UNIT 8 LỚP 10 READING TRANG 89, 90

     

Bài viết phía dẫn cách học và cách giải bài xích tập của phần Reading về chủ đề The story of my village, một chủ điểm rất rất đáng quan trung ương trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi nhắc giải bài xích tập dưới đây.


*

Before you read(Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 10 reading trang 89, 90

(Làm vấn đề theo cặp. Quan sát vào tranh. Bàn thảo các câu hỏi.)

1.What are the people in the picture doing? (Người trong tranh đang có tác dụng gì?)=> They"re harvesting the crop/ rice from the fields. (Họ đã thu hoạch lúa tự cánh đồng.)2.How are they working? (Họ thao tác làm việc như ráng nào?)=> They"re working hard & merrily. (Họ thao tác hăng say và vui vẻ.)3.What vì you think of the crop? (Bạn suy nghĩ gì về vụ thu hoạch?)=> I think it"s a good crop/ bumper crop. (Tôi nghĩ nó là vụ thu hoạch bội thu.)4.What helps produce good crops? (Điều gì hỗ trợ cho vụ mùa bội thu/ năng suất?)=> to get good crops, besides good farming method(s), it requires hard work và suitable weather. (Để tất cả vụ mùa bội thu, bên cạnh phương thức canh tác tốt, cần có sự lao rượu cồn hăng say với thời ngày tiết phù hợp.)

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage, & then vày the tasks that follow.(Đọc đoạn văn, và tiếp đến làm những bài tập theo sau.)

Many years ago, my village was very poor. The villagers had lớn work hard in the fields all day and could hardly make ends meet. Their lives were simple and they were in need of many things. Many people had to live in houses made of straw và mud, & few families had a radio or a TV set. However, in spite of the shortages, the villagers managed to lớn send their children lớn school and college. They hoped that with an education of science and technology, their children could find a way of bettering their lives.

The children have met their parents" wishes. When they came back from college or technical high school, they introduced new fanning methods, which resulted in bumper crops. They also helped the villagers grow cash crops for export. Soon, the lifestyle of my village changed. Today, people live in brick houses. In the evening, they can listen khổng lồ the news on the radio or watch TV for entertainment. Sometimes they go to town on their motorbikes to vì some shopping or to visit their friends.

“Our lives have changed a lot thanks to lớn the knowledge our children brought home," said an old farmer, “and I always tell my grandchildren to lớn study harder so that they can bởi vì even more for the village than their parents did."

Dịch:

Nhiều năm kia đây, thôn tôi rất nghèo. Dân làng bắt buộc làm lụng vất vả cả ngày trên cánh đồng mà số đông không đủ sống. Cuộc sống thường ngày của chúng ta đạm bội nghĩa và họ buộc phải nhiều thứ. Nhiều người dân phải sinh sống trong bên tranh vách đất, và phần nhiều chẳng có gia đình nào gồm đài hay tivi. Mang dù cuộc sống đời thường còn những thiếu thốn, dân thôn vẫn nỗ lực cho con đến trường và tới trường đại học. Họ hy vọng rằng với học vấn về công nghệ và công nghệ, con cháu của họ hoàn toàn có thể tìm phương pháp làm cho cuộc sống đời thường tốt rất đẹp hơn.

Xem thêm: Thi Trắc Nghiệm Bác Hồ Với Thái Bình Đợt 3, Đáp Án Bác Hồ Với Thái Bình

Con cái tiến hành được ước muốn của cha mẹ. Khi chúng giỏi nghiệp đại học hay trung cung cấp kỹ thuật về bên làng, bọn chúng đã giới thiệu cách thức canh tác mới đưa về những hoa màu bội thu. Chúng cũng góp dân xóm trồng cây thương phẩm nhằm xuất khẩu. Chẳng bao thọ sau cuộc sống ở làng mạc tôi đã cầm đổi. Ngày nay người dân đã sống giữa những ngôi công ty gạch. Buổi tối đến họ có thể nghe thông tin trên đài giỏi xem tivi nhằm giải trí. Thỉnh thoảng bọn họ đi xe lắp thêm ra phố bán buôn hay thăm bạn bè.

"Cuộc sống của chúng tôi đã biến đổi nhiều nhờ kỹ năng mà bầy trẻ sở hữu về", một lão nông nói, "và tôi luôn bảo con cháu mình phải học hành chuyên cần hơn để rất có thể đóng góp cho xóm làng các hơn phụ huynh chúng trước đây."

Task 1.The words inAappear in the reading passage. Match them with their definitions inB.(Các trường đoản cú ởAxuất hiện tại trong bài đọc. Ghép bọn chúng với tư tưởng của chúng ởB.)

1. B : make ends meet – have just enough money lớn pay for the things that you need (chỉ gồm đủ chi phí để bỏ ra trả cho đa số thứ chúng ta cần) 2. D : in need of many things – having to lớn have many things that you vì not have (phải có nhiều thứ mà bạn không có) 3. A : bettering one’s life – making one’s life better (làm cho cuộc sống thường ngày của ai tốt hơn) 4. E : bumper crops – good crops (vụ mùa bội thu) 5. C : cash crops – crops to lớn be sold, not for use by the people who grow it (vụ mùa được bán, không thừa kế lợi bởi những người trồng ra; hoa color thương mại, cây yêu mến phẩm)

Task 2.The reading passage tells us about many changes in the village. Complete the following table.

Xem thêm: Làn Sóng Nam Mặc Đồ Nữ Tính, Xu Hướng Đàn Ông Mặc Đồ Của Nữ

(Bài đọc nhắc cho họ biết về nhiều đổi khác ở ngôi làng. Chấm dứt bảng sau.)

Areas of change (các khía cạnh nắm đổi)

Before (trước đây)

Now (bây giờ)

Houses (nhà cửa)

made of straw & mud

(làm bởi rơm rạ và bùn)

made of brick (làm bởi gạch)

radio & TV (đài và tivi)

few families had a radio or a TV phối (rất ít gia đình có đài hoặc tivi)

many families has a radio & a TV set (nhiều mái ấm gia đình có đài với tivi)

farming methods (phương thức canh tác)

Old (lạc hậu)

New (tiên tiến)

Crops (vụ mùa)

Poor (kém)

good/bumper (bội thu)

Travel (đi lại)

on foot/ by cart (đi bộ/xe bò, xe pháo ngựa)

Motorbike (xe máy)

Task 3.Answer the following questions.(Trả lời các thắc mắc sau.)

1.What was life lượt thích in the author"s village many years ago? (Cuộc sống những năm về trước ra sao trong ngôi thôn của tác giả?)=> It was poor and simple. (Nó nghèo và đối kháng giản.)2.Why did the villagers want lớn send their children khổng lồ school và college in spite of their shortages? (Tại sao fan dân làng mong cho con cháu họ mang đến trường và đến lớp đại học cho dù cho cuộc sống có thiếu thốn?)=> Because they hoped that with an education of science and technology, their children could find a way of bettering their lives. (Bởi vị họ hy vọng rằng với nền giáo dục và đào tạo khoa học cùng công nghệ, nhỏ của họ rất có thể tìm ra con đường giúp cuộc sống thường ngày của họ xuất sắc hơn.)3.How did the children help improve the lifestyle in the village when they finished college or technical high school? (Con loại giúp nâng cao cuộc sống trong ngôi làng ra sao khi chúng ta học xong xuôi đại học xuất xắc trường trung cấp cho kĩ thuật?)=> They introduced new farming methods which resulted in bumper crops. They also helped lớn grow cash crops for export. (Chúng reviews phương thức canh tác new mà đem lại vụ mùa bội thu. Bọn chúng cũng giúp trồng cây yêu thương phẩm để xuất khẩu.)4.What did an old farmer say about the effect of the knowledge the young people brought home? (Một lão nông vẫn nói gì về tác dụng của kiến thức mà những người trẻ tuổi đem về làng?)=> He said their lives had changed a lot thanks lớn the knowledge their children brought trang chủ from technical high schools or colleges. (Ông ấy nói cuộc sống thường ngày của họ đã biến đổi rất những nhờ có kiến thức và kỹ năng mà con của họ đã đem đến từ đại học hay trường trung cung cấp kĩ thuật.)5.What exactly did he tell his grandchildren? (Ông ấy đang nói gì với bậc bé cháu?)=> He told his grandchildren, "study harder so that you can even vì chưng more for the village than your parents did". (Ông ấy nói với bé cháu: “Hãy học tập hành cần mẫn hơn để các cháu hoàn toàn có thể đóng góp đến xóm làng thậm chí nhiều hơn cha mẹ các cháu trước đây.)

After you read(Sau khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Discuss the following question. (Làm việc theo cặp. Bàn thảo câu hỏi sau.)

How can people with an education help make the life of their community better? (Người ta có thể giúp cuộc sống cộng đồng tốt hơn bằng học vấn như thế nào?)

=> People with an education can help to lớn make the life of the community better by applying new methods, new technique và knowledge in working. Và thanks khổng lồ this, the work gets more effective and produces better results. (Con người có học vấn rất có thể giúp cuộc sống xã hội tốt hơn bằng việc áp dụng những phương thức, kinh nghiệm và kỹ năng và kiến thức mới vào trong công việc. Cùng nhờ gồm điều này, các bước trở yêu cầu trở nên kết quả và cho công dụng tốt hơn.)