ÔNG BỤT TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Bạn hoàn toàn có thể thấy rệp vừng ở mọi nơi, trên cây dâm bụt, cây hoa ngũ sắc ( thơm ổi ), hay trên phần lớn tán lá tươi non của đám cỏ mùa xuân, và những nữa.

Bạn đang xem: ông bụt tiếng anh là gì


When temperatures rise sharply, you can see those bad ones, those aphids, all over the plants -- in your hibiscus, in your lantana, in the young, fresh foliage of the so- called spring flush.
Xanh dương Cây chàm, dâu Ấn Độ, những các loại nho, hoa dâm bụt xanh và hoa jacaranda là mối cung cấp tuyền thống của màu xanh da trời cho Holi.
Blue Indigo plant, Indian berries, species of grapes, xanh hibiscus and jacaranda flowers are traditional sources of blue colour for Holi.
Họ Cupressaceae hiện thời được thừa nhận một cách rộng thoải mái như là một trong họ bao gồm cả bọn họ Bụt mọc (Taxodiaceae), cơ mà trước đây được đánh giá như là 1 trong họ riêng biệt biệt, nhưng hiện giờ các nghiên cứu cho biết thêm chúng không biệt lập với chúng ta Cupressaceae ở bất kỳ điểm đặc thù đáng nhắc nào.
The family Cupressaceae is now widely regarded as including the Taxodiaceae, previously treated as a distinct family, but now shown not to differ from the Cupressaceae in any consistent characteristics.
Chúng tôi cũng ăn châu chấu, vỏ khoai mì, lá cây dâm bụt, cỏ voi—bất kỳ nhiều loại lá nào shop chúng tôi tìm được.
We also ate grasshoppers, cassava peelings, hibiscus leaves, elephant grass —any leaves we could find.

Xem thêm: Axit Amin Là Đơn Phân Cấu Tạo Của Phân Tử Nào, Axit Amin Là Đơn Phân Cấu Tạo Nên Phân Tử Nào


Trong vượt khứ, chi này thông thường được xếp trong chúng ta họ Bụt mọc (Taxodiaceae), tuy vậy họ này hiện giờ chỉ được coi là một phần của bọn họ Cupressaceae.
In the past, the genus was usually treated in the family Taxodiaceae, but this family is now included within the Cupressaceae.
Hoa của tỉnh giấc là hoa dâm bụt china (Hibiscus rosa-sinensis), cùng cây của tỉnh cây sắt (Hopea odorata).
The provincial flower is the Chinese hibiscus (Hibiscus rosa-sinensis), và the provincial tree the Ironwood (Hopea odorata).
Liễu sam (Cryptomeria japonica) là quốc thụ của Nhật phiên bản còn bụt mọc Mexico (trong ngôn ngữ bản địa gọi là ahuehuete) (Taxodium mucronatum) là quốc thụ của México.
Sugi (Cryptomeria japonica) is the national tree of Japan, & ahuehuete (Taxodium mucronatum) the national tree of Mexico.
Bạn rất có thể thấy rệp vừng ở khắp nơi, bên trên cây dâm bụt, cây hoa ngũ nhan sắc (thơm ổi), tốt trên mọi tán lá tươi non của đám cỏ mùa xuân, và nhiều nữa.

Xem thêm: Công Thức Độ Cứng Của Lò Xo Là, Công Thức Độ Cứng Của Lò Xo


When temperatures rise sharply, you can see those bad ones, those aphids, all over the plants -- in your hibiscus, in your lantana, in the young, fresh foliage of the so-called spring flush.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M