Tâm đường tròn nội tiếp tam giác cân

     

Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là gì? Lý thuyết và cách giải các dạng toán về tâm đường tròn nội tiếp tam giác như nào? Cùng thuphikhongdung.vn tìm hiểu về chủ đề này qua bài viết dưới đây nhé!

Lý thuyết tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Tổng quát tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Trong hình học, đường tròn nội tiếp của một tam giác là đường tròn lớn nhất nằm trong tam giác; nó tiếp xúc với cả ba cạnh của tam giác. Tâm của đường tròn nội tiếp là giao điểm của ba đường phân giác trong.Bạn đang xem: Tâm đường tròn nội tiếp tam giác cân

Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác
Bạn đang xem: Tâm đường tròn nội tiếp tam giác cân

*Xem thêm: Lý Thuyết Công Nghệ 10 Bài 22 : Quy Luật Sinh Trưởng, Phát Dục Của Vật Nuôi

Cách 1: Gọi D,E,F là chân đường phân giác trong của tam giác ABC kẻ lần lượt từ A,B,C

Bước 1 : Tính độ dài các cạnh của tam giácBước 2 : Tính tỉ số (k_{1} = frac{AB}{AC}, k_{2} = frac{BA}{BC}, k_{3}=frac{CA}{CB})Bước 3 : Tìm tọa độ các điểm D, E, FBước 4: Viết phương trình đường thẳng AD,BEBước 5: Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC là giao điểm của AD và BE

Cách 2: Trong mặt phẳng Oxy, ta có thể xác định tọa độ điểm I như sau:

(left{begin{matrix} x_{I} = frac{BC.x_{A} + CA.x_{B} + AB.x_{C}}{BC+CA+AB}\ y_{I} = frac{BC.y_{A}+CA.y_{B}+AB.y_{C}}{BC+AC+BC} end{matrix}right.)

Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

Cho tam giác ABC

Gọi a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh BC, AC, AB

Đặt (p = frac{a + b + c}{2}) , ta có bán kính đường tròn ngoại tiếp:

(r = frac{2S}{a + b + c} = frac{S}{p} = (p – a)tan frac{A}{2} = (p – b)tan frac{B}{2} = (p – c)tan frac{C}{2} = sqrt{frac{(p – a)(p – b)(p – c)}{p}})

Phương trình đường tròn nội tiếp tam giác
Xem thêm: Lỗi Iphone Không Nhận Được Cuộc Gọi Điện Thoại Báo Máy Bận, Kêu Tut

*

Cho tam giác ABC có (A(x_{A};y_{A}), B(x_{B}; y_{B}), C(x_{C}; y_{C}))

Cách 1:

Viết phương trình hai đường phân giác trong góc A và BTâm I là giao điểm của hai đường phân giác trênTính khoảng cách từ I đến một cạnh của tam giác ta được bán kínhViết phương trình đường tròn

Cách 2:

Viết phương trình đường phân giác trong của đỉnh ATìm tọa độ chân đường phân giác trong đỉnh AGọi I là tâm đường tròn, tọa độ I thỏa mãn hệ thức (underset{ID}{rightarrow}=- frac{BD}{BA}underset{IA}{rightarrow})Tính khoảng cách từ I đến một cạnh của tam giácViết phương trình đường tròn

Bài tập về đường tròn nội tiếp tam giác

Dạng 1: Tìm tâm của đường tròn nội tiếp khi biết tọa độ ba đỉnh

Ví dụ: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A(1;5) B(–4;–5) và C(4;-1).Tìm tâm I của đương tròn nội tiếp tam giác ABC .

Giải:

Ta có (AB= 5sqrt{5}, AC=3sqrt{5} BC=4sqrt{5})

Do đó:

(left{begin{matrix} x_{I} = frac{BC.x_{A} + CA.x_{B} + AB.x_{C}}{BC+CA+AB} = frac{4sqrt{5}.1 + 3sqrt{5}.(-4)+5sqrt{5}.4}{4sqrt{5}+3sqrt{5}+5sqrt{5}} = 1\ y_{I} = frac{BC.y_{A}+CA.y_{B}+AB.y_{C}}{BC+AC+BC} = frac{4sqrt{5}.5 + 3sqrt{5}.(-5)+5sqrt{5}.(-1)}{4sqrt{5}+3sqrt{5}+5sqrt{5}}=0end{matrix}right.)

Vậy tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC là I(1;0)

Dạng 2: Tìm bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

Ví dụ: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A(2;6), B(-3;-4), C(5;0). Tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Giải:

Ta có, (AB=5sqrt{5} , AC= 3sqrt{5}, BC= 4sqrt{5})

(p=frac{AB+AC+BC}{2} = frac{5sqrt{5} + 3sqrt{5} + 4sqrt{5}}{2} = 6sqrt{5})

Do đó, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác (ABC) là

(r = sqrt{frac{(p – a)(p – b)(p – c)}{p}} = sqrt{frac{(6sqrt{5} – 5sqrt{5})(6sqrt{5}-3sqrt{5})(6sqrt{5}-4sqrt{5})}{6sqrt{5}}} = sqrt{5})

Dạng 3: Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC khi biết tọa độ 3 đỉnh

Ví dụ: Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(11; -7), B(23;9), C(-1,2). Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Giải:

Ta có phương trình cạnh BC: 7x-24y+55=0

Phương trình đường phân giác góc A: (7x+y-70=0)

Tọa độ D là nghiệm của hệ:

(left{begin{matrix} 7x+y-70=0\ 7x-24y+55=0 end{matrix}right. Leftrightarrow left{begin{matrix} x=frac{65}{7}\ y=5 end{matrix}right. Rightarrow Dleft ( frac{65}{7}; 5 right ))

Gọi I(a,b) là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Ta có:

(underset{IA}{rightarrow} = (11-a;-7-b), underset{ID}{rightarrow} = (frac{65}{7}-a; 5-b), BA = 20, BD= frac{100}{7})

(underset{ID}{rightarrow} = -frac{BD}{BA}underset{IA}{rightarrow} Leftrightarrow left{begin{matrix} frac{65}{7}-a = -frac{5}{7}(11-a)\ 5-b = -frac{5}{7}(-7-b) end{matrix}right. Leftrightarrow left{begin{matrix} a=10\ b=0 end{matrix}right.)

Vậy tọa độ I(10,0)

Bán kính đường tròn nội tiếp: (r=d(I,AB)=5)

Phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC: ((x-10)^2+y^2=25)

Trên đây là những lý thuyết và bài tập ví dụ tâm đường tròn nội tiếp tam giác. Hy vọng đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích phục vụ cho quá trình tìm hiểu của bản thân. Chúc bạn luôn học tập tốt!