-  

Hướng dẫn giải giờ đồng hồ Anh 6 unit 9: Cities of the world- Skills 1. Đây là phần bài bác tập nằm trong cuốn sách "Global success" được biên soạn theo chương trình đổi mới của cỗ giáo dục. Hi vọng, với biện pháp hướng dẫn ví dụ và giải chi tiết học sinh sẽ làm cho bài tốt hơn
Bạn đang xem:

1. Work in groups. Look at the poscard và discuss.

1. When vì chưng people write a postcard?

2. What vị they often write on a postcard?

=> Answer:

1. When people want to showsomeone how nice of a time they are having on their vacation


*
giờ Anh 6 unit 9: Skills 1" width="257" height="344">

*
giờ đồng hồ Anh 6 unit 9: Skills 1" width="237" height="119">

Từ khóa tra cứu kiếm: soạn giờ Anh 6 Kết nối học thức và cuộc sống unit 9: Cities of the world phần Skills 1, tiếng Anh 6 Kết nối tri thức và cuộc sống thường ngày unit 9: Cities of the world phần Skills 1, giải giờ đồng hồ Anh 6 Kết nối trí thức và cuộc sống đời thường unit 9: Cities of the world phần Skills 1

Giải SBT lớp 6 kết nối tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thứcGiải SBT Toán 6 kết nối tri thứcGiải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 kết nối tri thứcGiải SBT lịch sử và địa lí 6 liên kết tri thứcGiải SBT tin học 6 liên kết tri thứcGiải SBT công dân 6 liên kết tri thứcGiải SBT technology 6 liên kết tri thứcGiải SBT giờ Anh 6 liên kết tri thứcGiải SBT hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thứcGiải SBT music 6 liên kết tri thứcGiải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức


Văn 6 tập 1 " href="https://thuphikhongdung.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-1.html">Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 chân trời sáng tạo
Văn 6 tập 2 " href="https://thuphikhongdung.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 1 " href="https://thuphikhongdung.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-1.html">Giải toán 6 tập một chân trời sáng tạo


Xem thêm: Soạn Âm Nhạc 7 Tập Đọc Nhạc Số 4, Tập Đọc Nhạc Lớp 7 Số 4 Bài Mùa Xuân Về

Toán 6 tập 2 " href="https://thuphikhongdung.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-2.html">Giải toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 " href="https://thuphikhongdung.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-khoa-hoc-tu-nhien-6.html">Giải khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử và địa lí 6 " href="https://thuphikhongdung.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-lich-su-va-dia-li-6.html">Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải âm nhạc 6 " href="https://thuphikhongdung.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://thuphikhongdung.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 6 " href="https://thuphikhongdung.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ 6 " href="https://thuphikhongdung.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải technology 6 chân trời sáng tạo


Xem thêm: 2 Bài Văn Mẫu Cảm Nghĩ Của Em Về Tình Bạn Hay Nhất Có Chọn Lọc

Giải yêu cầu hướng nghiệp 6 " href="https://thuphikhongdung.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo