UNIT 2

     

Phần write phía dẫn bạn học cách viết một quãng văn bàn cãi và thực hành viết đoạn văn về học viên nên giỏi mặc đồng phục xuất xắc thường phục để đến trường. Bài học kinh nghiệm là nền móng để về sau viết các bài văn dài hơn. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài xích tập mang tính tham khảo.


*

WRITE – UNIT 2: CLOTHING

This is how khổng lồ present one side of an argument. It is used to lớn persuade readers to lớn believe or do something. An argument should have: (Đây là cách trình diễn 1 ý kiến của một phía bên trong một bài tranh luận. Nó được sử dụng để thuyết phục tín đồ đọc tin tốt làm 1 điều gì đó. Một bài tranh luận đề nghị có)

Organization (Cấu trúc)

Language (Ngôn ngữ)

Introduction (Giới thiệu)

lets the reader know the writer’s point of view (cho fan đọc biết cách nhìn của tín đồ viết)

My opinion is ...

Bạn đang xem: Unit 2

I think ... (Ý kiến của mình là ...

Tôi nghĩ ...)

Series of arguments (Chuỗi lý luận)

presents arguments in a logical way (one in each paragraph), gives examples where possible (trình bày chế độ một phương pháp lôgic (một lý lẽ trong mỗi đoạn văn), giới thiệu ví dụ nếu cần)

Firstly, ...

Secondly, ...

Finally....

Conclusion (Kết luận)

sums up the argument (Tổng phù hợp lại các lý lẽ)

Therefore. ...

Xem thêm: Top 3 Mẫu Phân Tích Cảnh Chờ Tàu Trong Hai Đứa Trẻ Siêu Hay (13 Mẫu)

In conclusion. ...

a) Read the topic và Outline A. Then read the passage. (Hãy đọc chủ đề và dàn bài bác A. Tiếp nối đọc đoạn văn.)

Secondary school students should wear uniforms (Học sinh trung học buộc phải mặc đồng phục)

Outline A

Wearing uniforms: (Dàn bài bác A)

encourages students khổng lồ be proud of their school because the uniforms bear their school’s name. (khích lệ học sinh tự hào về trường của họ cũng chính vì đồng phục có tên trường.)helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor. (giúp đỡ học viên cảm thấy bình đẳng về gần như phương diện, mặc dù họ tất cả giàu hay nghèo.)is practical. No need to think of what to lớn wear every day. (là mang ý nghĩa thực tiễn. Không cần phải nghĩ xem đề nghị mặc gì mỗi ngày.)

Bài viết:

I think it is necessary for secondary school students khổng lồ wear uniforms when they are at school. Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school"s name. Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether they arc rich or poor. Finally,wearing uniforms is practical. You don’t have to think of what khổng lồ wear every day. Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

Dịch bài:

Tôi suy nghĩ với học viên trung học thì câu hỏi mặc đồng phục khi ở trường là bắt buộc thiết. Trước hết, câu hỏi mặc đồng phục khích lệ học sinh tự hào là học viên của ngôi trường mình chính vì đồng phục với tên trường. Sản phẩm hai, bài toán mặc đồng phục hỗ trợ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, cho dù họ bao gồm giàu tuyệt nghèo. Cuối cùng, vấn đề mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không cần thiết phải nghĩ xem cần mặc gì từng ngày. Bởi vì đó, học sinh ở các trường trung học cần mặc đồng phục.

b. Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you. (Bây giờ chúng ta hãy viết một đoạn văn khoảng chừng 100 đến 150 từ. Tuy vậy lần này bạn hãy ủng hộ cho chủ kiến rằng học sinh trung học đề nghị mặc thường phục. Dàn bài bác B hoàn toàn có thể giúp bạn.)

Secondary school students should wear casual clothes (Học sinh trung học đề nghị mặc hay phục)

Outline B

Wearing casual elothes: (Mặc thường phụcJ

makes students feel comfortable. (làm học viên cảm thấy thoải mái.)gives students freedom of choice (sizes, colors, và fashions, etc.). (giúp học viên tự vị lựa chọn (kích cỡ, màu sắc, với phong cách, ...).makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes. (giúp học viên cảm thấy lạc quan khi bọn họ mặc những bộ quần áo hâm mộ tới trường.)makes school more colorful & lively. (làm trường học đầy màu sắc và chân thực hơn.)

Bài viết:

I think it is desirable for secondary school students to lớn wear casual clothes when they are at school. Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don’t feel constrainted khổng lồ wear uniforms that they bởi not like. Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, & fashions of clothing they love. & for the other, parents bởi vì not worry about their clothes because their children can wear any clothing to school as long as it is clean and tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition. Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. Và what’s more it makes the school more colorful & lively. In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

Xem thêm: Cho Các Chất Sau Phenol Etanol Axit Axetic, Natri Phenolat, Natri Hidroxit

Dịch bài:

Tôi nghĩ rằng câu hỏi mặc thường phục là mong ước của học viên trung học khi bọn họ ở trường. đồ vật nhất, mặc hay phục có tác dụng cho học viên cảm thấy thoải mái. Bọn họ không cảm xúc bị ràng buộc mặc đồng phục mà người ta không thích. Điều sản phẩm công nghệ hai nữa là mặc thường phục cũng rất có thể cho học viên tự do lựa chọn. Họ hoàn toàn có thể chọn kích thước, màu sắc sắc, với thời trang của quần áo mà họ yêu thích. Điều khác nữa là phụ huynh không băn khoăn lo lắng về áo quần của họ cũng chính vì con chiếc của họ hoàn toàn có thể mặc áo quần đến trường miễn là nó thật sạch sẽ và gọn gàng gàng. Có thể nói rằng đây là kỹ lưỡng tích cực cho người nghèo vào điều kiện tài chính khó khăn hiện nay. Cuối cùng, mặc thường xuyên phục rất có thể làm cho học sinh cảm thấy lạc quan khi chúng ta mặc quần áo yêu mếm của họ. Điều đó tạo cho trường học trở buộc phải đầy màu sắc và sinh động. Cuối cùng, theo tôi, tất cả các học sinh trung học bắt buộc mặc hay phục.