TRONG CÁC PHẢN ỨNG SAU ĐÂY : 1

     

Bài tập trắc nghiệm về Este cùng chất béo Đúng Sai

Trắc nghiệm lý thuyết Kim các loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 11

Trắc nghiệm định hướng Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 10

Trắc nghiệm triết lý Kim nhiều loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 9

Trắc nghiệm kim chỉ nan Kim nhiều loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 8

Trắc nghiệm lý thuyết Kim nhiều loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 7


Câu hỏi:Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng ra đời ancol là

A.5

B.2

C.4

D.3

Lời giải:

Đáp án đúng:C. 4

Giải thích:

CH3COOC6H5(phenyl axetat) + 2NaOH→ CH3COONa + C6H5ONa + H2O (1)

CH3COOCH2-CH=CH2(anlyl axetat) + NaOH→ CH3COONa + CH2=CH-CH2OH (2)

CH3COOCH3(metyl axetat) + NaOH→ CH3COONa + CH3OH (3)

HCOOC2H5(etyl fomat) + NaOH → HCOONa + C2H5OH (4)

C3H5(OOCC15H15)3( tripanmitin) + 3NaOH→ C3H5(OH)3+ 3C15H31COONa (5)

Như vậy bao gồm 4 chất anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin thủy phân chế tạo ancol.

Bạn đang xem: Trong các phản ứng sau đây : 1

Cùng Top giải mã đi bài viết liên quan về Ankin nhé.

I. Este là gì?

– Este là sản phẩm thu được khi thay thế nhóm OH vào axit cacboxylic bằng nhóm OR.

– Este dễ dàng và đơn giản có công thức cấu trúc như sau:

<CHUẨN NHẤT> đến dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng hiện ra ancol là

– Công thức bao quát của một số trong những loại este thường gặp:

+ Este no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2n+1COOCmH2m+1hay CxH2xO2(n≥ 0; m≥1; x≥2).

+ Este đối kháng chức: CxHyO2hoặc RCOOR’ (x≥2; y≥4; y chẵn; y≤2x):

+ Este của axit đối chọi chức cùng Ancol nhiều chức: (RCOO)xR’.

+ Este của axit nhiều chức cùng Ancol đơn chức: R(COOR’)x.


+ Este của axit nhiều chức với Ancol đa chức: Rt(COO)xyR’x.

* giữ ý:Số chức este là bội số chung bé dại nhất của số chức ancol cùng số chức axit.

II. Bí quyết đọc thương hiệu Este (danh pháp).

1. Với ancol đơn chức R’OH

Tên este = tên cội hidrocacbon R’+ tên nơi bắt đầu axit (đổi đuôi ic thành at )

Ví dụ:HCOOC2H5: Etyl fomat;

CH3COOC2H5: Etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3: Metyl acrylat

2. Cùng với ancol đa chức

Tên este = thương hiệu ancol + tên nơi bắt đầu axit

Ví dụ:CH2OOC-CH3: etylenglycol điaxetat

III. đặc điểm vật lí của Este

–Đa số sinh hoạt trạng thái lỏng, rất nhiều este có khối lượng phân tửrất lớn có thể ở tinh thần rắn (như mỡ động vật, sáp ong,…)

– nhiệt độ sôi thấp, dễ cất cánh hơi do không tạo links hidro giữa những phân tử.

– nhẹ nhàng hơn nước, ít tan hoặc không tan trong nước vì chưng không tạo liên kết hidro giữa những phân tử cùng với nước.

– Đa số những este nặng mùi thơm đặc thù như:

+ Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2cómùi chuối

+ Etyl butirat: CH3CH2CH2COOC4H9có mùi dứa

+ Geranyl axetat: CH3COOC10H17có mùi hương hoa hồng

– Là dung môi xuất sắc để hòa tan các chất hữu cơ.

IV. Tính chất hóa học của este

a) Thủy phân trong môi trường kiềm(Phản ứng xà phòng hóa)

<CHUẨN NHẤT> mang đến dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong dãy khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng hiện ra ancol là (ảnh 2)

b) Thủy phân trong môi trường axit

<CHUẨN NHẤT> đến dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là (ảnh 3)

Nêu phương pháp để bội nghịch ứng vận động và di chuyển theo chiều thuận

c) bội phản ứng khửcủa este

<CHUẨN NHẤT> mang đến dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong hàng khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng ra đời ancol là (ảnh 4)

d)Một số để ý quan trọng


<CHUẨN NHẤT> cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong dãy khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng hiện ra ancol là (ảnh 5)

⇒ Este này khi Phảnứng với dd NaOH tạo thành rượu có nhóm -OH link trên cacbon sở hữu nốiđôi bậc 1 không bềnđồng phân hóa tạo thành anđehit.

<CHUẨN NHẤT> đến dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng ra đời ancol là (ảnh 6)

⇒Este này lúc Phản ứng tạo ra rượu tất cả nhóm -OH link trên cacbon mangnối song bậc 2không bền đồng phân hóa chế tạo ra xeton.

Xem thêm: Cách Chứng Minh Đa Thức Không Có Nghiệm, Chứng Minh Đa Thức Không Có Nghiệm

<CHUẨN NHẤT> mang đến dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng ra đời ancol là (ảnh 6)

⇒ Este này có gốc rượu là phenol hoặcđồngđẳng phenol..

<CHUẨN NHẤT> đến dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong hàng khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng hiện ra ancol là (ảnh 8)

Este+AgNO3/ NH3→Phản ứng tráng gương

HCOOR + 2AgNO3+ 3NH3+ H2O→ ROCOONH4+ 2Ag + 2NH4NO3

Este no solo chức khi cháy nhận được nCO2 = nH20

e)Phản ứng cháycủa ESTE

<CHUẨN NHẤT> mang đến dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng có mặt ancol là (ảnh 9)

V. Biện pháp điều chế Este

1. Tiến hành phản ứng este hóa giữa ancol với axit

yR(COOH)x+ xR’(OH)y⇋⇋Ry(COO)xyR’x+ xyH2O (H2SO4, t0)

2. Thực hiện phản ứng cùng giữa axit với hiđrocacbon ko no

RCOOH + C2H2→ RCOOCH = CH2

3. Triển khai phản ứng thân muối na của axit với dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X→RCOOR’ + NaX (xt, t0)

4. Tiến hành phản ứng thân phenol và anhidrit axit

(RCO)2O + C6H5OH→RCOOC6H5+ RCOOH

VI. Ứng dụng của Este

* các este tất cả ứng dụng thoáng rộng trong đời sống.

– có tác dụng dung môi như: butyl với amyl axetat được dùng để pha sơn tổng hợp.

– Sản xuất nhiều chất quan trọng đặc biệt như: poli(metyl acrylat) với poli(metyl metacrylat) sử dụng làm thủy tinh hữu cơ; poli(vinyl axetat) cần sử dụng làm hóa học dẻo hoặc thủy tạo thành poli(vinyl ancol) cần sử dụng làm keo dán giấy dán.

– một số este của axit phtalic được sử dụng là hóa học hóa dẻo, dược phẩm,…

– một số trong những este có mùi thơm hoa quả được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và mĩ phẩm,…

Ví dụ:Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2: mùi chuối, cần sử dụng trong thực phẩm

Geranyl axetat: CH3COOC10H17: hương thơm hoa hồng, sử dụng trong mỹ phẩm,…

VII. Cách nhận biết este

– Este của axit fomic có công dụng tráng gương.

– các este của ancol không bền bị thủy phân tạo nên anđehit có khả năng tráng gương.


– Este ko no gồm phản ứng làm mất đi màu dung dịch Brom

– Este của glixerol hoặc chất béo khi thủy phân cho sản phẩm hòa rã Cu(OH)2.


câu hỏi kết quả số #1

Este

Este X (C8H8O2) công dụng với lượng dư dung dịch KOH, làm cho nóng thu được nhì muối hữu cơ và nước. X có tên gọi là

Ôn Thi Đại học Cơ bản Câu A. phenyl fomat.Câu B. benzyl fomat.Câu C. metyl benzoat.Câu D. phenyl axetat.

THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINH

Câu hỏi có tương quan tới phương trình

2NaOH + CH3COOC6H5 → C6H5ONa + H2O + CH3COONa

Xem Đáp Án thắc mắc Este...

Câu hỏi hiệu quả số #2

Bài toán cân nặng

Cho 23,44 gam lếu hợp có phenyl axetat với etyl benzoat tác dụng vừa đầy đủ với 200 ml dungdịch NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị m là.

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A.
25,20 gamCâu B. 29,52 gamCâu C. 27,44 gamCâu D. 29,60 gam

THPT HÀ TRUNG - THANH HÓA

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2NaOH + CH3COOC6H5 → C6H5ONa + H2O + CH3COONa

Xem Đáp Án thắc mắc Bài toán khối lượng...

Xem thêm: Cấu Tạo Cơ Thể Ong Thợ Có Bao Nhiêu Mắt, Tìm Hiểu Về Ong Chúa, Ong Thợ, Ong Đực

Câu hỏi tác dụng số #3

Bài toán khối lượng

Cho 23,44 gam hỗn hợp có phenyl axetat với etyl benzoat công dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Quý hiếm m là.

Ôn Thi Đại học Cơ bản Câu A.
25,20 gamCâu B. 29,52 gamCâu C. 27,44 gamCâu D. 29,60 gam

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2NaOH + CH3COOC6H5 → C6H5ONa + H2O + CH3COONa

Xem Đáp Án thắc mắc Bài toán khối lượng...


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Vinyl axetat + naoh bao gồm sinh ra ancol không