Thiếu nữ là gì

     
Dưới đó là những chủng loại câu có chứa từ "thiếu nữ", trong bộ từ điển trường đoản cú điển tiếng thuphikhongdung.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo các mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu với từ thiếu nữ, hoặc tham khảo ngữ cảnh áp dụng từ thiếu phụ trong cỗ từ điển tự điển giờ thuphikhongdung.vnệt

1. Phần đông thiếu nữ.

Bạn đang xem: Thiếu nữ là gì

2. Thiếu nữ 1:

3. Thiếu nữ yêu thương kiều

4. Em Thiếu Nữ sản phẩm công nghệ Nhất

5. Thiếu nữ cùng hoa Tulip.

6. Sự Công Nhận tín đồ Thiếu Nữ

7. Biểu hiệu của Hội Thiếu Nữ là 1 trong những ngọn đuốc nằm ở vị trí giữa câu khẩu hiệu của Hội Thiếu Nữ.

8. đầy đủ thiếu nữ quăng quật nhà ra đi.

9. Các thiếu nữ trẻ em nể trọng tôi.

10. Những em thiếu nữ, hãy chiếu sáng!

11. Cuộc họp Trung Ương Hội Thiếu Nữ

12. Bức Thiếu Nữ Thổi Sáo của Vemeer.

13. Thuộc theo đuổi một thiếu nữ à?

14. Buổi ngơi nghỉ là MIA (Hội Hỗ Tương bạn trẻ Thiếu Nữ), tiền thân của công tác Hội Thiếu Nữ.

15. Hội Cắt sút về vật dụng chất của những Thiếu Nữ được tổ chức, tiền thân của công tác Hội Thiếu Nữ.

16. * Đi gặm trại với Hội Thiếu Nữ.

Xem thêm: Con Đường Chuyển Hóa - Ncđt Số 761: Gee Triển Vọng Kỳ Lân Của Tvs

17. (115) Một thiếu nữ kém lành mạnh và tích cực cảm nhận được Thánh Linh trong chuyến du ngoạn cắm trại của Hội Thiếu Nữ.

18. ♪ Để khiến cho thiếu nữ xiêu lòng ♪

19. ♪ Thiếu nữ mặt cối xay gió... ♪

20. Juana bao gồm nhận duy trì một thiếu nữ thiếu nữ

21. Cũng không nuôi dưỡng giới trẻ thiếu nữ”.

22. Người mẹ tôi không có cái thương hiệu thiếu nữ

23. * Một thiếu nữ thuphikhongdung.vn phạm một giáo lệnh.

24. Khi tôi còn niên thiếu, chủ tịch Hội Thiếu Nữ tặng kèm cho từng thiếu nữ một món quà: một lớp hình đền thờ.

25. Tín đồ Thiếu Nữ, fan Bà cùng Kẻ Lạ.

26. Là một trong những thiếu nữ dùng khiên lừng danh.

27. Những người dân lãnh đạo trao cho người thiếu nữ một quyển Sự Tiến Triển cá thể của Hội Thiếu Nữ, một nhật ký kết Sự Tiến Triển Cá Nhân, với mặt dây chuyền sản xuất hình ngọn đuốc của Hội Thiếu Nữ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Vững Chãi Hay Vững Trãi, Từ Điển Tiếng Việt Vững Chãi

28. Em là một trong những tấm gương sáng cho các em thiếu nữ khác do em đã nhận được được huy chương Hội Thiếu Nữ của mình.