2 ( Sinx

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

Giải pt

(2sinleft(x+dfracpi6 ight)+sinx+2cosx=3)

(left(sin2x+cos2x ight)cosx+2cos2x-sinx=0)

(sin2x-cos2x+3sinx-cosx-1=0)

 1.(2sinleft(x+dfracpi6 ight)+sinx+2cosx=3)(Leftrightarrowsqrt3sinx+cosx+sinx+2cosx=3)(Leftrightarrowleft(sqrt3+1 ight)sinx+3cosx=3)(Leftrightarrowsqrt13+2sqrt3left=3)Đặt (alpha=arcsindfrac3sqrt13+2sqrt3)(ptLeftrightarrowsqrt13+2sqrt3sinleft(x+alpha ight)=3)(Leftrightarrow sinleft(x+alpha ight)=dfrac3sqrt13+2sqrt3)(Leftrightarrowleft...

Bạn đang xem: 2 ( sinx


Đọc tiếp

1.

(2sinleft(x+dfracpi6 ight)+sinx+2cosx=3)

(Leftrightarrowsqrt3sinx+cosx+sinx+2cosx=3)

(Leftrightarrowleft(sqrt3+1 ight)sinx+3cosx=3)

(Leftrightarrowsqrt13+2sqrt3left=3)

Đặt (alpha=arcsindfrac3sqrt13+2sqrt3)

(ptLeftrightarrowsqrt13+2sqrt3sinleft(x+alpha ight)=3)

(Leftrightarrow sinleft(x+alpha ight)=dfrac3sqrt13+2sqrt3)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx+alpha=arcsindfrac3sqrt13+2sqrt3+k2pi\x+alpha=pi-arcsindfrac3sqrt13+2sqrt3+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=k2pi\x=pi-2arcsindfrac3sqrt13+2sqrt3+k2piendmatrix ight.)

Vậy phương trình vẫn cho gồm nghiệm:

(x=k2pi;x=pi-2arcsindfrac3sqrt13+2sqrt3+k2pi)


Đúng 0
Bình luận (0)

2.(left(sin2x+cos2x ight)cosx+2cos2x-sinx=0)(Leftrightarrow2sinx.cos^2x+cos2x.cosx+2cos2x-sinx=0)(Leftrightarrowleft(2cos^2x-1 ight)sinx+cos2x.cosx+2cos2x=0)(Leftrightarrow cos2x.sinx+cos2x.cosx+2cos2x=0)(Leftrightarrow cos2x.left(sinx+cosx+2 ight)=0)(Leftrightarrow cos2x=0)(Leftrightarrow2x=dfracpi2+kpi)(Leftrightarrow x=dfracpi4+dfrackpi2)Vậy phương trình sẽ cho bao gồm nghiệm (x=dfracpi4+dfrackpi2)
Đọc tiếp

2.

(left(sin2x+cos2x ight)cosx+2cos2x-sinx=0)

(Leftrightarrow2sinx.cos^2x+cos2x.cosx+2cos2x-sinx=0)

(Leftrightarrowleft(2cos^2x-1 ight)sinx+cos2x.cosx+2cos2x=0)

(Leftrightarrow cos2x.sinx+cos2x.cosx+2cos2x=0)

(Leftrightarrow cos2x.left(sinx+cosx+2 ight)=0)

(Leftrightarrow cos2x=0)

(Leftrightarrow2x=dfracpi2+kpi)

(Leftrightarrow x=dfracpi4+dfrackpi2)

Vậy phương trình sẽ cho có nghiệm (x=dfracpi4+dfrackpi2)


Đúng 0
Bình luận (0)

1) 2sinx + cosx = sin2x + 1

2) (1 + cosx)(1+sinx) = 2

3) 3cos4x - 8cos6x + 2cos2x +3 =0

4) sin3x + cos3x.sinx + cosx = (sqrt2)cos2x

5) (2cosx -1)(2sinx + cosx) = sin2x - sinx


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
3
0
GửiHủy
https://i.imgur.com/9qSBKHl.jpg
Đúng 0

Bình luận (0)
https://i.imgur.com/zw6cbvs.jpg
Đúng 0
Bình luận (0)
https://i.imgur.com/JtgkOHz.jpg
Đúng 0
Bình luận (0)

HELPING NOW!!!

Giair phương trình lượng giác sau:

1) cosx - cos2x +cos3x = 0

2) cos2x - sin2x = sin3x + cos4x

3) cos2x + 2sinx - 1 - 2sinxsosx = 0

4) 1+ sinx - cosx = sin2x - cos2x

5) (sqrt2) sin (2x+(dfracpi4)) - sinx - 3cosx +2 =0

6) sin2x + 2cos2x = 1+sinx - 4cosx


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
0
0
GửiHủy
Có từng nào số nguyên m nhằm phương trình sinx-cosx-2cos2x+m=m+sin2x+cos2x có nghiệm thực. A. 3. B. 9. C. 2. D. 5.
Đọc tiếp

Có bao nhiêu số nguyên m nhằm phương trình sinx-cosx-2cos2x+m=m+sin2x+cos2x có nghiệm thực.

A. 3.

B.

Xem thêm: Trong Tác Phẩm Vợ Nhặt Có 1 Cụm Từ " Rích Bố Cu (Riche Beaucoup)

 9.

C. 2.

D. 5.


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Toán
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
giải phương trình1.(sin^3x+2cosx-2+sin^2x=0)(2.fracsqrt32sin2x+sqrt2cos^2x+sqrt6cosx=0)3.(2sin2x-cos2x=7sinx+2cosx-4)4.(2cos2x-8cosx+7=frac1cosx)5.(cos^8x+sin^8x=2left(cos^10x+sin^10x ight)+frac54cos2x)6.(1+sinx+cos3x=cosx+sin2x+cos2x)7.(1+sinx+cosx+sin2x+cos2x=0)
Đọc tiếp

giải phương trình

1.(sin^3x+2cosx-2+sin^2x=0)

(2.fracsqrt32sin2x+sqrt2cos^2x+sqrt6cosx=0)

3.(2sin2x-cos2x=7sinx+2cosx-4)

4.(2cos2x-8cosx+7=frac1cosx)

5.(cos^8x+sin^8x=2left(cos^10x+sin^10x ight)+frac54cos2x)

6.(1+sinx+cos3x=cosx+sin2x+cos2x)

7.(1+sinx+cosx+sin2x+cos2x=0)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánChương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
7
1
GửiHủy
1.(Leftrightarrow sin^2xleft(sinx+1 ight)-2left(1-cosx ight)=0)(Leftrightarrowleft(1-cos^2x ight)left(sinx+1 ight)-2left(1-cosx ight)=0)(Leftrightarrowleft(1-cosx ight)left(1+cosx ight)left(sinx+1 ight)-2left(1-cosx ight)=0)(Leftrightarrowleft(1-cosx ight)left(sinx+cosx+sinx.cosx-1 ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=1Leftrightarrow...\sinx+cosx+sinx.cosx-1=0left(1 ight)endmatrix ight.)Xét (1):Đặt (sinx+cosx=tRightarrowl...
Đọc tiếp

1.

Xem thêm: Kể Về Một Giờ Ra Chơi - Viết 3 Đến 4 Câu Ở Trường Em (13 Mẫu)

(Leftrightarrow sin^2xleft(sinx+1 ight)-2left(1-cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(1-cos^2x ight)left(sinx+1 ight)-2left(1-cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(1-cosx ight)left(1+cosx ight)left(sinx+1 ight)-2left(1-cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(1-cosx ight)left(sinx+cosx+sinx.cosx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=1Leftrightarrow...\sinx+cosx+sinx.cosx-1=0left(1 ight)endmatrix ight.)

Xét (1):

Đặt (sinx+cosx=tRightarrowleft<eginmatrixleft|t ight|lesqrt2\sinx.cosx=fract^2-12endmatrix ight.)

(Leftrightarrow t+fract^2-12-1=0)

(Leftrightarrow t^2+2t-3=0Rightarrowleft<eginmatrixt=1\t=-3left(l ight)endmatrix ight.)

(Leftrightarrow sinleft(x+fracpi4 ight)=fracsqrt22)

(Leftrightarrow...)


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
2.(Leftrightarrowsqrt3sinx.cosx+sqrt2cos^2x+sqrt6cosx=0)(Leftrightarrow cosxleft(sqrt3sinx+sqrt2cosx+sqrt6 ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0Leftrightarrow...\sqrt3sinx+sqrt2cosx=-sqrt6left(1 ight)endmatrix ight.)Xét (1):Do (sqrt3^2+sqrt2^2(Leftrightarrowsqrt3sinx.cosx+sqrt2cos^2x+sqrt6cosx=0)

(Leftrightarrow cosxleft(sqrt3sinx+sqrt2cosx+sqrt6 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0Leftrightarrow...\sqrt3sinx+sqrt2cosx=-sqrt6left(1 ight)endmatrix ight.)

Xét (1):

Do (sqrt3^2+sqrt2^2 bắt buộc (1) vô nghiệm


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
3.(Leftrightarrow4sinx.cosx-left(1-2sin^2x ight)=7sinx+2cosx-4)(Leftrightarrow2cosxleft(2sinx-1 ight)+2sin^2x-7sinx+3=0)(Leftrightarrow2cosxleft(2sinx-1 ight)+left(sinx-3 ight)left(2sinx-1 ight)=0)(Leftrightarrowleft(2cosx+sinx-3 ight)left(2sinx-1 ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=frac12Leftrightarrow...\2cosx+sinx=3left(1 ight)endmatrix ight.)Xét (1), do (2^2+1^2(Leftrightarrow4sinx.cosx-left(1-2sin^2x ight)=7sinx+2cosx-4)

(Leftrightarrow2cosxleft(2sinx-1 ight)+2sin^2x-7sinx+3=0)

(Leftrightarrow2cosxleft(2sinx-1 ight)+left(sinx-3 ight)left(2sinx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(2cosx+sinx-3 ight)left(2sinx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=frac12Leftrightarrow...\2cosx+sinx=3left(1 ight)endmatrix ight.)

Xét (1), vì chưng (2^2+1^2 yêu cầu (1) vô nghiệm


Đúng 0
Bình luận (0)

Rút gọnA= (fraccosx-cos2x-cos3x+cos4xsinx-sin2x-sin3x+sin4x)B= sinx(1+2cos2x+2cos4x+2cos6x)


Xem chi tiết
Lớp 10ToánBài 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM
1
0
GửiHủy
(A=fraccosx-cos3x+cos4x-cos2xsinx-sin3x+sin4x-sin2x=frac2sin2x.sinx-2sin3x.sinx-2cos2x.sinx+2cos3x.sinx)(=fracsin2x-sin3xcos3x-cos2x=frac-2cosleft(frac5x2 ight)sinleft(fracx2 ight)-2sinleft(frac5x2 ight)sinleft(fracx2 ight)=cotleft(frac5x2 ight))(B=sinx+2cos2x.sinx+2cos4x.sinx+2cos6x.sinx)(=sinx+sin3x-sinx+sin5x-sin3x+sin7x-sin5x)(=sin7x)
Đọc tiếp

(A=fraccosx-cos3x+cos4x-cos2xsinx-sin3x+sin4x-sin2x=frac2sin2x.sinx-2sin3x.sinx-2cos2x.sinx+2cos3x.sinx)

(=fracsin2x-sin3xcos3x-cos2x=frac-2cosleft(frac5x2 ight)sinleft(fracx2 ight)-2sinleft(frac5x2 ight)sinleft(fracx2 ight)=cotleft(frac5x2 ight))

(B=sinx+2cos2x.sinx+2cos4x.sinx+2cos6x.sinx)

(=sinx+sin3x-sinx+sin5x-sin3x+sin7x-sin5x)

(=sin7x)


Đúng 0

Bình luận (0)

sinx + sin2x + sin3x = 1 + cosx + cos2x

cos3x + sin3x + cosx - sinx = (sqrt2)cos2x

sinx + sin2x + sin3x = cosx + cos2x + cos3x


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 3: một trong những phương trình lượng giác thường gặp
1
0
GửiHủy
b: (Leftrightarrow2cdotcos2xcdotcos x+2cdotsin xcdotcos2x=sqrt2cdotcos2x)(Leftrightarrow2cdotcos2xleft(sin x+cos x ight)=sqrt2cdotcos2x)(Leftrightarrowsqrt2cdotcos2xcdotleft=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos2x=0\sinleft(x+dfracPi4 ight)=dfrac12endmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=dfracPi2+kPi\x+dfracPi4=dfracPi6+k2Pi\x...
Đọc tiếp

b: (Leftrightarrow2cdotcos2xcdotcos x+2cdotsin xcdotcos2x=sqrt2cdotcos2x)

(Leftrightarrow2cdotcos2xleft(sin x+cos x ight)=sqrt2cdotcos2x)

(Leftrightarrowsqrt2cdotcos2xcdotleft=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos2x=0\sinleft(x+dfracPi4 ight)=dfrac12endmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=dfracPi2+kPi\x+dfracPi4=dfracPi6+k2Pi\x+dfracPi4=dfrac56Pi+k2Piendmatrix ight.)

(Leftrightarrow xinleft\dfracPi4+dfrackPi2;dfrac-112Pi+k2Pi;dfrac712Pi+k2Pi ight\)

c: (Leftrightarrow2cdotsin2xcdotcos x+sin2x=2cdotcos2xcdotcos x+cos2x)