Công Tác Giáo Dục

  -  
Giới thiệu Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tin Tức Giới thiệu Tổ chức bộ máy Kinh tế - Xã hội UBND các xã Văn bản Hỏi đáp


Bạn đang xem: Công tác giáo dục

Kết quả kiểm tra, sát hạch của thí sinh dự tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện năm 2022


TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 02 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUỘC HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2022


HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN HỚN QUẢN THÔNG BÁO


Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển Vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo huyện Hớn Quản năm 2022

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC THUỘC HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2022


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC THUỘC UBND HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2022


*

Ngành giáo dục huyện, nhiều hoạt động thực hiện phương châm “ngừng đến trường nhưng không ngừng học”


*

Hớn Quản! Trao 26 giải thưởng kể chuyện theo sách online năm 2021


Kết quả kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn vòng 2) của thí sinh dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện năm 2021
Xem thêm: Soạn Bài Tuổi Thơ Tôi Lớp 6 Bài 6 Đọc: Tuổi Thơ Tôi (Nguyễn Nhật Ánh)

THÔNG BÁOKết quả kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn vòng 2) của thí sinh dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện năm 2021

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc huyện Hớn Quản năm 2021


THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh dự tuyển vòng 2tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021


THÔNG BÁO V/v kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh dự tuyển vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021

THÔNG BÁO gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm 2021


THÔNG BÁO gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thuộc huyện năm 2021

THÔNG BÁO điều chỉnh trình độ nhu cầu tuyển dụng viên chứcsự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021


V/v điều chỉnh trình độ nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Hớn Quản năm 2021
*

Hớn Quản! Trao tặng 40 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo Trường tiểu học Trà Thanh
Xem thêm: Câu Hỏi Phát Biểu Nội Dung Định Luật Jun Len Xơ, Trình Bày Định Luật Jun Lenxơ Lớp 9

*

Hớn Quản! 39 học viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021