Giải tiếng anh unit 4 lớp 8 our past

     

Hoàn thành mẩu truyện "Tại sao hổ tất cả vằn" bằng những đụng từ đã cho sẵn, kế tiếp viết lại mẩu chuyện vào vai fan nông dân đề cập lại. Phần này để giúp bạn học áp dụng thì quá khứ 1-1 và khẩu ca gián tiếp. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

WRITE – UNIT 4: OUR PAST

1. Complete the story. Use the verbs in the box. (Hãy dứt câu chuyện sau, sử dụng động từ mang đến trong khung.)

Giải:

How the tiger got his stripes

One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) wasgrazing nearby, a tiger (1) appeared.The tiger wanted to lớn know why the strong buffalo was the servant và the small man (2)was the master. The farmer (3) said he had something called wisdom, but he (4) left it at trang chủ that day. He (5) went lớn get the wisdom, but before that he (6) tied the tiger lớn a tree with a rope because he didn’t want it lớn eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7)lit the straw và the fire (8) burned the tiger. The tiger (9) escaped , but it still has black stripes from the bums today.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh unit 4 lớp 8 our past

Dịch

Vì sao hồ có vằn

Một ngày nọ, khi 1 người nông dân đang ở bên trên đồng và bé trâu cùa ông gặm cỏ sát đó thì một nhỏ hố xuất hiện. Con hổ mong biết lý do con trâu lớn khoẻ thế và lại làm đầy tớ, trong những khi người đàn ông bé bé dại kia lại làm cho ông chủ. Ngườì dân cày nói ông bao gồm trí khôn dẫu vậy hôm kia ông đã để quên nỏ ờ nhà.

Xem thêm: Dãy Gồm Các Chất Phản Ứng Với Phenol Là :, Dãy Gồm Các Chất Đều Phản Ứng Với Phenol Là:

Ông đi rước trí khôn về, nhưng trước lúc đi ông rước dây thừng trói bé hổ vào một gốc cây vày ông không muốn con hổ ăn con trâu của ông. Khi quay trớ lại, bạn nông dân với theo một không nhiều rơm. Ông nói chính là trí khôn cùa mình. Ông châm lửa làm cháy bé hổ. Nhỏ hổ trốn thoát, nhưng nỏ vẫn mang phần đông vằn đen do những vết cháy ẩy cho đến bây giờ.

Xem thêm: Mục Đích Học Tập Của Học Sinh Gdcd 6, Bài 11: Mục Đích Học Tập Của Học Sinh

2. Now imagine you are the man. Use the Words lớn write the story. Start lượt thích this: (Bây giờ hãy tưởng tượng bạn là ngưòi bọn ông ấy. Hãy dùng các từ gợi nhắc sau nhằm viết thành câu chuvện, ban đầu như sau)

One day as I was in the field và ........One day/ I/ fieldbuffalo/ graze/ tiger/ comeIt/ ask/ why/ strong buffalo/ my servant/ & I/ its masterI/ tell/ tiger/ I/ have/ wisdomtiger/ want/ see/ itI/ tell/ it/ I/ leave/ wisdom/ homethen I/ tie/ tiger/ tree/ rope/ I/ didn"t/ want/ eat/ buffaloI/ go/ get/ straw/ and/ burn/ tigertiger/ escape/ still have/ đen stripes

Giải:

One day as I was in the field và my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to lớn a tree with a rope because I didn"t want it lớn eat my buffalo. I went lớn get some straw which I said was my wisdom và burned the tiger. The tiger escaped, but it still has đen stripes from the bums today.