REVIEW 3 UNIT 678 LỚP 10

     

Phần LANGUAGE - đánh giá 3 giúp cho bạn học ôn tập trường đoản cú vựng của unit 6,7,8 các kiến thức ngữ âm cùng ngữ pháp đã học: câu ghép, mệnh đề quan lại hệ, đối chiếu hơn và đối chiếu hơn nhất, tiếng nói gián tiếp. Nội dung bài viết sau là gợi nhắc giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Review 3 unit 678 lớp 10

*

Language - reviews 3

Vocabulary

1. Complete these sentences with suitable words from the box. (Hoàn thành đều câu này với phần đa từ phù hợp trong khung.)

Giải:

Women are demanding equal pay for equal work. (Người thanh nữ đang yêu thương cầu câu hỏi trả lương đều bằng nhau cho những các bước bằng nhau.)I think this is a clear case of discrimination against women. (Tôi nghĩ rằng đó là một ngôi trường hợp ví dụ của câu hỏi phân biệt phụ nữ.)Education for all means that everyone has the right khổng lồ receive education. (Giáo dục cho tất cá tức là mọi người đều sở hữu quyền nhận được sự giáo dục.)Gender equality means that both men & women are treated equally. (Bình đẳng giới có nghĩa là nam và nữ giới đều được đôi xử công bằng.)Women in developing countries are fighting against gender inequality. (Phụ cô gái ở phần đa quốíc gia đang cách tân và phát triển đang chiến đấu chông lại bài toán bất đồng đẳng giới.)

2. Choose the correct words in the following sentences. (Chọn từ bỏ đúng trong những câu sau.)

Giải: (Từ được lựa chọn là từ in đậm)

Using an (electric/electronic) device such as a laptop, you can learn English effectively. (Sử dụng một thiết bị năng lượng điện tử như là laptop xách tay, chúng ta cũng có thể học giờ Anh hiệu quả.)To play audio tapes và CDs, you just need a cassette or CD (player/recorder). (Để chạy băng nghe cùng CD, bạn chỉ việc một lắp thêm cassette hoặc đồ vật phát CD.)Watching và listening to English (radio/ television shows) is an excellent way to learn English. (Xem với nghe chương trình truyền hình giờ đồng hồ Anh là 1 trong cách xuất sắc để học giờ Anh.)A (tablet/desktop) is a thiết bị di động computer that is also useful for language learning. (Một laptop bảng là một laptop di rượu cồn mà cũng khá được dùng thịnh hành cho việc học ngôn ngữ.)Language translation (touch screen/software) allows you lớn translate from one language into another. (Phần mềm biên dịch ngôn ngữ cho phép bạn dịch xuất phát từ một ngôn ngừ này sang một ngữ điệu khác.)

3. Sort out the words according to lớn their găng patterns và read them aloud. The ones in the first row have been done as examples.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 8 Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Toán 8 Bài 1: Hình Hộp Chữ NhậtXem thêm: Hãy Trình Bày Những Đặc Điểm Của Trung Tâm Công Nghiệp Là, Đặc Điểm Của Trung Tâm Công Nghiệp

(Chọn ra rất nhiều từ theo trọng âm của chúng và gọi to chúng. đầy đủ từ trong cột đầu đã được thiết kế ví dụ.)

indicate

lovely

actor

famous

modernise

artist

enjoy

difficult

remove

forget

organise

relax

4. Rewrite the following sentences using the passive voice. (Viết lại các câu sau cần sử dụng thể bị động.)

Giải:

You must keep this door shut.=> This door must be kept shut. (Cánh cửa này đề nghị dược giữ đóng lại.)Someone will serve refreshments.=> Refreshments will be served (by someone). (Nước giải khát sẽ tiến hành phục vụ.)People must not leave bicycles in the hall.=> Bicycles must not be left in the hall. (Xe sút không được để ở trong sảnh.)You should shake milk before you use it.=> Milk should be shaken before it is used. (Sữa nên dược lắc trước lúc được dùng.)People may keep books for two weeks.=> Books may be kept for two weeks. (Sách hoàn toàn có thể được duy trì trong 2 tuần lễ.)

5. Complete these sentences. Use the comparative or superlative khung of the adjectives in brackets. địa chỉ cửa hàng any other words if necessary. (Hoàn thành đầy đủ câu sau. Dùng đối chiếu hoặc so sánh tối đa từ các tính từ vào ngoặc đơn. Thêm bất kể từ nào giả dụ cần.)

Giải:

The problem is not so complicated. Its more simple (or simpler) than you think. (Vấn đề này không thực sự phức tạp. Nó dễ dàng và đơn giản hơn bạn nghĩ đấy.)That theatre over there is the oldest building in the city. (Nhà hát sinh hoạt đằng tê là tòa công ty cổ duy nhất trong thành phố.)Health và happinese are more important than money. (Sức khỏe và niềm hạnh phúc quan trọng đặc biệt hơn chi phí bạc.)That was the most beautiful painting I’ve ever seen. (Đó là một trong bức tranh đẹp nhất mà tôi từng xem.)I lượt thích the countryside. Living in the countryside is healthier (or more healthy) & more peaceful than living in a city. (Tôi ham mê miền quê. Sống làm việc miền quê thì khỏe mạnh hơn và yên bình rộng là sống ở một thành phố.)

6. Combine each pair of sentences into one with a suitable relative pronoun. Use comma(s) if necessary. (Kết vừa lòng từng cặp câu thành một câu với cùng một đại từ quan hệ nam nữ phù hợp. Cần sử dụng dấu phẩy ví như cần.)

Giải:

Tom works for a company that/ which makes electronic devices. (Tom tạo cho một doanh nghiệp mà cấp dưỡng ra đầy đủ thiết bị điện.)Linda told mo her email address, which I wrote on a piece of paper. (Linda đã nói cho tồi địa chí thư điện tử của cô ấy, cơ mà tôi sẽ ghi nó trên một mảnh giấy.)I dont lượt thích people who/that are never on time. (Tôi không thích những người mà không lúc nào đúng giờ.)What was the name of the girl whose sản phẩm điện thoại phone was stolen? (Tên của cô bé mà điện thoại di rượu cồn của cô ấy bị ăn cắp là gỉ?)Mr Brown, who has worked for the same university all his life, is retiring next month. (Ông Brown, bạn mà đã thao tác làm việc cho cùng một trường đại học trong suốt cuộc sống ông ấy, thì đã nghỉ hưu trong thời điểm tháng sau.)