Soạn Getting Started Unit 6 Lớp 8

     

Dưới đó là phần khởi hễ của Unit 6, nhằm giới thiệu về chủ thể xuyên suốt cũng tương tự giúp độc giả có được một cái nhìn tổng quan về chủ thể Folk tales. Bài viết cung cấp gợi nhắc giải bài xích tập với phần dịch nghĩa nhằm giúp chúng ta hiểu cùng làm bài bác tập giỏi hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

GETTING STARTED

A suggestion for Nick’s project (Một gợi nhắc cho dự án công trình của Nick)

1. Listen và read. (Nghe cùng đọc.)

Duong : I phoned you around 9 p.m, but no reply.Nick : Oh, I was doing some mạng internet research on Vietnamese legends for my project.Duong : Have you found one you lượt thích yet?Nick : Not really. Can you suggest anything?Duong : We have lots of legends, folk tales, and fables. A popular one is the lengend of Lac Long Quan và Au Co.Nick : Oh yeah? What’s it about?Duong : Well, it’s about the origins of the Vietnamese people.Nick : Who are the main characters?Duong : Lac Long quan tiền – the long king of the ocean, Au teo – a fairy, and their sons.Nick : và what’s the story?Duong : Let me see… Lac Long quan lại married Au Co. She gave birth khổng lồ a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.Nick : One hundred baby boys? That’s a lot.Duong : & some years later, Lac Long quan missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, và Au co took the others khổng lồ the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.Nick : What an interesting legend it is! I think I’ve found the subject of my project!

Dịch:

Dương : mình đã gọi cho mình lúc 9h tối qua, nhưng không tồn tại trả lời.Nick : Ồ, mình thời gian đó vẫn tìm trên mạng internet về những truyền thuyết của vn cho dự án công trình của mình.Dương: chúng ta đã tìm được cái bạn muốn chưa?Nick : thiệt ra thì chưa. Chúng ta có ý kiến đề nghị gì không?Dương : chúng mình có tương đối nhiều truyền thuyết, truyện dân gian với truyện ngụ ngôn. Một cái nổi giờ đồng hồ là truyền thuyết thần thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ. Nick : Ồ vậy sao? Nó nói về gì?Dương : À, nó nói về bắt đầu của người việt Nam.Nick : Ai là nhân đồ dùng chính?Dương : Lạc Long Quân - vua dragon của hải dương cả, Âu Cơ - một đàn bà tiên và con trai của họ.Nick : Và mẩu chuyện là gì?Dương : Để mình xem... Lạc Long Quân kết thân với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một cái túi cùng với 100 hột trứng mà sinh sống ra 100 nhỏ bé trai.Nick : Một 100 bé nhỏ trai à? những thật đấy.Dương : cùng vài năm sau, Lạc Long Quân ghi nhớ biển bắt buộc dắt 50 fan con xuống biển, cùng Âu Cơ dắt 50 tín đồ con còn sót lại lên núi. Những đứa con đó là ông cha của người việt nam Nam.Nick : Thật là một truyền thuyết hay! bản thân nghĩ bản thân đã kiếm được chủ đề mang lại dự án của mình rồi!

a. Read the conversation again and choose the correct answer.

Bạn đang xem: Soạn getting started unit 6 lớp 8

1. What was Duong doing at 9 p.m. Last night? (Dương đang làm gì lúc 9 giờ tối qua?)=> B. He was phoning Nick. (Anh ấy vẫn gọi điện thoại cảm ứng cho Nick.)2. What was Nick doing at 9 p.m. Last night? (Nick đang làm những gì lúc 9 giờ tối qua?)=> C. He was searching for information on the Web. (Anh ấy vẫn tìm tin tức trên mạng.)3. What legend did Duong recommend khổng lồ Nick? (Dương đã reviews cho Nick thần thoại nào?)=> A. A legend about how Viet phái nam began.

Xem thêm: Quá Trình Hô Hấp Bao Gồm Các Giai Đoạn Nào ? Hô Hấp Là Gì

(Một thần thoại về việc người việt Nam ban đầu như vậy nào.)4. Who was Lac Long Quan? (Ai là Lạc Long Quân?)=> C. The long king of the ocean. (Vua rồng của biển khơi cả.)5. Where did Au co take half of the sons? (Âu cơ dẫn một phần số con đi đâu?)=> A. To lớn the mountains. (Đi lên núi.)

b. Match the words lớn their meanings. (Nối các từ sau cùng với nghĩa của chúng.)

1 - c: title - the name of the story (tên của câu truyện)2 - d: genre - the type of the story it is (thể các loại truyện)3 - a: main characters - the people the story is about (người cơ mà câu truyện nói về)4 - b: plot - the content of the story (nội dung câu truyện)

c. Find the information in the conversation to complete the table. (Tìm thông tin trong đoạn hội thoại để xong xuôi bảng sau.)

Title

Nhan đề

Lac Long Quan và Au Co

Genre

Thể loại

Legend (truyền thuyết)

Main characters

Nhận đồ chính

Lac Long Quan, Au Co & their sons (Lạc Long Quân, Âu Cơ và đàn ông của họ.)

Plot

Cốt truyện

- Lac Long quan tiền married Au Co. (Lạc Long Quân kết hôn cùng Âu Cơ)

- Au teo gave birth to one hundred baby boys. (Âu Cơ hình thành 100 bạn con trai.)

- Lac Long quan liêu missed the sea. (Lạc Long Quân lưu giữ biển.)

- Lac Long quan tiền took 50 their son to lớn the sea. (Lạc Long Quân mang 50 người con xuống biển.)

- Au co took the others lớn the mountains. (Âu Cơ mang các con còn sót lại lên núi.)

d. What does this sentence from the conversation express? (Câu văn tiếp sau đây trong bài xích hội thoại biểu hiện điều gì?)

Nick: What an interesting legend it is!Thật là một truyền thuyết thú vị!Do you know what kind of sentence it is? (Em bao gồm biết sẽ là kiểu câu gì không?)It is an exclamatory sentence. (Đó là câu cảm thán.)

Lưu ý:

Câu cảm thán được dùng để thể hiện sự ngạc nhiên hay cảm xúc mạnh. Chúng ta dùng What vào câu cảm thán:What + a/an + adjective (tính từ) + danh tự đếm được + S + V!What + adjective + danh từ ko đếm được/ danh từ bỏ đếm được làm việc số những + S + VChúng ta không tuyệt nhất thiết phải áp dụng tính trường đoản cú hoặc một nhà ngữ và đụng từ vào câu cảm thán.

Xem thêm: Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Chúng Ta

2. Match the words with their definitions. Then listen, check and repeat. (Nối các từ sau với quan niệm của chúng. Sau đó, nghe, chất vấn và nhắc lại.)

1 - C. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters (một cách truyền thống, mẩu chuyện ngắn mang tính tưởng tượng mà dạy một bài học kinh nghiệm đạo đức; điển hình sử dụng phần lớn nhân vật cồn vật) — fable (truyện ngụ ngôn)2 - D. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children (một mẩu chuyện tưởng tượng tương quan đến phù thủy hoặc thần tiên, hay là mang đến trẻ em) - fairy tale (truyện cổ tích)3 - B. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form (một câu chuyện truyền thống cuội nguồn rất xưa cũ mà lúc đầu được truyền cho nhiều người dân ở hiệ tượng nói) — folk tale (truyện dân gian)4 - A. An ancient story about brave people magical events that are probably not true (một mẩu truyện cổ về những người dũng cảm, đều sự việc phép màu mà có thể không tất cả thật) - legend (truyện truyền thuyết)

3. Game: Guess the story 

Trò chơi: Đoán tên câu chuyện.

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below. (Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, truyện ngụ ngôn tuyệt truyện cổ tích. Chấm dứt bảng sau.)

Title

Nhan đề 

Who is faster? (Ai nhanh hơn?)

Genre

Thể loại

Fable (truyện ngụ ngôn)

Main character

Nhân đồ vật chính

A hare, a tortoise (con thỏ, con rùa)

Plot

Cốt truyện

The Hare and the tortoise have a race. (Con thỏ và con rùa bao gồm một cuộc chạy đua.)

The hare is fast but he loses because he is arrogant. (Con thỏ cấp tốc nhưng nó thua do nó kiêu ngạo.)

The tortoise is slow but he wins the race because he understands himself và his compertitor. (Con rùa lờ đờ nhưng win cuộc đua vày nó hiểu phiên bản thân và đối thủ của mình.)

b. Work in pair. Interview each other và try to lớn guess the title of the story. (Làm việc theo cặp. Vấn đáp nhau và cố gắng đoán tên của câu chuyện.)

Dịch:

A: Đó là nhiều loại truyện gì?B: Đó là truyện cổ tích.A: Ai là nhân đồ chính?B: Lọ Lem, chị kế của cô ấy ấy, cùng hoàng tử.A: Nó nói tới điều gì?B: Nó nói đến Lọ Lem, một cô nàng tốt bụng với xinh đẹp ở đầu cuối kết hôn với cùng 1 hoàng tử.A: Đó là truyện Cinderella (Cô bé xíu Lọ Lem) yêu cầu không?B: Đúng rồi!