BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO TIẾNG ANH 8

     
=> Người bầy ông đứng bên cạnh chiếc taxi đã mặc một cái áo color vàng với quần màu sắc đen. Người thiếu nữ mặc loại váy blue color và áo màu đỏ. Cô ấy đang mang trong mình 1 cái túi bên trên vai.Cậu béngồi trên mặt đất vẫn mặc quần lửng màuxanh cùng áo sơ mi color trắng. Và người bầy ông bên đó đường đang mặc quần màu xanh lá cây và áo sơ mi color hồng với thắt cà vạt. Ông ấy mang theo một loại cặp.

Bạn đang xem: Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 8


Language focus

Simple tenses

Present simple khổng lồ talk about general truths

(not) adjective + enough + to-infinitive

1. Complete the paragraphs. Use the correct form of the verbs in brackets.

(Hãy xong các đoạn văn sau, dùng bề ngoài đủng của động từ trong ngoặc.)

a) Hoa (0) lived (live) in Hue last year, but now she (1)_______ (live) in Ha Noi. Yesterday, Hoas friend Nien (2)_______ (send) Hoa a letter. Nien (3)_______ (be) Hoas neighbor when Hoa lived in Hue. She (4)_______(be) younger than Hoa.

b) Lan (0) is (be) Hoa"s best friend. The two girls (1)_______ (be) in the same class at quang Trung School. Last year, Hoa (2)_______ (come) to lớn the school for the first time. Lan (3)_______ (show) her around and (4)_______ (introduce) her lớn many new friends.

Hướng dẫn giải:

a) Hoa (0) lived in Hue last year, but now she (1) lives in Ha Noi. Yesterday, Hoa"s friend Nien (2) sent Hoa a letter. Nien (3) was Hoa"s neighbor when Hoa lived in Hue. She (4) is younger than Hoa.

b) Lan (0) is Hoas best friend. The two girls (1) are in the same class at quang đãng Trung school. Last year, Hoa (2) came lớn the school for the first time. Lan (3) showed her around and (4) introduced her khổng lồ many new friends.

Tạm dịch:

a) năm trước Hoa sống sinh sống Huế, nhưng bây giờ cô sống sinh sống Hà Nội. Hôm qua, chúng ta của Hoa, Niên, sẽ gửi thư mang đến Hoa. Niên là láng giềng của Hoa lúc Hoa sống nghỉ ngơi Huế. Cô ấy ít tuổi rộng Hoa.

b) Lan là bạn thân nhất của Hoa. Hai bạn học thuộc lớp ngơi nghỉ trường quang Trung. Năm ngoái, Hoa mang lại trường thứ nhất tiên. Lan đã gửi cô ấy đi du lịch tham quan trường và giới thiệu cô ấy với rất nhiều người bạn mới.

2. Complete the dialogue. Use the correct form of the verbs in the box. You will have to lớn use some verbs more than once.

(Em hãy hoàn thành hội thoại, dùng hình thức đúng của động từ cho trong khung. Em sẽ bắt buộc dùng lại một vài động từ.)

be move mix rise go

Ba is helping his young cousin Tuan with some homework.

Ba: What do you know about the sun, Tuan?

Tuan: The sun (0) rises in the east và (1)_______ in the west.

Ba: Can you tell me anything about the other planets?

Tuan: I know something about the Earth. It (2)_______ around the sun.

Ba: Yes, and the moon (3) _______ around the Earth.


Tuan: Where is Mars, Ba?

Ba: It (4)_______ near the sun.

Tuan: No, its silly! That (5) _______ Mercury. Mars (6) _______ near the Earth.

Xem thêm: Sinh Trưởng Thứ Cấp Là Sự Tăng Trưởng Bề Ngang Của Cây Là Do Mô Phân Sinh Bên

Hướng dẫn giải:

(1) sets

(2) goes/moves

(3) goes/moves

(4) is

(5) is

(6) is

Tạm dịch:

Ba vẫn giúp em họ của mình - Tuấn làm bài tập về nhà.

Ba: Em biết gì về phương diện trời hả Tuấn?

Tuấn: khía cạnh trời mọc sống phía đông và lặn sinh hoạt phía tây.

Ba: Em còn biết điều gì về những hành tinh khác không?

Tuấn: Em biết một đôi điều về Trái Đất. Nó quay quanh mặt trời.

Ba: Đúng rồi, với mặt trăng con quay quanhTrái Đất.

Tuấn: nỗ lực còn sao Hỏa thì sao hả anh Ba?

Ba: Nó nằm gần mặt trời.

Tuấn: Không, thiệt ngớ ngẩn! Đó là sao Thủy. Sao Hoả ở gần Trái Đất.

3. Look và describe.

(Quan giáp và miêu tả.)

Look at the picture. Ask & answer the questions.


*

a) How many people are there in the picture?

b) What does each person look like?

c) What is each person wearing?

Hướng dẫn giải:

a) There are four people in the picture.

b) The man standing next to lớn the xe taxi is tall và heavy-set. The woman is tall and thin. She has short hair. The boy sitting on the ground looks tired và worried.And the man standing across the street is short & fat.

c) The man standing next to lớn the xe taxi is wearing a yellow shirt & black trousers. The woman is wearing a green skirt and red blouse. She is carrying a bag on her shoulder. The man sitting on the ground is wearing xanh shorts and a trắng shirt. Và the man across the street is wearing blue trousers & a pink shirt và tie. Hes carrying a briefcase.

Tạm dịch:

a) tất cả bao nhiêu bạn trong bức tranh?

=> bao gồm bốn fan trong bức tranh.

b) mọi người trông như thế nào?

=> Người lũ ông đứng cạnh mẫu xe xe taxi cao với béo. Người phụ nữ cao và gầy. Cô ấy gồm mái tóc ngắn. Cậu bé ngồi cùng bề mặt đất trông căng thẳng và lo lắng. Và người bọn ông đứng bên đó đường là thấp và mập.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Việt 8 Học Kì 2 Lớp 8 Môn Văn Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 15 Phút

c) mọi cá nhân đang khoác gì?

=> Người đàn ông đứng sát bên chiếc taxi đang mặc một mẫu áo color vàng và quần màu sắc đen. Người thanh nữ mặc mẫu váy màu xanh lá cây và áo màu sắc đỏ. Cô ấy đang mang 1 cái túi bên trên vai.Cậu béngồi cùng bề mặt đất đang mặc quần lửng màuxanh với áo sơ mi màu trắng. Và người bầy ông bên kia đường vẫn mặc quần greed color và áo sơ mi color hồng và thắt cà vạt. Ông ấy sở hữu theo một mẫu cặp.