Tính chất đoạn chắn

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

2 đường thẳng tuy nhiên song bị chắn bởi 2 con đường thẳng song song thì 2 đoạn tuy nhiên song bị chắn bởi nhau, 2 đoạn thẳng tuy nhiên song chắn cũng bởi nhau. Như hình chữ nhật ấy.

Bạn đang xem: Tính chất đoạn chắnNguyễn Xuân Anh__Nguồn: tính hóa học đoạn chắn là gì? | Yahoo Hỏi & Đáp. Lần sau có copy thì nhớ ghi rõ nguồn


Câu vấn đáp hay nhất: 2 con đường thẳng tuy nhiên song bị khuất bởi 2 mặt đường thẳng song song thì 2 đoạn tuy vậy song bị chắn bởi nhau, 2 đoạn thẳng tuy nhiên song chắn cũng bởi nhau. Như hình chữ nhật ấy.

tk mang đến mk nha $_$


Le Nhat Phuong mới là fan copy kìa.

Xem lại đi, Nguyễn Xuân Anh đăng tải vào 2 mon 1 , Le Nhat Phuong đăng tải vào 5 mon 1

Cố cơ mà xem lại ik


Cho tam giác ABC có (widehatB-widehatC=20^0). Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Kẻ AH vuông góc cùng với BC. Tính góc HAD

__Giải rõ giúp em phần tính chất đoạn chắn với ạk


Cho mk hỏi bạn nào lớp 7 thì chụp đến mk tất cả các trang của sách cải thiện phát triển toán tập 2 bài tính chất ba đường trung bình của tam giác...

Xem thêm: Phân Tích Bài Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga Và Nói, Phân Tích Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga

Nhá hộ mk với


Tam giác ABC có AB = 3 , AC = 4 , BC = 5 ; đường cao AH. Kẻ HD phan giac AB , HE phan giac AC

a) hỏi tam giác ABC là tam giác gì ? Tính AH ; Tính chu vi , diện tích tam giác ABC

b) Chứng minh DE = AH

c) Chứng minh DE và AH cắt nhau tại trung điểm mỗi đoạn


3 tập tiền cùng mệnh giá lần lượt là :10000 , 20000 ,50000 . Biết 3 tập có số tiền bằng nhau và tổng số tờ là :204. Tính coi mỗi tập là bao nhiêu tiền


 Trong bài Đại lượng tỉ lệ thuân của lớp 7 có ghi:

 Nếu nhị đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:

 1. Tỉ số nhì giá trị tương ứng của chúng không núm đổi.

 Giả sử có 2 đại lượng x và y cùng với hằng số k là 2. Vậy bất cứ giá trị nào của x, y tỉ lệ thuận với nhau và có hằng số k là 2 thì đó là giá trị tương ứng của 2 đại lượng x và y?

 2. Tỉ số của 2 giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số của 2 giá trị tương ứng của đại lượng kia.

Xem thêm: Những Cách Dập Tắt Đám Cháy Xăng Dầu Bằng Gì? Những Cách Chữa Cháy Xăng, Dầu Nhanh Và Hiệu Quả

 Đại lượng này là x, đại lượng tê là y? Vậy 2 giá trị bất kì của đại lượng x là gì? 2 giá trị tương ứng của 2 đại lượng kia là gì? đến ví dụ?

 Bài toán 1 bài Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuân như sau:

 Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng rộng thanh thứ nhất 56,5g?

Phần giải có ghi: Giả sử khối lượng của nhị thanh chì tương ứng là m1 và mét vuông gam. Vị đó khối lượng và thể tích của vật thể là nhì đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, phải có (fracm^112=fracm^217).

 Nếu 2 đại lượng của từng thanh chì là 2 đại lượng tỉ lệ thuận thì có liên quan gì đến (fracm^112=fracm^217)?