Tổng hợp bài tập và triết lý phần A Closer Look 1 – Unit 9. Cities of the world SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success


1. Fill each box with an adjective.

Bạn đang xem:

(Điền vào mỗi ô với cùng một tính từ.)

rainy friendly tasty old exciting helpful delicious sunny

*

house /hs/ 

*

postcard /ˈpəʊstkɑːd/ 

*

town /tn/ 

*

coast /kəʊst/ 

*

crowded /ˈkrdɪd/ 

*

pagoda /pəˈɡəʊdə/ 

*

tower /ˈtə(r)/ 

*

 


bài bác 5


Video hướng dẫn giải


5: Listen và repeat. Pay attention khổng lồ the underlined words.

(Lắng nghe và lặp lại. Chăm chú đến hầu hết từ được gạch men chân.)

1. The town is crowded at the weekend.

(Thị trấn vào buổi tối cuối tuần đông đúc.)

2. There"s lots of snow in Tokyo in winter.

Xem thêm: Top 21 Bài Văn Về Cái Phích Nước Ngắn Gọn Đạt Điểm Cao, Thuyết Minh Về Cái Phích Nước

(Có tương đối nhiều tuyết làm việc Tokyo vào mùa đông.)

3. It’s very cold on the boat.

(Trên thuyền siêu lạnh.)

4. He"s running around the house.

(Anh ấy đang làm việc quanh nhà.)


từ bỏ vựng

1. 

*

2. 

*

3. 

*

4. 

*

5. 

*

6.

Xem thêm: Các Mùa Trong Năm Tính Theo Lịch Âm Hay Dương, Cơ Sở Để Xác Định 4 Mùa Trong Năm

*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 1315 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm tiếng Anh 6 - Global Success - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp thuphikhongdung.vn


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện thuphikhongdung.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thuphikhongdung.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.