Thép Silic Kỹ Thuật Điện

     
System.NullReferenceException: Object reference not set to lớn an instance of an object. At PhucTrungLaw.ViewFullText.BindNodesToTreeView(String sCode) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2180 at PhucTrungLaw.ViewFullText.ViewTabFullText() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2127 at PhucTrungLaw.ViewFullText.LoadInfo() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 550 at PhucTrungLaw.ViewFullText.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 226
*
*
" />
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 3599 - 81 ÷ TCVN 3602 - 81

THÉP TẤM MỎNG

Cơ quan tiền biên soạn:

Viện Luyện kim đen

Bộ Cơ khí và Luyện kim

Cơ quan đề nghị ban hành:

Bộ Cơ khí cùng Luyện kim

Cơ quan tiền trình duyệt:

Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - unique Nhà nước

Ủy ban công nghệ và kỹ thuật nhà nước

Cơ quan liêu xét săn sóc và ban hành:

Ủy ban khoa học và kỹ thuật công ty nước

Quyết định ban hành số: 152/TDC ngày 10 mon 7 năm 1981.

Bạn đang xem: Thép silic kỹ thuật điện

 

TCVN 3599-81

THÉP TẤM MỎNG KỸ THUẬT ĐIỆN

PHÂN LOẠI VÀ MÁC

Electrotechnical Thin-Sheet steel.

Classification và grad

Tiêu chuẩn chỉnh này vận dụng cho thép tấm mỏng manh kỹ thuật năng lượng điện silic cán nóng và cán nguội sử dụng làm mạch từ của dòng sản phẩm điện lắp thêm và nguyên tắc điện.

1. PHÂN LOẠI

1.1. Thép kỹ thuật năng lượng điện được phân loại:

a) Theo nấc độ kim loại tổng hợp hóa bởi silic thành các nhóm:

1. Thép hợp kim hóa thấp, gồm từ 0,8 đến 1,8% silic;

2. Thép kim loại tổng hợp hóa trung bình, tất cả từ bên trên 1,8 đến 2,8% silic;

3. Thép hợp kim hóa tương đối cao, có từ trên 2,8 đến 3,8% silic;

4. Thép kim loại tổng hợp hóa cao, có từ bên trên 3,8 mang đến 4,8% silic.

Chú thích: Thành phần hóa học của thép ở chỗ này không quy định.

b) Theo định mức các đặc điểm điện tự cơ bạn dạng thành những nhóm.

1.2.3. Đảm bảo tổn thất riêng khi từ hóa với tần số 50hz và chạm màn hình từ vào từ trường táo tợn (1. Tổn thất riêng biệt trung bình; 2. Tổn thất riêng tương đối thấp; 3. Tổn thất riêng khôn cùng thấp). Chữ A liền sau các số thể hiện tổn thất riêng vô cùng thấp.

Xem thêm: Top 10 Bài Thuyết Minh Về Một Tác Giả Văn Học Lớp 10 Mới Nhất

4. đảm bảo tổn thất riêng khi từ hóa với tần số 400hz và cảm ứng từ trong từ trường trung bình.

5.6. Bảo vệ độ từ bỏ thẩm trong từ trường yếu, từ bỏ 0,2 cho 0,8a/m (5. độ trường đoản cú thẩm trung bình; 6. Độ tự thẩm cao).

7.8. đảm bảo an toàn độ tự thẩm vào từ trường vừa phải từ 3 mang đến 1000 a/m (7. độ từ bỏ thẩm trung bình; 8. độ trường đoản cú thẩm cao).

c) Theo phương pháp cán cùng trạng thái cấu tạo thành những loại;

1. Cán nóng đẳng hướng;

2. Cán nguội đẳng hướng;

3. Cán nguội dị hướng bao gồm tổ chức triết lý cạnh.

2. MÁC THÉP

2.1. Tùy theo yêu ước về các chất silic, định nấc các đặc thù điện từ cùng trạng thái cấu tạo mà xác suất thép tấm, cuộn, băng theo các mác ghi trong bảng. Mác thép bắt buộc ghi rõ trong hòa hợp đồng.

2.2. Hồ hết ký hiệu mác thép ghi ngơi nghỉ mục 2.1 sử dụng cho thành phầm có độ đúng đắn gia công bình thường. Nếu sản phẩm có độ chính xác gia công cao và có mặt phẳng được gia công tinh xuất sắc thì thêm chữ “C” vào sau những ký hiệu của mác thép.

Xem thêm: Nhận Định Nào Dưới Đây Không Đúng Về Lực Côriôlít :, Nhận Định Nào Dưới Đây Không Đúng Về Lực Côriôlít

Ví dụ ký hiệu thép kỹ thuật điện:

a) Mác thép E 121, kích cỡ 0,35 x 750 x 1500 mm tất cả độ đúng mực gia công bình thường:

Thép E 121 - 0,35 x 750 x 1500 TCVN 3599 - 81.

b) Mác thép E 333, kích thước 0,35 x 750 x 1500 mm, có độ đúng đắn gia công cao và có mặt phẳng được tối ưu tinh tốt: