TIẾNG ANH 11 MỚI UNIT 7 WRITING

  -  

Hướng dẫn giải bài bác tập giờ Anh lớp 11 Unit 7: Writing (trang 86) ngắn gọn, chi tiết giúp học tập sinh dễ ợt soạn giờ Anh 11.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11 mới unit 7 writing


Tiếng Anh 11 Unit 7: Writing (trang 86)

(Trang 86 giờ đồng hồ Anh lớp 11): Study the chart carefully then write a paragraph of 100 - 120 words, describing the information in the chart. (Nghiên cứu kĩ biểu thứ dưới đây, kế tiếp viết một đoạn văn khoảng chừng 100 - 120 từ, mô tả thông tin vào biểu đồ.)

*

Useful language:

- it can be seen that

- distributed unevenly

- tài khoản for ... Per cent

- more than double the population of

- half as much as/ nearly half of

- rank first/last

You may begin with:

The chart shows the distribution of world population by region. ...

Gợi ý:

The chart shows the distribution of world population by region. In general, it can be seen that the world"s population is distributed unevenly in the world. The population rate in Asia is the highest of the four continents: 32% in South Asia và 26% in East Asia. Meanwhile, Europe ranks the second place và accounts for 15% of the whole population which is nearly half of the rate in South Asia và Africa in the third rank with 11% which is nearly half of the rate in East Asia. Concerning Asia, most countries of it are developing ones. People are not fully aware of the result of the population explosion; therefore, the family kích thước is quite significant. They cannot tư vấn their children well và lead a poor life. In contrast, most countries in Europe are developed ones & people’s living conditions are much better than those in Asia và Africa, which has most poor people in the world. Next, America accounts for 14% of the world’s population in total - 8% in Latin America, where many people whose living standards are low, và 6% in Northern America, where there are many rich people. Ranked in the last place, Oceania has much lower number of residents than other regions which is only 2% of the world’s population.

Xem thêm: Phân Biệt Foot Or Feet - Bài 02: Hỏi Và Trả Lời Về Phương Tiện Đi Lại

Hướng dẫn dịch

Ngôn ngữ hữu ích:

- hoàn toàn có thể nhận thấy rằng

- được phân bổ không đồng đều

- chiếm khoảng chừng ... Phần trăm

- hơn gấp hai dân số của

- bằng phân nửa của

- xếp thứ hạng cao nhất/ rẻ nhất

Bạn có thể ban đầu bằng: Biểu đồ bộc lộ sự phân bổ của dân số trái đất theo quần thể vực. ...

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ cho biết sự phân bổ của dân số trái đất theokhu vực. Quan sát chung, rất có thể thấy rằng dân số trái đất được phân bổ không những trên cố gắng giới. Xác suất dân số sinh sống châu Á là cao nhất trong bốn châu lục: 32% sinh sống Nam Á với 26% ở Đông Á. Trong khí đó, châu Âu xếp thiết bị hai và chiếm phần 15% tổng dân số, gần bởi một nửa tỉ lệ ngơi nghỉ Nam Á và châu Phi tại đoạn thứ bố với 11%, gần bởi một nửa tỉ lệ ở Đông Á. Về châu Á, đa số các non sông ở đó đều là những nước vẫn phát triển. Mọi bạn thường không nhận thức được hậu quả của sự bùng nổ dân số. Vì vậy, mái ấm gia đình của họ thường là những gia đình đông con. Họ không thể cung cấp con cái của họ giỏi và dẫn đến cuộc sống đời thường nghèo nàn. Trái lại, phần đông các non sông ở Châu Âu phần đông là hầu hết nước cải tiến và phát triển và điều kiện sống của bạn dân xuất sắc hơn các so với sinh sống châu Á và châu Phi, nơi có tương đối nhiều người nghèo độc nhất vô nhị trên nuốm giới. Ở Mỹ, xác suất dân số nghỉ ngơi Mỹ Latinh là 14% - 8%, nơi có nhiều người có mức sinh sống thấp với 6% ngơi nghỉ Bắc Mỹ, nơi có khá nhiều người nhiều có. Xếp ở chỗ cuối, châu Đại Dương có số lượng cư dân thấp hơn nhiều, chỉ chiếm 2%.

Speaking (trang 83): Work in pairs. Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why...

Xem thêm: Yếu Tố Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Chiều Tối, Please Wait

Listening (trang 84-85): Work in pairs.Discussthefollowingquestions.(Làm việc theo cặp.Thảo luậncác câu hỏi sau.)...