So Sánh Phương Đông Và Phương Tây Sử 10

     

Câu vấn đáp được chính xác chứa thông tin đúng mực và xứng đáng tin cậy, được chứng thực hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.


*

Nội dung so sánh

Các nước nhà cổ đại phương Đông

Các đất nước cổ đại phương Tây

Điều khiếu nại tự nhiên

- Ven những con sông lớn, bao gồm đồng bằng phù sa color mỡ, tơi xốp tiện lợi cho phát triển nông nghiệp

- nguồn nước dồi dào đủ cho câu hỏi sản xuất với nước dùng trong sinh hoạt, hỗ trợ nguồn thủy sản cùng là đường gia thông đặc biệt quan trọng của đất nước

- tất cả bờ hải dương dài, các vũng vịnh sâu và kín đáo gió, dễ dãi cho giao thông vận tải đường biển

- Đất đai phù hợp để trồng nho, ôliu

Kinh tế

- Nền tài chính nông nghiệp là chủ yếu, gắn sát với công tác thủy lợi

- Nền kinh tế công thương, mậu dịch mặt hàng hải trở nên tân tiến , duy trì vai trò nhà đạo

- Ngành nntt là đồ vật yếu

Thể chế bao gồm trị

Chế độ chăm chế cổ xưa hay bên nước quân chủ chuyên chế tw tập quyền

Bộ thứ nhà nước là cỗ máy của quý tộc, chủ nô mang tính dân công ty chủ nô hay cùng hòa quý tộc

Xã hội

Có hai thống trị thống trị (vua, quý tộc, quan lại) cùng bị trị(nông dân, thợ thủ công, nô lệ) -> đơn nhau

Có hai kẻ thống trị cơ bạn dạng và solo nhau: chủ nô với nô lệ

Thành tựu văn hóa truyền thống tiêu biểu

- sáng chế ra nông định kỳ (1 năm bao gồm 365 ngày, 12 tháng)

- sáng tạo ra chữ tượng hình, tượng ý

- Toán học: tính được số pi =3,16; các công thức tính dện tích hình tròn, tam giác…; phát minh sáng tạo ra số 0

- kiến trúc: kiến thiết Kim từ tháp nghỉ ngơi Ai Cập , thành Babilon sinh sống Lưỡng Hà…

- trí tuệ sáng tạo ra lịch

- Hệ chữ cái Latinh

- Số La Mã

- Toán học: các định lí nổi tiếng: Ta lét, Pitago,…

- Văn học: các tác phẩm nổi tiếng như Iliat với Ôđixê

- Nghệ thuật: Tượng đàn bà thần Atena, đấu trường Rô ma, tượng thần vệ nữ giới Milo…

=> Điểm tiến bộ: đối với thời kì trước thì đời sống kinh tế, bao gồm trị, xã hội, văn hóa truyền thống của con tín đồ được cải thiện, hiện đại hơn. Số đông hiểu biết công nghệ đã gồm từ hàng nghìn năm ngoái từ thời cổ điển phương Đông, mang đến thời kì các nước cổ kính phương Tây phần nhiều hiểu biết đó đang trở thành khoa học, Toán học đã vượt lê trên câu hỏi ghi chép cùng giải các bài riêng biệt, đông đảo thành tựu văn hóa của các nước nhà phương Đông cùng phương Tây vẫn còn đó tồn tại, được áp dụng trong thực tế cuộc sống bây giờ (Toán học, lịch, loài kiến trúc…)