SOẠN TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 2 LANGUAGE FOCUS

     

Phần Language Focus sẽ giúp bạn học ôn tập trường đoản cú vựng cùng ngữ pháp về thì tương lai gần "be going to" và những trạng tự chỉ nơi chốn thông qua những bài tập của Unit 2: Making Arrangements (Sắp xếp). Nội dung bài viết sau là gợi nhắc giải bài tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 8 unit 2 language focus

*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS

1.Work with a partner. Say what the people are going to lớn do. Follow the example sentence. (Làm việc với các bạn học. Nói hầu hết gì các người chuẩn bị làm.)

Giải:

a) Quang và Nam bought new fishina rods yesterday. (Hôm qua Quang và Nam mua yêu cầu câu mới.)=>They"re going fishing.b) Trang’s mother gave her a new novel this morning và she has no homework today. (Sáng nay mẹ Trang mang đến cô một cuốn đái thuyết mới và lúc này cô không có bài tập ờ nhà.)=>She"s going to read it (the new novel).c) Van has a lot of homework in Math and she is going lớn have Math at school tomorrow. (Vân có không ít bài tập toán ở nhà và tương lai cô tất cả giờ toán sinh sống trường.)=>She’s going to vị her homework.d) Mr. Hoang likes action movies very much và there’s an interesting kích hoạt movie on TV tonight. (Ông Hoàng cực kỳ thích phim hành động và có một bộ phim hành rượu cồn rất hấp dẫn trên tivi buổi tối nay.)=>He’s going lớn see/ watch it (the action film on TV) tonight.e) Hien’s friend invited her khổng lồ his birthday party. (Bạn của thánh thiện mời cô đến dự buổi tiệc sinh nhật của cậu ấy.)=>She"s going to give him a nice birthday present.

2a) Copy the questionnaire in your exercise book. Showroom three more activities to lớn the list. Then complete the ‘you" column with checks (V) & crosses (X). (Chép phiên bản cậu hỏi sau vào vở bài bác tập cùa bạn. Hãy thêm vào danh sách 3 hoạt động nữa rồi ghi lại (V) hoặc giấu (X) vào cột hỏi về bạn.)

Giải:


What are you going to bởi vì on the weekend?

Are you going to...(Có bắt buộc bạn sẵn sàng ….)

YOU

YOUR PARTNER

see a movie? (đi coi phim?)

X

play sports? (chơi thể thao?)

V

meet your friends? (gặp gỡ chúng ta bè?)

V

help your parents? (giúp cha mẹ?)

V

do your homework? (làm bài xích tập về nhà?)

V

watch TV? (xem ti vi?)

X

read books? (đọc sách?)

V

go on a picnic? (đi dã ngoại?)

X

go swimming? (đi bơi?)

X
Xem thêm: Truyện Cổ Tích Thạch Sanh Có Những Sự Kiện Chính Trong Truyện Thạch Sanh Là Gì?

2b)Nowaskyourpartnerwhathe or she is going to do. Complete the‘yourpartner’column of the questionnaire. (Bây giờ đồng hồ hãy hỏi bạn làm việc xem cậu ấy hoặc cô ấy sẽ làm gì. Hoàn thành cột của người sử dụng học.)

Giải:


What are you going to do on the weekend?

Are you going to...(Có phải bạn chuẩn bị ….)

YOU

YOUR PARTNER

see a movie? (đi xem phim?)

X

V

play sports? (chơi thể thao?)

V

V

meet your friends? (gặp gỡ chúng ta bè?)

V

X

help your parents? (giúp cha mẹ?)

V

V

do your homework? (làm bài tập về nhà?)

V

X

watch TV? (xem ti vi?)

X

X

read books? (đọc sách?)

V

V

go on a picnic? (đi dã ngoại?)

X

V

go swimming? (đi bơi?)

X

X
Xem thêm: Trong Các Kiểu Gen Nào Sau Đây Viết Sai ? A Trong Các Kiểu Gen Dưới Đây Kiểu Gen Nào Viết Sai

3.Complete the speech bubbles. Use each adverb in the box once. (Dùng trạng từ mang đến trong khung để hoàn thành các hình thoại sau. Từng trạng từ bỏ chỉ sử dụng một lần.)

Giải:

Ba is playing hide and seek with his cousin Tuan. (Ba đang nghịch trốn tìm kiếm với Tuấn em họ cùa mình.)

a. Where is Tuan? I think he"s upstairs. (Tuấn đâu nhỉ? mình nghĩ nó làm việc trên tầng)b. No. He isn’t here. (Không. Nó không ở đây.)c. He isn’t downstairs and he isn’t upstairs. (Nó không ở dưới tầng cũng ko ở bên trên tầng.)d. Perhaps he’s outside. (Có lẽ nó sinh hoạt ngoài)e. No. He isn’t there. (Không. Nó ko ở ngoài.)f. I"m not outside. I’m inside. Ba. (Em không ở ngoài, em làm việc trong nhà, tía ơi.)