Tieng anh 8 unit 4 listen

     

Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used to lớn be & the way they are now.

Bạn đang xem: Tieng anh 8 unit 4 listen


SPEAK.

1. Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used lớn be & the way they are now.

(Hãy làm việc với chúng ta em. Quan sát những bức ảnh sau và nói tới sự khác biệt giữa vấn đề thường xẩy ra trong quá khứ với sự việc xẩy ra ở hiện nay tại.)

*
*

Hướng dẫn giải:

- People used khổng lồ live in cottages or small houses, but now they live in modern flats, bigger houses or high buildings.

- People used to lớn work hard, but now they have more không lấy phí time for entertainment.

- People used to do tiring & low-paid jobs on farms or in the fields, but now they can bởi vì lighter & higher-paid jobs in offices or firms.

- People used lớn travel on foot, but now they can go by bicycle, by motorbike, by oto or even by plane.

- People used not to lớn go lớn school, but now they can go to school và pursue interests outside the homes.

- There used not lớn be electricity in the home, but now there is electricity in almost everywhere.

- There used not lớn be facilities such as schools, hospitals, hotels và markets. Now there are enough facilities for people to live on.

- There used not khổng lồ be telephones, telegraph lines, internet services. Now there are telephones, telegraph lines & internet services available for people lớn use.

Tạm dịch:

- fan ta từng sống trong số căn nhà kiểu nông làng mạc hoặc công ty nhỏ, nhưng bây giờ họ sống trong số những căn hộ hiện nay đại, hầu như ngôi nhà lớn hơn hoặc hầu hết tòa đơn vị cao tầng.

- tín đồ ta từng làm việc vất vả, dẫu vậy giờ họ có tương đối nhiều thời gian thong thả hơn nhằm giải trí.

- người ta từng làm công việc mệt nhọc với được trả lương rẻ ở các trang trại hoặc đồng ruộng, nhưng bây giờ họ rất có thể làm các bước nhẹ nhàng hơn và được trả lương cao hơn trong số văn chống hoặc doanh nghiệp.

- Người ta từng đi bộ, nhưng hiện giờ họ hoàn toàn có thể đi bởi xe đạp, bằng xe máy, bằng xe tương đối hoặc thậm chí bằng lắp thêm bay.

- Người ta không đi học, nhưng hiện giờ họ rất có thể đi học và theo đuổi tiện ích bên ngoài.

Xem thêm:

- Từng không tồn tại điện trong nhà, nhưng bây chừ có năng lượng điện ở phần đông mọi nơi.

- Từng không tồn tại cơ sở vật chất như trường học, dịch viện, khách hàng sạn với chợ. Hiện thời có đủ cửa hàng vật chất để mọi tín đồ sinh sống.

- Từng không có điện thoại, đường dây năng lượng điện thoại, thương mại & dịch vụ internet. Hiện nay có năng lượng điện thoại, đường dây điện thoại cảm ứng và thương mại & dịch vụ internet tất cả sẵn đến mọi fan sử dụng.

2. Now tell your partner about the things you used to bởi vì last year.

(Bây giờ đồng hồ hãy cho bạn em biết em thường làm gì năm ngoái.)

Hướng dẫn giải:

- Last year I used to stay up late. Now I go khổng lồ bed early.

- Last year I used khổng lồ watch TV late. Now I don"t watch TV late.

- Last year I used to study badly. Now I study hard.

- Last year I used to lớn play table tennis. Now I seldom play table tennis; I play the guitar.

- Last year I used lớn drink coffee. Now I never drink coffee.

- Last year I used khổng lồ stay up late playing computer games. Now I stay up late studying my lessons for the next exam.

Tạm dịch:

- năm kia mình thường xuyên thức khuya. Hiện nay mình đi ngủ sớm.

- Năm ngoái mình thường thức giúp xem TV muộn. Hiện giờ mình ko xem TV muộn.

- năm kia mình học kém. Bây chừ mình học chuyên chỉ.

- năm ngoái mình từng chơi bóng bàn. Hiện giờ mình hiếm lúc chơi bóng bàn; Mình chơi guitar.

- năm kia mình đã từng uống cà phê. Bây chừ mình không lúc nào uống cà phê.

Xem thêm: Phương Pháp Vẽ 3 Dáng Người Đơn Giản, Cách Để Vẽ Người

- thời gian trước mình thường thức khuya để chơi trò chơi điện tử. Bây chừ mình thức khuya để ôn bài cho kì thi tiếp theo.