TÌM M ĐỂ D CẮT C TẠI 3 ĐIỂM

     

Biết con đường thẳng $y = mx + 1$ giảm đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ tại ba điểm phân biệt. Tất cả các quý giá thực của thông số $m$ là:


- Xét phương trình hoành độ giao điểm.

Bạn đang xem: Tìm m để d cắt c tại 3 điểm

- Nêu điều kiện để mặt đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân minh $ Leftrightarrow $ phương trình gồm 3 nghiệm phân biệt.

- Giải đk tìm $m$


Xét phương trình hoành độ giao điểm $mx + 1 = x^3 - 3x + 1$

$ Leftrightarrow x^3 - 3x - mx = 0 Leftrightarrow xleft( x^2 - 3 - m ight) = 0 Leftrightarrow left< egingathered x = 0 hfill \ x^2 = m + 3left( * ight) hfill \ endgathered ight.$

Để đường thẳng giảm đồ thị hàm số tại $3$ điểm rõ ràng thì $left( * ight)$ phải bao gồm hai nghiệm rõ ràng khác $0$ $ Leftrightarrow m + 3 > 0 Leftrightarrow m > - 3$.


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm gọi tham gia thi chưa chắc chắn hỏi ai?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người dân am hiểu về kì thi cùng đề thi?

Bạn yêu cầu thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là vì sao Vừng ơi - thuphikhongdung.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi reviews năng lực để giúp đỡ bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp 5V: trường đoản cú cơ phiên bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kiến thức và kỹ năng bởi khối hệ thống ngân sản phẩm 15.000 câu hỏi độc quyềnKết vừa lòng học liên can live, giáo viên công ty nhiệm hỗ trợ trong suốt thừa trình

Miễn phí support - TẠI ĐÂY


*


Ở cách tìm $m$ nhiều HS thường xuyên nhâm lẫn thành đk $ - m - 3 > 0 Leftrightarrow m và chọn nhầm đáp án C là sai. Một trong những em không giống giải nhầm đk $m - 3 > 0 Leftrightarrow m > 3$ và chọn nhầm đáp án B là sai.


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm hiểu tham gia thi chưa chắc chắn hỏi ai?

Bạn cần lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi cùng đề thi?

Bạn buộc phải thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là vì sao Vừng ơi - thuphikhongdung.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi reviews năng lực sẽ giúp bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: tự cơ phiên bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kỹ năng bởi hệ thống ngân hàng 15.000 câu hỏi độc quyềnKết phù hợp học can hệ live, giáo viên chủ nhiệm cung ứng trong suốt quá trình

Miễn phí hỗ trợ tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập gồm liên quan


Khảo gần cạnh sự phát triển thành thiên và vẽ đồ dùng thị hàm số (tương giao đồ gia dụng thị) Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên

*
với
*


Đăng ký tứ vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tọa độ giao điểm của đường thẳng $d:y = 3x$ và parabol $left( p. ight):y = 2x^2 + 1$ là:


Số giao điểm của thứ thị hàm số $y = x^3 - 2x^2 + x - 1$ và mặt đường thẳng $y = 1 - 2x$ là:


Cho hai trang bị thị hàm số $y = x^3 + 2x^2 - x + 1$ và đồ thị hàm số $y = x^2 - x + 3$ có tất cả bao nhiêu điểm chung?


Các đồ vật thị hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 2$ và $y = - x^2 + 4$ có tất cả bao nhiêu điểm chung?


Số giao điểm của hai trang bị thị hàm số $y = 3x^2$ cùng $y = x^3 + x^2 + x + 1$ là:


Tìm $m$ nhằm phương trình $x^5 + x^3 - sqrt 1 - x + m = 0$ tất cả nghiệm trên $left( - infty ;1 ight>$.


Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 + m$ gồm đồ thị $left( C ight)$.Để đồ gia dụng thị $left( C ight)$ giảm trục hoành tại cha điểm $A,B,C$ làm thế nào cho $C$ là trung điểm của $AB$ thì cực hiếm của tham số $m$ là:


Biết đường thẳng $y = mx + 1$ cắt đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ tại cha điểm phân biệt. Tất cả các cực hiếm thực của tham số $m$ là:


Cho hàm số $y = x^3 - left( m + 3 ight)x^2 + left( 2m - 1 ight)x + 3left( m + 1 ight)$. Tập hợp toàn bộ các quý hiếm của $m$ chứa đồ thị hàm số đang cho giảm trục hoành tại cha điểm phân biệt bao gồm hoành độ âm là:


Tìm $m$ chứa đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ giảm đường thẳng $y = mleft( x - 1 ight)$ tại ba điểm phân biệt tất cả hoành độ $x_1,x_2,x_3$ thỏa mãn nhu cầu $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 5$.


Tìm đk của $m$ chứa đồ thị hàm số $left( C_m ight):y = x^4 - mx^2 + m - 1$ cắt trục hoành tại $4$ điểm phân biệt.


Cho hàm số $y = x^4 - 2left( 2m + 1 ight)x^2 + 4m^2$$left( 1 ight)$. Các giá trị của thông số $m$ để đồ thị hàm số$left( 1 ight)$ giảm trục hoành tại $4$ điểm phân biệt gồm hoành độ $x_1,x_2,x_3,x_4$ chấp thuận $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 6$


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ khẳng định trên $Rackslash left - 1;,1 ight$, liên tiếp trên mỗi khoảng xác minh và bao gồm bảng biến chuyển thiên sau:


*

Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của tham số m làm thế nào để cho đường trực tiếp $y = 2m + 1$ giảm đồ thị hàm số $y = fleft( x ight)$ tại nhì điểm phân biệt.


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đồ thị như hình vẽ. Với các giá trị nào của thông số m thì phương trình (fleft( x ight ight) = 3m + 1) gồm bốn nghiệm phân biệt.


*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tiếp trên (mathbbR) và gồm đồ thị như mẫu vẽ bên. Số nghiệm của phương trình (left| fleft( x ight) ight| = 2) là:


*

Cho hàm số bậc bố (y = fleft( x ight)) gồm đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình (fleft( x ight) = 3) là:


*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu quý giá nguyên của tham số (m) nhằm phương trình (fleft( ight) = fleft( m^2 + 4m + 4 ight)) gồm nghiệm?


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) và có bảng biến thiên như sau


Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thế nào cho phương trình (2fleft( sin x - cos x ight) = m - 1) có hai nghiệmphân biệt trên khoảng tầm (left( - dfracpi 4;dfrac3pi 4 ight)?)


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các quý giá thực của thông số (m) để phương trình (fleft( x ight) = log _2m) gồm hai nghiệm phân biệt.


Cho hàm số bậc bố (y = fleft( x ight)) có bảng đổi mới thiên trong hình dưới:

*

Số nghiệm của phương trình (fleft( x ight) = - 0,5) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tiếp trên (mathbbR) và có bảng trở thành thiên như hình vẽ

*

Phương trình (left| fleft( 3x + 1 ight) - 2 ight| = 5) gồm bao nhiêu nghiệm?


Có toàn bộ bao nhiêu quý hiếm nguyên thuộc đoạn (left< - 2020;2020 ight>) của tham số m để con đường thẳng (y = x + m) cắt đồ thị hàm số (y = dfrac2x - 3x - 1) tại nhì điểm phân biệt?


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) và tất cả đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình (fleft( 1 - fleft( x ight) ight) = 2) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có bảng thay đổi thiên:

*

Tìm tất cả các quý giá của (m) để bất phương trình (fleft( 3 - x^2 ight) ge m) vô nghiệm?


Cho hàm số (y = x^3 + 2mx^2 + left( m + 3 ight)x + 4,,,left( C_m ight)). Giá trị của thông số (m) để con đường thẳng (left( d ight):y = x + 4) giảm (left( C_m ight)) tại tía điểm tách biệt (Aleft( 0;4 ight),,,B,,,C) sao để cho tam giác (KBC) có diện tích bằng (8sqrt 2 ) cùng với điểm (Kleft( 1;3 ight)) là:


Cho hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3$. Tìm toàn bộ các giá trị của tham số $m$ sao cho phương trình $left| x^4 - 4x^2 + 3 ight| = m$ tất cả $4$ nghiệm phân biệt.

Xem thêm: Sơ Đồ Nhà Máy Thủy Điện Không Có, Sơ Đồ Nhà Máy Thủy Điện Có


Cho (y = fleft( x ight)) là hàm nhiều thức bậc 3 và có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi phương trình (fleft< fleft( cos x ight) - 1 ight> = 0) tất cả bao nhiêu nghiệm ở trong đoạn (left< 0;3pi ight>)?


Cho hàm số (y = fleft( x ight) = 2^2019x^3 + 3.2^2018x^2 - 2018) gồm đồ thị giảm trục hoành tại ba điểm phân biệt tất cả hoành độ (x_1;x_2;x_3). Tính cực hiếm biểu thức (P = dfrac1f"left( x_1 ight) + dfrac1f"left( x_2 ight) + dfrac1f"left( x_3 ight).)


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tục trên (mathbbR) và tất cả đồ thị như hình vẽ. Tổng toàn bộ giá trị nguyên của tham số (m) để phương trình (fleft( sqrt 2fleft( cos x ight) ight) = m) gồm nghiệm (x in left< dfracpi 2;pi ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) là hàm số đa thức bậc bốn. Biết (fleft( 0 ight) = 0) và đồ thị hàm số (y = f"left( x ight)) bao gồm hình vẽ bên dưới.

*

Tập nghiệm của phương trình (fleft( left ight) = m) (với (m) là tham số) trên đoạn (left< 0;3pi ight>) gồm tối đa từng nào phần tử?


Cho hàm số (y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d) bao gồm đồ thị như hình bên dưới đây

*

Có tất cả bao nhiêu quý giá nguyên của tham số (m in left( - 5;5 ight)) để phương trình (f^2(x) - (m + 4)left| f(x) ight| + 2m + 4 = 0) bao gồm (6) nghiệm phân biệt


Có từng nào giá trị nguyên của m để phương trình sau bao gồm 8 nghiệm thực phân biệt

(left( x ight ight)^2 - left( m - 5 ight)left| x ight|left( x ight ight) + 1 - m = 0)


Cho hàm số (fleft( x ight)) bao gồm bảng biến thiên như sau:

*

Số nghiệm thuộc đoạn (left< 0;dfrac5pi 2 ight>) của phương trình (fleft( sin ,x ight) = 1) là:


Tìm $m e 0$ nhằm phương trình $x^2left| x - 3 ight| = m + dfrac1m$ tất cả 4 nghiệm phân biệt.


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) và tất cả đồ thị như hình vẽ.

*

Có bao nhiêu giá trị nguyên của thông số (m) nhằm phương trình (fleft( fleft( x ight) + m ight) + 1 = fleft( x ight) + m) bao gồm đúng 3 nghiệm sáng tỏ trên (left< - 1;1 ight>).


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) và gồm bảng biến chuyển thiên như hình vẽ.

*

Có bao nhiêu giá trị nguyên của thông số (m) để phương trình (fleft( ight) = 1) có đúng 2 nghiệm bên trên (left< - 1;1 ight>).


Tìm $m$ để phương trình $2^3 - 9x^2 + 12left| x ight| = m$ bao gồm $6$ nghiệm phân biệt.


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) tất cả bảng biến chuyển thiên như hình vẽ:

*

Số nghiệm của phương trình (left| fleft( fleft( x ight) ight) ight| = 2) là:


Cho hàm số (y = dfracx1 - x,,left( C ight)) cùng điểm (Aleft( - 1;1 ight)). Search (m) để mặt đường thẳng (d:,,y = mx - m - 1) giảm (left( C ight)) trên 2 điểm riêng biệt (M,,,N) sao để cho (AM^2 + AN^2) đạt giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất.


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Đồ thị hàm số (y = - x^4 + 4x^2 - 3) giảm trục tung trên điểm có tung độ bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) bao gồm bảng biến đổi thiên như sau:

*

Phương trình (fleft( x^2 - 1 ight) + 1 = 0) gồm bao nhiêu nghiệm thực?


Cho hàm số bậc cha (y = fleft( x ight)) bao gồm đồ thị như hình vẽ bên dưới.

*

Số nghiệm thực của phương trình (left| fleft( x^3 - 3x ight) ight| = dfrac23) là


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) bao gồm đồ thị như hình vẽ bên dưới đây.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cây Đào Lớp 7, 6, 5, Tả Cây Hoa Đào Ngày Tết Vào Mùa Xuân

*

Hỏi phương trình (fleft( 2 - fleft( x ight) ight) = 1) có toàn bộ bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tiếp trên (mathbbR) và có đồ thị như hình vẽ bên dưới đây. Tập hợp tất cả các giá trị thực của thông số (m) để phương trình (fleft( sqrt 4 - x^2 ight) = m) tất cả nghiệm trực thuộc nửa khoảng (left< - sqrt 2 ;sqrt 3 ight)) là

*


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đồ thị như hình mẫu vẽ sau. Bao gồm bao nhiêu quý giá nguyên của (m) để phương trình (fleft( sin x ight) = m) gồm đúng hai nghiệm bên trên đoạn (left< 0;pi ight>).

*


Cho hàm số (y = x^3 - (2m + 1)x^2 )(+ left( m^2 - m + 3 ight)x )(+ 2m^2 - 3m)

Số quý hiếm nguyên của (m) ở trong (( - 20;10)) đựng đồ thị hàm số sẽ cho giảm trục hoành tại cha điểm phân biệt tất cả hoành độ âm là