Quy tắc bàn tay trái: lý thuyết và bài tập có lời giải từ a

     

1. Nguyên tắc bàn tay trái

*
phép tắc bàn tay trái" width="262">

- nguyên tắc bàn tay trái (còn call là nguyên tắc Fleming) là quy tắc lý thuyết của lực vì một tự trường ảnh hưởng lên một quãng mạch có dòng năng lượng điện chạy qua cùng đặt vào từ trường.

Bạn đang xem: Quy tắc bàn tay trái: lý thuyết và bài tập có lời giải từ a

- quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái làm thế nào cho các con đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều trường đoản cú cổ tay cho ngón tay thân hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay mẫu choãi ra 90° chỉ chiều của lực điện từ.

Quy tắc này dựa trên cơ sở lực từ tác động lên dây năng lượng điện theo biểu thức toán học:

F = I dl×B

Ở đây:

* F là lực từ

* I là cường độ cái điện

* dl là véc tơ tất cả độ dài bởi độ dài đoạn dây điện và hướng theo chiều loại điện

* B là véc tơ chạm màn hình từ trường.

- Phương của lực F là phương của tích véc tơ của dl cùng B, và vì chưng đó có thể xác định theo nguyên tắc bàn tay trái như trên.

2. Quy tắc cố bàn tay phải


*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 2)" width="436">

Quy tắc bàn tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt làm thế nào cho bốn ngón tay phía theo chiều chiếc điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay dòng choãi ra chỉ chiều của mặt đường sức từ trong lòng ống dây.

Ứng dụng

a. Khẳng định từ trường của cái điện vào dây dẫn trực tiếp dài

- Với loại điện chạy vào dây dẫn trực tiếp dài, con đường sức từ của chính nó là đông đảo đường tròn có tâm nằm tại dây dẫn điện cùng vuông góc với mẫu điện. Khi đó, sử dụng quy tắc bàn tay nên để xác minh chiều của đường sức từ bỏ như sau:

+ vắt bàn tay phải sao cho ngón chiếc choãi ra nằm dọc từ dây dẫn I, khi đó, ngón mẫu chỉ theo chiều loại điện về điểm Q, những ngón tay còn lại khum theo chiều mặt đường sức từ trê tuyến phố tròn tâm O (O vị trí dây dẫn I).

+ bí quyết tính độ lớn cảm ứng từ:

B = 2. 10-7. I/r

Trong đó: B: Độ lớn chạm màn hình từ trên điểm cần khẳng định I: Cường độ dòng điện của dây dẫn r: khoảng cách từ điểm cần khẳng định đến dây dẫn (m)

b. Khẳng định từ ngôi trường của cái điện trong dây dẫn uốn thành vòng tròn

- Đường mức độ từ đi qua đường dẫn uốn nắn thành vòng tròn có 2 loại: Đường mức độ từ trải qua tâm O của vòng tròn dây dẫn năng lượng điện là đường thẳng dài vô hạn.

- hầu hết đường mức độ từ còn sót lại là số đông đường cong đi vào từ mặt nam với đi ra từ khía cạnh bắc của loại điện tròn đó.

- Công thức tính độ lớn chạm màn hình từ tại trung ương O của vòng dây: 

B = 2. 10-7. π. N. I/r

Trong đó: B: là độ lớn cảm ứng từ tại điểm cần tính N: Số vòng dây dẫn năng lượng điện I: Cường độ chiếc điện (A) r: bán kính vòng dây (m)

c. Xác minh từ ngôi trường của loại điện chạy trong ống dây hình trụ.

Xem thêm: Bản Remux Là Gì Nhỉ? Hướng Dẫn Cách Remux Phim!!! Bluray Remux Là Gì

- Dây dẫn điện quấn quanh ống dây hình trụ. Vào ống dây, các đường mức độ từ là các đường thẳng tuy nhiên song, lúc đó chiều của đường sức từ bỏ được xác định theo luật lệ bàn tay đề nghị như sau:

+ thay bàn tay bắt buộc rồi đặt thế nào cho chiều khum tứ ngón tay hướng theo chiều loại điện quấn bên trên ống dây, lúc đó, ngón loại choãi ra chỉ vị trí hướng của đường mức độ từ. Đường mức độ từ đi vào từ mặt nam cùng đi có mặt bắc của ống dây đó.

+ Công thức tính độ lớn cảm ứng từ trong trái tim ống dây:

B = 4. 10-7. π. N. I/l

Trong đó: B: là độ lớn chạm màn hình từ tại vấn đề cần tính N: Số vòng dây dẫn điện I: Cường độ chiếc điện (A) r: nửa đường kính vòng dây (m) l: là chiều nhiều năm ống dây hình tròn (m)

3. Phương pháp giải bài xích tập Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng áp dụng phép tắc bàn tay trái

a. Phương pháp 

- Lực từ F→ có đặc điểm:

+ Điểm để ở trung điểm đoạn chiếc điện

+ tất cả phương vuông góc với I→ và B→, tất cả chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái

+ Độ lớn: F = B.I.l.sin α (với α là góc tạo thành bới I→ và B→)

Trong đó: B là chạm màn hình từ (đơn vị là Tesla – T); I là cường độ dòng điện (A); l là chiều dài của sơi dây (m).

- luật lệ bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, sao cho lòng bàn tay hứng những đường sức từ, chiều từ cổ tay đến những ngón tay thân chỉ chiều cái điện, lúc đó ngón loại choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
luật lệ bàn tay trái (ảnh 3)" width="294">

Lưu ý:

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 4)" width="609">

b. Ví dụ bài tập

Ví dụ 1: Hãy vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác minh chiều (của một trong ba đại lượng F→, B→, I→ còn thiếu trong những hình vẽ sau đây:

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 5)" width="547">

Hướng dẫn:

Trước tiên ta tuyên bố quy tắc bàn tay trái:

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, sao cho lòng bàn tay hứng các đường mức độ từ, chiều từ cổ tay đến những ngón tay giữa chỉ chiều mẫu điện, lúc ấy ngón loại choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 6)" width="575">

Ví dụ 2: Một dây dẫn tất cả chiều lâu năm 10 m được để trong trường đoản cú trường đều phải sở hữu B = 5.10-2 T. Cho dòng điện tất cả cường độ 10 A chạy qua dây dẫn.

a) xác định lực từ tính năng lên dây dẫn khi dây dẫn để vuông góc với B→

b) nếu như lực từ tính năng có độ lớn bằng 2,5√3 N. Hãy xác định góc giữa B→ và chiều loại điện ?

Hướng dẫn:

*
luật lệ bàn tay trái (ảnh 7)" width="561">

Ví dụ 3: Cho đoạn dây MN có trọng lượng m, mang loại điện I tất cả chiều như hình, được để vào trong từ trường đều phải sở hữu vectơ B→ như hình vẽ. Biểu diễn các lực chức năng lên đoạn dây MN (bỏ qua khối lượng dây treo).

*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 8)" width="185">

Hướng dẫn:

+ những lực tính năng lên đoạn dây MN gồm: Trọng lực P→ để tại trọng tâm (chính thân thanh), có khunh hướng xuống; trương lực dây T→ để vào điểm xúc tiếp của tua dây với thanh, khunh hướng lên; Lực từ F→ : áp dụng quy tắc bàn tay trái xác định được F→ có phương trực tiếp đứng, khunh hướng lên như hình.

+ những lực được biểu diễn như hình.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tăng Điểm Ngũ Độc Đao Kiếm Thế Mới Nhất 2022, Tăng Điểm Ngũ Độc Đao Kiếm Thế

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 9)" width="180">

Ví dụ 4: Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 25 cm, khối lượng của một đơn vị chiều nhiều năm là 0,04 kg/m bởi hai dây mảnh, nhẹ sao để cho dây dẫn nằm ngang. Biết chạm màn hình từ tất cả chiều như hình vẽ, gồm độ lớn B = 0,04 T. đến g = 10 m/s2.