Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Listen Trang 82

     

Unit 9: A first - Aid course - Khoá học cấp cứu

LISTEN ( Trả lời câu hỏi trang 82 SGK giờ đồng hồ Anh 8)

Match the letters A, B, C, D, E, or F khổng lồ the correct word in the box. Then put them in the correct order as you hear./(Nối các chữ A, B, C, D, E hoặc F với từ đúng đắn trong hộp. Sau đó xếp bọn chúng theo lắp thêm tự đúng như bạn nghe thấy.)

 

*

Click tại đây để nghe:

 

Lời giải:

ambulance D. Eyechart

wheelchair E. Scale

crutches F. Stretcher

* cô đơn tự các vật xuất hiện:

F-B-A -D-E-C

Hướng dẫn dịch:

ambulance (n): xe cấp cho cứu

eyechart (n): bảng đo mắt

wheelchair (n): xe pháo lăn


scale (n): cân

crutches (n): nạng

stretcher (n): chiếc cáng

Audio script:

There is the emergency room in a large hospital. A paramedic is wheeling a patient on a stretcher into the emergency room where a doctor is waiting lớn treat the patient. The patient doesn’t look well. His head is bandaged & his eyes are closed.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 9 listen trang 82

A nurse is pushing an empty wheelchair towards the exit. She is probably taking it to a patient in the ambulance.

The eye chart on the wall is used to kiểm tra people’s eyesight. The chart consists of about 28 letters ranging in kích thước from about 5 centimetres in height at the vị trí cao nhất of the chart to lớn about 1 centimetre at the bottom.

A doctor is trying lớn weigh a crying baby on the scale. The baby’s mother is standing nearby. She’s trying khổng lồ stop her child from crying.

The crutches, which are for someone with a broken leg, are leaning against the wall.

Xem thêm: Vắng Chủ Nhà Gà Vọc Niêu Tôm Hay Vọc Niêu Tôm, Từ Niêu Cơm Đến Đuôi Tôm

Hướng dẫn dịch:

Có một phòng cấp cho cứu tại một bệnh viện lớn. Một nhân viên y tế đang đưa một người bị bệnh trên cáng vào phòng cấp cứu địa điểm một chưng sĩ đang đợi để điều trị căn bệnh nhân. Bệnh nhân không quan sát đươc. Đầu anh ta bị băng bó cùng mắt anh ta nhắm lại.

Một y tá sẽ đẩy một cái xe lăn trống về phía lối ra. Cô ấy rất có thể mang nó cho một bệnh nhân trong xe cứu vãn thương.

Bảng đo mắt trên tường được sử dụng để soát sổ thị lực của phần lớn người. Biểu đồ bao hàm khoảng 28 vần âm có size từ khoảng tầm 5 cm chiều cao ở đầu biểu đồ vật đến khoảng 1 centimet ở dưới cùng.

Xem thêm: Chiều Dòng Điện Cảm Ứng Trong Vòng Dây Đúng Là Hình 1 Và Hình 2

Một chưng sĩ đang cố gắng để cân nặng một em nhỏ xíu khóc. Bà bầu của em bé bỏng đang đứng ngay sát đó. Cô đang thế ngăn bé mình khóc.