Số Liên Kết Hidro Bị Phá Vỡ

  -  
Năm học tập 2022 Quảng Văn Hải đang phát hành bạn dạng mới nhất  tư liệu luyện thi THPT non sông SINH HỌC 4.0   trình bày đẹp hơn, mãu in rất đẹp hơn, đóng thành sách. Gộp lại 1 cuốn mang lại tiện có theo. Update nội dung vẫn đề cập sinh hoạt kỳ thi THPT đất nước , đề minh họa và các đề thi thử bắt đầu nhất. Bổ sung phần trắc nghiệm sinh học tập 11 (trích từ những trường chăm cả nước). Upgrade hệ thống cung cấp kiểm tra, cung ứng online  tư liệu luyện thi THPT đất nước SINH HỌC 4.0 sẽ giúp gì đến bạn? hệ thống kiến thức kim chỉ nan từ cơ bạn dạng đến chăm sâu, quan trọng đặc biệt những nội dung sách giáo khoa chưa có điều khiếu nại phân tích; phần lớn nội dung xuất xắc bị đọc nhầm. Rộng 100 bài tập chủng loại phủ bí mật các dạng bài tập sinh học tập THPT, các bài tập được trình bày dễ phát âm theo thực chất và giải pháp giải nhanh cải thiện bằng cách làm toán. Đặt biệt có chú ý những câu chữ hay lỗi mà học sinh thường gặp gỡ phải. Khoảng tầm 2000 câu hổi trắc nghiệm được thu xếp theo chuyên đề, các em gồm đủ bộ câu hỏi để trường đoản cú luyện mà không nhất thiết phải mu


Bạn đang xem: Số liên kết hidro bị phá vỡ

*Xem thêm: How To Divide Household Chores Fairly, 5 Strategies For Sharing Household Chores

Theo cấu tạo hóa học, cấu tạo không gian của ADN dạng B và quá trình nhân song của ADN ta rất có thể suy luận được một vài vấn đề sau:


Xem thêm: Bài Văn Phân Tích Tác Phẩm "Chiều Tối" Của Hồ Chí Minh Số 1, Phân Tích Bài Thơ Chiều Tối

1. Toàn bô liên hiđrô vào phân tử ADN là: H = 2A + 3G = 2T + 3X = N + G = N + X2. Lúc ADN từ nhân nhân song một lần thì số links hiđrô bị phá đổ vỡ là: H = 2A + 3G = 2T + 3X = N + G = N + X3. Khi phân tử ADN từ nhân đôi n lần thì số links hiđrô bị phá vỡ lẽ là:$(2A + 3G)(2^n - 1) = H.(2^n - 1) = ...$4. Số liên kết hiđrô được sinh ra sau quy trình nhân song so cùng với số link hiđrô thuở đầu (hình thành 2 phân tử ADN mới). Do vậy số liên kết hiđrô được có mặt là:$2H.(2^n - 1) = 2.(2A + 3G)(2^n - 1) = ...$5. Liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit không trở nên phá đổ vỡ $ ightarrow$ khi tự sao một lần thì số links cộng hóa trị tăng lên gấp đôi (hình thành 2 mạch mới của ADN con).6. Lúc tự sao n lần số links hóa trị hiện ra là:$Y(2^n - 1)$

Bài tập vận dụng

* Một gen tất cả 450 nuclêôtit các loại G với nuclêôtit loại T=35%. Sử dụng dữ kiện trên nhằm trả lời câu hỏi 1, 2, 3:Câu 1: Khi gene tự nhân đôi vẫn phá vỡ số liên kết hiđrô là:A. 299B. 4050C. 3450D. 2999Câu 2: Số liên kết hóa trị được ra đời khi gene tự nhân song được 5 đợt tiếp tục là:A. 3450B. 92938C. 92969D. 106950Câu 3: Số liên kết hiđrô được xuất hiện khi gene tự nhân song được 5 đợt liên tiếp là:A. 3450B. 9296C. 213900D. 106950Câu 4: Một gen cất 900 Ađênin cùng 600 Xitôzin. Khi gen đó tự nhân song 2 lần, số links hiđrô bị phá vỡ cùng được xuất hiện lần lượt là:A. 10800 cùng 14400B. 10800 với 21600C. 3600 và 10800D. 3600 cùng 14400