P + h2so4 đặc nóng

  -  

P + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O là phản ứng lão hóa khử. Bài viết này cung ứng đầy đủ tin tức về phương trình hóa học đã được cân nặng bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng p + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O

1. Phương trình phản ứng P công dụng H2SO4đặc

2 + 5H2SO4→ 2H3PO4+ 5SO2+ 2H2O

2. Điều kiện để phản ứng p. Ra H3PO4

Nhiệt độ, H2SO4đặc

3. Thắc mắc vận dụng

Câu 1.

Bạn đang xem: P + h2so4 đặc nóng

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cần sử dụng KMnO4oxi hoá dung dịch HCl đặc tạo ra khí Cl2.

B. Sức nóng phân KMnO4tạo ra khí O2.

C. Cho dung dịch HCl dư vào CuS tạo ra khí H2S.

D. Cho dung dịch HCl dư vào hỗn hợp Na2SO3tạo ra khí SO2.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

A. Đúng:

16HCl + 2KMnO4→ 5Cl2+ 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

B. Đúng

2KMnO4⟶ MnO2+ O2+ K2MnO4

C. Sai

Không tan trong nước cùng không rã trong HCl, H2SO4loãng: CuS, PbS, Ag2S, SnS, CdS, HgS…

d. Đúng,

H2SO4+ Na2SO3→ H2O + Na2SO4+ SO2

Câu 2.Trong những thí nghiệm sau:

(1) nhiệt độ phân KClO3có xúc tác MnO2

(2) mang lại khí O3tác dụng với hỗn hợp KI

(3) cho khí SO2tác dụng cùng với khí H2S

(4) Sục khí SO2vào hỗn hợp nước Brom

Số thí nghiệm tạo nên đơn chất là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:


3KClO3→ 3KCl + 3O2

O3+ 2KI + H2O → 2KOH + I2+ O2

SO2+ 2H2S → 3S↓ + 2H2O

SO2+ Br2+ 2H2O → 2HBr + H2SO4

Câu 3. mang lại phương trình hoá học: p. + H2SO4→ H3PO4 + SO2+ H2O. Thông số của chất oxi hoá và thông số của hóa học khử thứu tự là (biết hệ số thăng bằng của bội nghịch ứng là các số nguyên, về tối giản)

A. 5 cùng 2.

Xem thêm: Như Thế Nào Là Dạy Học Theo Hướng Phát Triển Năng Lực ? Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Là Gì

B. 2 với 5.

C. 7 với 9.

D. 7 cùng 7.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

2P + 5H2SO4→ 2H3PO4+ 5SO2+ 2H2O

Chất oxi hóa: H2SO4

Chất khử: P

Câu 4.Trong sản xuất, oxi được dùng nhiều nhất để làm gì?

A. Sử dụng làm nhiên liệutên lửa.

B. áp dụng luyện thép.

C. áp dụng trong công nghiệp hoá chất.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Man/Woman, Men Và Man, Male Khác Nhau Như Thế Nào?

D. Thực hiện hàn, giảm kim loại.

Lời giải:

Đáp án: C

H3PO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O

NO2 + O2 + H2O → HNO3

Na + H2O → NaOH + H2

Na2O + H2O → NaOH

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O


Tham khảo những loạt bài Hóa học 12 khác:


Bài viết cùng lớp new nhất

1 500 lượt xem
download về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

giới thiệu
links
cơ chế
liên kết
nội dung bài viết mới tuyệt nhất
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
tuyển chọn sinh