SOẠN BÀI SKILLS 1 UNIT 1 LỚP 9

     

Làm câu hỏi theo nhóm. Một tín đồ nhìn vào tranh ảnh A, và những người khác quan sát vào bức tranh B sống trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để tìm ra điểm tương tự và khác hoàn toàn giữa phần đông bức tranh


Task 1. Work in pairs. One looks at Picture A, & the other looks at Oicture B on page 15. Ask other questions to find out the similarities và differences between your pictures. 

(Làm câu hỏi theo nhóm. Một người nhìn vào bức ảnh A, và những người khác chú ý vào tranh ảnh B sinh hoạt trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để tìm thấy điểm tương tự và khác hoàn toàn giữa phần đông bức tranh.) 

*

Lời giải đưa ra tiết:

- Similarities: a conical hat with a string

(Giống nhau: nón lá có một dây)

- Differences: (Khác nhau:)

Picture A: light green, pictures between layers, xanh string => look darker

(Hình A: nón màu xanh lá cây sáng, tất cả hình trang trí trên các lớp nón, gồm quai đeo blue color => nón trông tối hơn)

Picture B: white, no decoration, pink string => look lighter

(Hình B: nón màu sắc trắng, ko trang trí, tất cả dây quai màu sắc hồng => nón trông sáng hơn)


Bài 2


Video giải đáp giải


Task 2. Mi visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided lớn present what she knows about this place lớn the class. 

(Mi đã từng đi thăm xã Tây hồ ở Huế. Cô ấy quyết định kể cho tất cả lớp nghe rất nhiều điều cô ấy biết về khu vực này.)

Read what she has prepared & match the titles with the paragraphs. 

(Đọc mọi thứ cô ấy sẵn sàng và nối những đoạn văn với phần đông nhan đề núm thể.)

1.

Bạn đang xem: Soạn bài skills 1 unit 1 lớp 9

Present status of the craft

2. Location and history of conical hat making village

3. How the conical hat is made

А. When you think about the conical hat, the first thing you think of is the region of Hue. Conical hat making has been a traditional craft there for hundreds of years, and there are many craft villages like Dale, Phu Cam, và Doc So. However, Tay Ho is the most famous because it is the birthplace of the conical hat in Hue. It is a village on the bank of the Nhu Y River, 12 km from Hue City.

B. A conical hat may look simple, but artisans have khổng lồ follow 15 stages, from going khổng lồ the forest lớn collect leaves to ironing the leaves, making the frames, etc. Hue"s conical has always have two layers of leaves. Craftsmen must be skillful lớn make the two layers very thin. What is special is that they then địa chỉ cửa hàng poems và paintings of Hue between the two layers, creating the famous bai tho or poetic conical has.

C. Conical hat making in the village has been passed down from generation to lớn generation because everybody, young or old, can take part in the process. It is a well-known handicraft, not only in Viet Nam, but all around the world.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tình trạng hiện tại của nghề thủ công

2. địa điểm và lịch sử vẻ vang làng nghề thêm vào nón

3. Nón được làm thế nào

A. Khi bạn nghĩ về nón, điều đầu tiên bạn nghĩ mang lại là vùng Huế. Cung ứng nón là nghề bằng tay thủ công truyền thống ngơi nghỉ đây hàng trăm ngàn năm, và có tương đối nhiều làng nghề như Dạ Lê, Phú Cam, với Đốc Sơ. Mặc dù nhiên, Tây Hồ danh tiếng nhất vì đó là nơi bắt mối cung cấp của nón nghỉ ngơi Huế. Đây là 1 trong ngôi làng mạc nằm bờ sông Như Ý, cách tp Huế 12 km.

B. Một chiếc nón hoàn toàn có thể trông đối kháng giản, nhưng những thợ bằng tay thủ công phải tuân theo 15 bước, từ đi vào rừng để đưa lá nhằm là nghiền lá, làm cho khung, vv. Nón của Huế luôn luôn có nhị lớp lá. Thợ bằng tay phải gồm kỹ năng để làm cho nhì lớp vô cùng mỏng. Điều nhất là họ thêm các bài thơ với tranh của Huế giữa hai lớp, tạo cho những loại nón "bài thơ" nổi tiếng.

C. Nón được thiết kế trong thôn nghề đã có truyền lại từ ráng hệ này sang gắng hệ khác chính vì mọi người, trẻ giỏi già, đều rất có thể tham gia vào quá trình này. Đây là một thủ công bằng tay mỹ nghệ nổi tiếng, không chỉ ở nước ta mà trên toàn gắng giới.

Xem thêm: Bài 24 25 Trang 16 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 24 Trang 16 Sgk Toán 7 Tập 1

Lời giải chi tiết:

1. C

2. A

3. B 


Task 3. Read the text again & answer the questions.

(Đọc lại đoạn văn và vấn đáp các câu hỏi.)

1. Why is Tay Ho the most well-known conical hat making village?

(Tại sao Tây hồ là làng làm cho nón khét tiếng nhất?)

2. How far is it from Tay Ho lớn Hue City?

(Tây hồ cách thành phố Huế bao xa?)

3. What is the first stage of conical hat making?

(Bước đầu tiên của vấn đề làm nón lá là gì?)

4. What is special about the hat layers?

(Điều gì đặc trưng trong đầy đủ lớp nón?)

5. What is special about the bal tho conical hat?

(Điều gì quan trọng đặc biệt trong dòng nón bài xích thơ?)

6. Who can make conical hats?

(Ai rất có thể làm nón lá?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.

(Bởi vì đó là nơi sinh ra nón lá của Huế.)

2. It"s 12 km from Hue City.

(Nó cách thành phố Huế 12 km.)

3. It"s going to the forest lớn collect leaves.

(Đó là vào rừng lấy lá.)

4. They"re very thin.

(Chúng cực kỳ mỏng.)

5. It has poems & paintings of Hue between the two layers.

(Nó có bài thơ với tranh của Huế giữa hai lớp lá.)

6. Everybody can, young or old.

(Mọi người đều có thể, trẻ hoặc già.)


Task 4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C. 

(Đọc các phát minh sau. Chúng nói về tác dụng của hàng bằng tay truyền thống (B) hay thách thức mà người thợ phải đương đầu (C). Viết B hoặc C.)

1. Providing employment (cung cấp câu hỏi làm)

2. Losing authenticity (mất tính chân thực)

3. Providing additional income (cung cấp thêm thu nhập)

4. Relying too much on tourism (phụ thuộc không ít vào du lịch)

5. Treating waste and pollution (xử lý chất thải cùng ô nhiễm)

6. Preserving cultural heritage (bảo tồn di tích văn hoá)

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. B

4. C

5. C

6. B


Task 5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an kích hoạt plan to giảm giá with the challenges.

(Tưởng tượng rằng các bạn phải phụ trách cho việc liên quan các mặt hàng thủ công. Đề xuất các hoạt động để giải quyết các thách thức.)

Lời giải chi tiết:

Our group want khổng lồ propose an action plan for promoting the conical hat, a well-known traditional crafts of our country.

The first part of the plan, we want to lớn provide young people, especially students lượt thích us, with knowledge about this product. Young people should know about conical hat’s history, its symbol and making process, etc… so they understand why we need to promote it và keep it alive even in the current modern life. After that, we should organize some fairs or festivals for the conical hat và even other traditional crafts to increase the sales of these products. Last but not least, we can produce conical hats for different purposes instead of only for wearing. Nowadays, conical hats are no longer a conventional accessory for the majority of our population. For instance, we can create more unique and artistic conical hats for decorating home or dance & music performance. It can also be a way to increase the sales of this product.

We hope our plan can help lớn develop the conical hat"s industry in the future. Thanks for listening! 

Tạm dịch:

Nhóm của shop chúng tôi muốn khuyến nghị một kế hoạch hành vi để tiếp thị nón, một nghề bằng tay truyền thống nổi tiếng của nước ta.

Xem thêm: Ở Nhân Sơ, Tế Bào Chất Của Tế Bào Nhân Sơ Không Có, Sinh Vật Nhân Sơ

Phần đầu tiên của kế hoạch, chúng tôi muốn cung cấp cho tất cả những người trẻ tuổi, đặc biệt là những sinh viên như bọn chúng tôi, có kiến thức và kỹ năng về sản phẩm này. Chúng ta trẻ cần hiểu rõ về lịch sử nón, biểu tượng, quy trình sản xuất, do vậy họ đọc tại sao họ cần quảng bá nó cùng giữ đến nó tồn tại trong cả trong cuộc sống đời thường hiện đại. Sau đó, họ nên tổ chức một số hội chợ hoặc lễ hội cho nón lá và thậm chí các nghề thủ công bằng tay truyền thống khác để tăng doanh số bán các thành phầm này. Sau cuối nhưng không hề kém phần quan lại trọng, chúng ta có thể sản xuất nón cho các mục đích khác nhau thay vị chỉ để đội. Trong thời đại ngày nay, nón hình nón không hề là một phụ kiện thông thường cho phần nhiều dân số của bọn chúng ta. Cụ thể là, chúng ta có thể tạo ra những cái nón lá khác biệt và thẩm mỹ và nghệ thuật hơn nhằm trang trí công ty hoặc màn biểu diễn múa cùng âm nhạc. Nó cũng hoàn toàn có thể là một cách để tăng doanh thu bán sản phẩm này.

Chúng tôi hi vọng kế hoạch của chúng tôi có thể giúp liên tưởng công nghiệp nón trong tương lai. Cảm ơn bởi vì đã lắng nghe!