THẾ NÀO LÀ HỆ QUY CHIẾU ĐỨNG YÊN

  -  

Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc

1/ Tính kha khá của chuyển động

a/ Tính tương đối của vận tốc

Chọn hệ qui chiếu gắn với ô tô: các bạn sẽ quan gần kề thấy tô bắp rang bơ vẫn ngồi im không hoạt động so với sàn ô tô. Lựa chọn hệ qui chiếu so với mặt đường tô bắp rang bơ đang chuyển động cùng với vận động của ô tô.

Bạn đang xem: Thế nào là hệ quy chiếu đứng yên

*


Kết luận: vận tốc của hoạt động có tính tương đối, vận tốc trong các hệ qui chiếu khác biệt là khác nhau.

Xem thêm: Lý Thuyết Bài Tức Nước Vỡ Bờ (Trích Tắt Đèn), Tải Tức Nước Vỡ Bờ


b/ Tính tương đối của quĩ đạo gửi động

Người đó tiến hành thả quả bóng xuống khía cạnh đất, vào hệ quy chiếu gắn với xe cộ đang gửi động, người quan sát thấy trái bóng tất cả quĩ đạo rơi từ trên xuống theo phương trực tiếp đứng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Buổi Học Cuối Cùng Ngữ Văn Lớp 6, Buổi Học Cuối Cùng

*
quả bóng sẽ rơi theo phương trực tiếp đứng xuống dưới so với người ngồi bên trên ô tô
*
Quỹ đạo trái bóng là mặt đường parabol so với người quan sát đứng trên mặt đất
Kết luận: quỹ đạo của chuyển động có tính tương đối, quỹ đạo trong những hệ qui chiếu khác nhau là không giống nhau

2/ công thức cộng vận tốc:

Để tính được vận tốc của vật trong số hệ quy chiếu khác nhau, những nhà trang bị lí gửi ra phương pháp cộng tốc độ được xác minh bằng biểu thức

Trong đó:

số 1: đính thêm với vật buộc phải tính vận tốcsố 2: đính thêm với hệ quy chiếu là các vật gửi độngsố 3: gắn thêm với hệ quy chiếu là các vật đứng yênv12: tốc độ của thứ so với hệ quy chiếu hoạt động gọi là tốc độ tương đốiv$_23$: vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên điện thoại tư vấn là tốc độ kéo theov$_13$: tốc độ của trang bị so cùng với hệ quy chiếu vận động gọi là tốc độ tuyệt đối.

Độ to của tốc độ tuyệt đối

v$_13$ = $sqrtv_12^2+ v_23^2+ 2v_12 v_23cosalpha$

Trong đó:

α: là góc hợp vì chưng $vecv_12$ với $vecv_23$

Các ngôi trường hợp quánh biệt

$vecv_12$ ↑↑ $vecv_23$ : $v_13$ = $v_12+ v_23$$vecv_12$ ↑↓ $vecv_23$ : $v_13$ = |$v_12 – v_23$|$vecv_12$ ⊥ $vecv_23$: $v_13$ = $sqrtv_12^2+ v_23^2$$vecv_12$ = $vecv_23$: $v_13$ = 2$v_12cosdfracalpha2$