Unit 11 Lớp 11: Speaking

     

Hướng dẫn giải bài xích tập tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Speaking (trang 127-128) ngắn gọn, cụ thể giúp học sinh thuận tiện soạn tiếng Anh 11.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 11: speaking


Tiếng Anh 11 Unit 11: Speaking (trang 127-128)

Task 1. (Trang 127 tiếng Anh lớp 11): The following statements các mục some advantages và disadvantages of various sources of energy. Read & tick () the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partners. (Các câu sau trên đây liệt kê một trong những lợi chũm và vô ích của những nguồn năng lượng khác nhau. Đọc và khắc ghi () vào ô thích hợp A (đối với phần đông lợi thế) hoặc D (đối với các khó khăn), tiếp đến so sánh hiệu quả với bạn.)

*

Đáp án:

1. D

2. D

3. D

4. A

5. D

6. A

7. D

Hướng dẫn dịch:

1. Nhiên liệu hóa thạch sẽ hết sạch trong một khoảng thời hạn khá ngắn.

2. Địa nhiệt độ chỉ tất cả sẵn ở một vài nơi trên vắt giới.

3. Ví như gió không thổi, không có năng lượng gió.

4. Tích điện nước cung ứng điện mà không khiến ô nhiễm.

5. Lò phản bội ứng phân tử nhân thải ra tia bức xạ gian nguy cho môi trường.

6. Năng lượng mặt trời không những dồi dào với vô tận bên cạnh đó sạch cùng an toàn.

7. Xây đập thủy điện khôn xiết tốn kém.

Task 2. (Trang 128 giờ Anh lớp 11): Work in pairs.Talk with your friend about the advantages and disadvantages of using each alternative source of energy, using the suggestions from Task 1. (Làm việc theo cặp. Nói với đồng đội về những lợi thế và vô ích của việc áp dụng mỗi nguồn tích điện thay thế sử dụng những gợi ý từ bài bác 1.)

.Example:A: I think/believe that wind power can be an alternative source of energy.B: Why vày you think/believe so?A: Because our major sources of energy are running out while the wind is abundant and unlimited.B: I know it is also clean và safe khổng lồ the environment. However, it is not available when there is no wind.

Useful language:

enormous, plentiful, available dangerous

clean & safe expensive

unlimited, renewable polluted

convenient limited, non-renewable

cheap, simple devices/ technology harmful

exhausted

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi nghĩ/tin rằng năng lượng gió rất có thể là một nguồn tích điện thay thế.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3 Trang 30, 31 Sgk Toán 9 Bài 1 Trang 30 Sgk Toán 9 Tập 2

B: tại sao bạn lại nghĩ/tin như vậy?

A: bởi vì nguồn tích điện chính của họ đang dần hết sạch trong lúc gió thì có tương đối nhiều và vô tận.

B: Tôi biết rằng nó cũng sạch sẽ và bình yên với môi trường. Tuy nhiên, nó sẽ không tồn tại nếu trời không tồn tại gió.

Các từ có thể dùng:

khổng lồ, nhiều, sẵn tất cả nguy hiểm

sạch và bình yên đắt đỏ

vô hạn, có thể tái tạo ô nhiễm

tiện lợi có hạn, quan yếu tái tạo

rẻ, thiết bị/công nghệ dễ dàng và đơn giản có hại

cạn kiệt

Gợi ý:

A: I thinksolar energycan be an alternative source of energy.

B: Why vì you think so?

A: Because our major sources of energy are running out whilethe sunis plentiful & unlimited.

B: I know it is alsocleanandsafeto the environment. However, it isnot available when it is not sunny.

Hướng dẫn dịch:

A: mình nghĩ năng lượng mặt trời hoàn toàn có thể là một nguồn tích điện thay thế.

B: Sao chúng ta nghĩ vậy?

A: bởi vì các nguồn năng lượng chính đang cạn kiệt trong lúc mặt trời luôn luôn dồi dào với vô tận.

B: bản thân biết nó cũng sạch mát và an ninh với môi trường. Mặc dù nhiên, nó sẽ không còn sẵn bao gồm nếu trời không tồn tại nắng.

Task 3. (Trang 128 giờ Anh lớp 11): Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2. (Làm vấn đề theo nhóm. Phân bua niềm tin của công ty vào việc áp dụng nguồn tích điện thay núm ngày càng tăng trong tương lai, bằng phương pháp sử dụng các ý từ bài xích 2.)

Gợi ý:

In my opinion, using alternative sources is the necessary way lớn solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. Alternative sources such as solar energy, water power, or wind power, are clean & safe to us. Besides that, they are unlimited and can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use alternative sources besides the major sources of energy. Science và technology have developed so fast these days. There are more windmills, dams are built, more solar panels are set on the roofs of houses khổng lồ create energy. I think, in the future, alternative sources will officially become our major sources of energy.

Hướng dẫn dịch:

Theo tôi, bài toán sử dụng những nguồn thay thế là cách quan trọng để giải quyết và xử lý sự hết sạch nhanh chóng của các nguồn năng lượng chính của bọn chúng ta. Những nguồn thay thế sửa chữa như tích điện mặt trời, tích điện nước hay tích điện gió ... Thì thật sạch và bình yên với bọn chúng ta. Trong khi chúng là rất nhiều và rất có thể tái tạo. Hiện nay, có một số nước trở nên tân tiến sử dụng các nguồn năng lượng thay thế cạnh bên các nguồn năng lượng chính. Khoa học và technology phát triển khôn cùng nhanh thời hạn gần đây. Có rất nhiều cối xay gió, đập thủy điện được xây dựng, thêm nhiều tấm pin khía cạnh trời được bỏ trên mái công ty để sinh sản ra năng lượng hơn. Tôi cho rằng trong tương lai, những nguồn tích điện thay núm sẽ xác định trở thành những nguồn tích điện chính của chúng ta.

Reading (trang 124-125-126-127): Work in pairs. Answer the following questions. (Làm câu hỏi theo cặp. Vấn đáp các thắc mắc sau.)...

Listening (trang 128-129-130): Work in pairs.List some of the things you use energy for in your house...

Xem thêm: Hướng Dẫn Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật Lớp 4, Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

Writing (trang 130): Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 and fill in the gaps with the information from the chart...