NUNG M GAM HỖN HỢP X GỒM FES VÀ FES2 TRONG MỘT BÌNH KÍN CHỨA KHÔNG KHÍ

  -  

Câu 53957: Nung m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeS và FeS2, vào một bình bí mật chứa không gian (gồm 20% thể tích O2 cùng 80% thể tích N2) mang lại khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được một hóa học rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2; 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm trọng lượng của FeS trong tất cả hổn hợp X là?

A.

Bạn đang xem: Nung m gam hỗn hợp x gồm fes và fes2 trong một bình kín chứa không khí

59,46%

B.

Xem thêm: Đặt Điện Áp U=U0Coswt Vào Hai Đầu Đoạn Mạch Gồm Điện Trở Thuần R

42,31% 

C.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 7 Trang 100 Sbt Toán 7 Tập 1 00 Bài 7, 8 Giải Sbt Toán Lớp 7

26,83% 

D. 19,64%


Giải bỏ ra tiết:

Chọn 1 mol tất cả hổn hợp Y =>số mol N2 = 0,848 mol; số mol O2 lúc đầu = 0,212 mol

=>số mol O2 bội nghịch ứng = 0,212 – 0,012 = 0,2 mol

2FeS + 3,5O2 → Fe2O3 + 2SO2

a→ 1,75a→ a

2FeS2 + 5,5O2 → Fe2O3 + 4SO2

b → 2,75b → 2b

=>1,75a+2,75b = 0,2

a+2b= 0,14

=>a=0,02; b=0,06 

%khối lượng FeS = 

*
.100% = 19,64%


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát