UNIT 9

  -  

Phần Language focus để giúp đỡ bạn học tập ôn tập ngữ pháp về cấu tạo "in oder to/ so as to", thì tương lai đơn và phương pháp dùng Will để mang ra yêu thương cầu, lời mời hoặc lời hứa, bên cạnh đó ôn tập từ bỏ vựng sẽ học. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài xích tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 9

*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 9: A FIRST-AID COURSE

1. Match one part of a sentence from column A with another part incolumn B. Then write a complete sentence by usingorder to/so as to. (hãy ghép một phần câu ngơi nghỉ cột A với một phần câu ngơi nghỉ cột B, tiếp đến viết câu trả chỉnh bằng phương pháp dùng in order to/so as to.)

Giải:

I opened my umbrella in order to/ so as to protect myself from the rain. (Tôi mở ô dù của mình để bảo vệ bạn dạng thân khỏi mưa.)Mary wrote a notice on the board in order to/ so as khổng lồ inform her classmates about the change in schedule. (Mary vẫn viết một thông tin lên bảng để thông tin cho các bạn cùng lớp về sự biến hóa lịch trình.)Mr. Green has to get up early this morning in order to/ so as to lớn get khổng lồ the meeting on time. (Ông Green yêu cầu dậy sớm sáng ngày hôm nay để đến cuộc họp kịp thời.)My elder brother is studying very hard in order to/ so as to pass the final exam. (Anh trai tôi vẫn học rất chịu khó để hoàn toàn có thể vượt qua kỳ thi cuối kì.)People use first sida to ease the victim’s pain và anxiety. (Người ta áp dụng thuốc bớt đau thứ nhất để sút bớt gian khổ và lo lắng của nàn nhân.)You should cool the burns immediately in order to/ so as to minimize tissue damage. (Bạn yêu cầu làm mát các vết bỏng ngay lập tức để để sút thiểu thiệt sợ hãi mô.)

2. Tía is talking to lớn his mother about his aunt Mai. Complete the dialogue. Use the correct word or short form. (Ba đang thì thầm vói người mẹ cậu ấy về dì Mai. Hãy xong hội thoạỉ sau, cần sử dụng từ đúng hoặc dạng viết lược.)

Giải:

Ba: What time (0)willaunt Maibehere? (Khi nào dì Mai sẽ tới đây ạ?)Mrs. Nga: She (1)will be/ She’ll behere in two hours. (Dì ấy đã đến trong khoảng 2 giờ.)Ba: (2)Willuncle Saubewith her? (Chú Sáu tất cả đi thuộc không ạ?)Mrs. Nga: No, he (3)won"t.He has to lớn stay in Ho bỏ ra Minh City. (Không. Chú ấy nên ở lại TP hồ nước Chí Minh)Ba: (4)ShallIcometo the airport with you? (Con đã đi cùng bà bầu đến sân bay nhé.)Mrs. Nga: OK. It (5)willbe a nice trip for us both. (Ok. đang là một chuyến du ngoạn tốt lành cho cả hai bà bầu con.)Ba: Great. I (6 )will be/I ’ll beready in two minutes. (Tuyệt quá. Con sẽ chuẩn bị sẵn lịch sự trong mười phút.)

3. Nga is helping her grandmother. Look at the pictures and complete the sentences. Use the words under each picture và will. (Nga đang giúp bà của cô. Em hãy coi tranh và ngừng các câu sau, áp dụng từ mang đến dưới mỗi bức tranh và will.)

Giải:

a. Nga: Are you hot, Grandma? (Bà ơi bà nóng không?) Mrs. Tuyet: Yes. Will you xuất hiện the window, please, Nga? (Có.

Xem thêm: Văn Bản Trong Lòng Mẹ Lớp 8, Soạn Bài Trong Lòng Mẹ Nguyên HồngXem thêm: Cách Làm Bài Văn Lập Luận Giải Thích Chi Tiết Cho Học Sinh Lớp 7 Hay Nhất

Góp bà mở cái hành lang cửa số nhé Nga?)b. Mrs. Tuyet: My book is on the floor. Will you give it khổng lồ me. Please? (Sách của bà bên trên tầng. đem hộ bà nhé)c. Mrs. Tuyet: Will you answer the telephone, please? (Con trả lời smartphone đi nhé)d. Nga: vị you want lớn listen khổng lồ the radio? (Bà hy vọng nghe đài không?) Mrs. Tuyet:No, thanks. I always watch the news at 7 pm. Will you turn on the TV, please, Nga? (Không nhỏ ạ. Bà luôn luôn xem tin tức vào tầm khoảng 7h. Bật hộ bà loại TV với.)e. Mrs. Tuyet:I"m thirsty. Will you pour a glass of water for me? (Bà khát quá. Chắt cho bà một ly nước nhé.) Nga: Of course. (Vâng ạ.)f. Nga: Are you comfortable? (Bà thấy dễ chịu không?) Mrs. Tuyet:No, I"m not. Will you get me a cushion, please? (Không. đem hộ bà chiếc gối?)

4. Work with a partner, look at the pictures. Make requests, offers or promises. Use the words in the box & Will or shall. (hãy cùng với bạn học xem bức tranh này rồi chuyển ra các lời yêu thương cầu, đề nghị hay lời hứa, dùng từ mang lại trong khung cùng will hoặc shall.)

Giải:

a. Will you empty the garbage can, please? (Bạn đang đổ rác chứ?)=> I will empty the garbage right now. (Mình sẽ đổ rác tức thì bây giờ)b. Will you paint the door, please? (Bạn sẽ sơn cửa ngõ nhé)=> I will paint the door this afternoon. (Mình đã sơn nó chiều nay)c. Will you study hard, please? (Con đã học hành chuyên cần chứ?)=> I will study harder. (Con sẽ học chuyên hơn)d. Will you carry the bag for me, please? (Anh giúp em mang dòng giỏ này với?)=> I shall carry the bag for you. (Anh sẽ với nó giúp em)e. Will you hang the washing, please? (Con phơi xống áo cho người mẹ nhé)=> I shall hang the washing for you. (Con sẽ treo nó)f. Will you cut the grass, please? (Con sẽ cắt cỏ chứ)=> I will cut the grass for you. (con sẽ giảm cỏ ạ)