Tem thu phí tự động không dừng dán đèn và dán kính giống và khác nhau thế nào?

Dcaf4e664520571f 1c64aea29101fd83 7847615971508113

Dcaf4e664520571f 1c64aea29101fd83 7847615971508113