Unit 6 lớp 10: listening

     

1. Look at the picture. The man and the woman vị the same work, but they look different. Why? Tell your partner.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 10: listening

(Nhìn vào hình. Người bầy ông và người phụ nữ làm thuộc công việc, nhưng mà họ trông có vẻ như khác nhau. Lý do vậy? Hãy thảo luận với một tín đồ bạn.)

*

The man looks happy but the woman looks sad because she get paid less although they vị the same job. (Người đàn ông trông vui vẻ dẫu vậy người thanh nữ trông buồn bởi vì cô ấy dìm ít lương hơn dù họ có tác dụng cùng 1 công việc.)

2. Listen và repeat the following words.(Nghe và lặp lại những tự sau.)

https://thuphikhongdung.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/10/unit-6-skills-listening-ex-2.mp3

Do you know each word’s meaning?(Bạn bao gồm biết nghĩa của mỗi từ không?)

Use a dictionary if necessary.(Sử dụng từ bỏ điển ví như cần.)

1. Wage (n) (lương)

2. Inequality (n) ( ko công bằng, bất bình đẳng)

3. Qualified (adj) ( tất cả học vấn)


4. Affect (v) ( ảnh hưởng)

5. Property (n) ( tài sản)


6. Address (v) ( giải quyết)

7. Income (n) ( thu nhập)

8. Encourage (v) ( khuyến khích)

3. Listen lớn the recording. Kiểm tra if the following statements are true (T) or false (F). Tick the correct boxes.(Lắng nghe đoạn băng. Hãy xem hồ hết câu sau đúng (T) tuyệt sai (F). Chọn ô chủ yếu xác.)

https://thuphikhongdung.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/10/unit-6-skills-listening-ex-3.mp3
1. (F)2. (T)3. (F)
5. (T)4. (F)6. (T)

Hướng dẫn dịch:

1. Tín đồ nói bắt đầu bài nói của mình với sự đồng đẳng giới trong thời cơ việc có tác dụng và tuổi tác.

2. Sự biệt lập về lương ảnh hưởng tiêu cực mang lại phụ nữ.

Xem thêm:

3. Thiếu nữ làm ít hơn bầy ông dẫu vậy kiếm được nhiều tiền hơn.

4. Đàn ông và thiếu nữ đã kết hôn dành thời gian thao tác làm việc như nhau, nhưng thiếu nữ vẫn buộc phải dành nhiều thời gian hơn để triển khai việc nhà.

5. Thậm chí hiện thời phụ đàn bà không được phép gia nhập vào những lực lượng quân đội, công an hoặc lực lượng cứu vớt hỏa.

6. Ngày càng có nhiều đàn ông làm những công việc từng được coi là chỉ tương xứng cho phụ nữ.

4. Listen again và complete the following sentences by writing no more than three words or numbers.(Nghe và xong các câu sau. Viết không nhiều hơn nữa 3 trường đoản cú hoặc chữ số.)

https://thuphikhongdung.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/10/unit-6-skills-listening-ex-4.mp3

(1) discrimination

(2) paid more

(3) perform 66%

(4) own 1%

(5) encourage women

(6) like nursing

Hướng dẫn dịch:

1. Phân minh đối xử trong sự việc tiền lương xảy ra khi nhân viên cấp dưới có học vấn đồng nhất và có tác dụng cùng một công việc, tuy thế vài nhân viên được trả lương nhiều hơn thế nữa những nhân viên khác.

2. Thanh nữ làm 66% các công việc trên cầm giới, chế tạo ra ra một nửa khối lượng thức ăn, cơ mà chỉ tìm kiếm được 10% các khoản thu nhập và mua 1% tài sản.

Xem thêm: Sửa Lỗi Không Mở Trực Tiếp Được File Cad Mở Không Lên, Tổng Hợp Các Lỗi Autocad Mở Không Lên

3. Các quốc gia bây chừ cho phép cùng khuyến khích thiếu phụ tham gia lực lượng quân đội, công an và cứu giúp hỏa.