Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là

  -  

Cùng top lời giải tìm hiểu kiến thức về việc tìm nhị số khi biết tổng và hiệu nhé


Phương pháp tìm hai số lúc biết tổng với hiệu

- cách 1 : khẳng định tổng cùng hiệu.

Bạn đang xem: Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là

- Bước 2 : Đại lượng làm sao là số nhỏ xíu – Đại lượng làm sao là số lớn.

- Bước 3 : Áp dụng công thức.

Cách giải:

Cách 1: Số bé bỏng = (Tổng – Hiệu) : 2

Số phệ = Số nhỏ nhắn + Hiệu

(Tổng – số bé)

Cách 2: Số bự = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé bỏng = Số to – Hiệu

(Tổng – Số lớn)

Sơ đồ dùng tìm hai số khi biết tổng cùng hiệu

*
Tìm hai số biết tổng với hiệu của chúng lần lượt là 24 và 6" width="475">

Bài tập

Bài 1. Tìm nhì số bao gồm tổng bằng 94 với hiệu bởi 12.

Xem thêm: Please Wait - Phong Cách Ngôn Ngữ Báo Chí (Tiếp Theo)


Bài giải:

*
Tìm nhì số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 24 với 6 (ảnh 2)" width="607">

Hai lần số bé là:

94 – 12 = 82

Số bé xíu là:

82 : 2 = 41

Số mập là:

41 + 12 = 53

Đáp số: 41; 53

Bài 2. An và Bình gồm 70 viên bi, hiểu được nếu Bình gồm thêm 16 viên bi thì cặp đôi có số bi bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi bạn có bao nhiêu bi?

Bài giải:

*
Tìm nhì số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 24 với 6 (ảnh 3)" width="614">

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy sản xuất có nhì tổ công nhân, tổ Một có nhiều hơn tổ nhì 18 công nhân, hiểu được nếu nhà máy có thêm 8 người công nhân thì công ty máy sẽ sở hữu được 100 công nhân. Hỏi từng tổ công nhân gồm bao nhiêu người?

Bài giải:

Tổng số công nhân ở trong phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ hai là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhì số bao gồm hiệu bởi 47, hiểu được nếu lấy số đầu tiên cộng số trang bị hai rồi cộng hiệu của bọn chúng thì được 372.

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Sau Đây Là Của Thường Biến :, Đặc Điểm Nào Sau Đây Là Của Thường Biến

Bài giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số trước tiên + Số đồ vật hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số đề nghị tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số béo bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn nên tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé cần tra cứu bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật tất cả chu vi 102m. Chiều dài hơn nữa chiều rộng 11m. Tính diện tích s của hình chữ nhật.

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Chiều dẻo hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x trăng tròn = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6: tìm kiếm 2 số biết tổng cùng hiệu của chúng lần lượt là:

a- 24 và 6; b - 60 với 12; c - 325 với 99

Bài giải:

a, Số phệ là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số bé bỏng là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 với 15

b, Số bự là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số bé bỏng là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 cùng 36

c, Số khủng là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số bé xíu là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 với 212

Bài 7: Trường Tiểu học tập Kim Đồng có tất cả 1286 học tập sinh, biết số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 48 bạn. Tính số học viên nam, số học viên nữ của trường ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
Tìm nhị số biết tổng với hiệu của chúng lần lượt là 24 với 6 (ảnh 4)" width="492">

Số học viên nam của trường là:

(1286 + 48) : 2 = 667 (học sinh)

Số học sinh nữ của ngôi trường là:

1286 – 667 = 619 (học sinh)

Đáp số: nam: 667 học tập sinh, nữ: 619 học tập sinh

Bài 8: Một hình chữ nhật gồm hiệu nhị cạnh liên tiếp là 24 centimet và tổng của bọn chúng là 92 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã đến ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 24 cùng 6 (ảnh 5)" width="501">

Chiều dài hình chữ nhật là: