na2O,CaO"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>Na2O,CaONa2O,CaO và P2O5"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>P2O5P2O5

PTHH:

Na2O+H2O→2NaOH"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>Na2O+H2O→2NaOHNa2O+H2O→2NaOH

CaO+H2O→Ca(OH)2"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>CaO+H2O→Ca(OH)2CaO+H2O→Ca(OH)2

P2O5+3H2O→2H3PO4"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>P2O5+3H2O→2H3PO4P2O5+3H2O→2H3PO4

Cho quỳ tím vào dung dịch thu được

+ hóa học làm quỳ tím hóa đỏ là H3PO4"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>H3PO4H3PO4 → chất ban đầu là P2O5"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>P2O5P2O5

+ hóa học làm quỳ tím hóa xanh là NaOH"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>NaOHNaOH và Ca(OH)2"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>Ca(OH)2Ca(OH)2.

Sục khí CO2"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>CO2CO2 qua 2"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>22 dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh:

+ Dung dịch bao gồm kết tủa white là Ca(OH)2"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>Ca(OH)2Ca(OH)2 → chất lúc đầu là CaO"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>CaOCaO:

Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2OCa(OH)2+CO2→CaCO3+H2O

+ Dung dịch không tồn tại hiện tượng là NaOH"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>NaOHNaOH → chất ban đầu là Na2O"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>Na2ONa2O:

2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O

 

b) Trích chủng loại thử, tiến công STTCho vài ba giọt dd HCl vào 3"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>33 ống đựng 3"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>33 mẫu thử. Ống nào thoát khí thì ống đó đựng CaCO3"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>CaCO3CaCO3:

CaCO3+2HCl→CaCl2+H2O+CO2"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>CaCO3+2HCl→CaCl2+H2O+CO2CaCO3+2HCl→CaCl2+H2O+CO2Cho vài giọt nước vào 2"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>22 mẫu còn lại. Ống như thế nào sinh ra chất mới, toả nhiều nhiệt thì ống đó đựng CaO"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>CaOCaO

CaO+H2O→Ca(OH)2"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>CaO+H2O→Ca(OH)2CaO+H2O→Ca(OH)2 (p/ứ toả nhiều nhiệt)- Ống còn sót lại đựng Ca(OH)2"https://thuphikhongdung.vn/ class="https://thuphikhongdung.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://thuphikhongdung.vn/>Ca(OH)2Ca(OH)2