Giải Toán Lớp 3 Trang 87: Chu Vi Hình Chữ Nhật

  -  

Công thức tính chu vi hình chữ nhật là tài liệu do đội ngũ giáo viên của thuphikhongdung.vn biên soạn với những công thức chu vi hình chữ nhật giúp các bạn học sinh thay vững các kiến thức và phương pháp tính chu vi hình chữ nhật với áp dụng giám sát trong những bài tập. Mời chúng ta học sinh cùng tìm hiểu thêm bài viết.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 3 trang 87: chu vi hình chữ nhật


1. Định nghĩa hình chữ nhật

+ Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm 4 góc vuông (Hai cạnh chiều dài vuông góc với hai cạnh chiều rộng tạo thành thành 4 góc vuông), gồm hai cạnh dài cân nhau và hai cạnh ngắn bởi nhau.

+ Độ dài cạnh dài được call là chiều dài, độ dài cạnh ngắn được call là chiều rộng.

2. Công thức tính chu vi với nửa chu vi hình chữ nhật

✩ Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng.

P = 2 x (a + b)

Trong đó:

P là chu vi hình chữ nhật

a với b lần lượt là chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật.

✩ Nửa chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình chữ nhật chia 2 hoặc bằng tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

Nửa chu vi hình chữ nhật = a + b

Trong đó: a với b là chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật.

3. Những dạng bài xích tập liên quan đến chu vi hình chữ nhật

Dạng 1: đến chiều dài với chiều rộng, tính chu vi hình chữ nhật


Ví dụ 1: Tính chu vi của hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi 24cm và chiều dài bởi 26cm.

Bài làm

Chu vi của hình chữ nhật là:

2 x (24 + 26) = 100 (cm)

Đáp số: 100cm

Ví dụ 2: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng là 6dm, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó?

Bài làm

Chiều dài của hình chữ nhật là:

6 x 3 = 18 (dm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(6 + 18) x 2 = 48 (dm)

Đáp số: 48dm

Ví dụ 3: Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp gấp đôi chiều rộng cùng hơn chiều rộng lớn 15m.

Để xem giải mã và phía dẫn chi tiết bài toán, những em học sinh tham khảo bài xích viết: Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài làm

Hiệu số phần cân nhau là:

2 – 1 = 1 (phần)

Giá trị của một phần là:

15 : 1 = 15 (m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

15 x 2 = 30 (m)

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là:

30 – 15 = 15 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90m.

Dạng 2: cho độ lâu năm một cạnh cùng chu vi của hình chữ nhật, tính độ dài cạnh còn lại

Ví dụ 3: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 72cm, chiều dài bởi 20cm. Tính chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Nêu Vai Trò Của Quá Trình Quang Hợp, Quang Hợp Là Gì

Bài làm

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

72 : 2 = 36 (cm)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

36 – đôi mươi = 16 (cm)

Đáp số: 16cm

Ví dụ 4: Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chu vi là 196m. Chiều rộng nhát chiều nhiều năm 16m. Tính độ dài hai cạnh của mảnh đất hình chữ nhật.

Bài làm

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

196 : 2 = 98 (m)

Chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(98 – 16) : 2 = 41 (m)

Chiều nhiều năm của mảnh đất hình chữ nhật là:


98 – 41 = 57 (m)

Đáp số: Chiều dài: 57m

Chiều rộng: 41m

Dạng 3: mang lại nửa chu vi, tính chu vi hình chữ nhật

Ví dụ 5: mang lại hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 40cm. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Bài làm

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (cm)

Đáp số: 20cm

4. Bài xích tập tính chu vi hình chữ nhật

Tham khảo thêm các bài tập về tính chu vi hình chữ nhật: Bài tập chu vi hình chữ nhật

Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều dài bởi 10cm, chiều rộng bằng 8cm.

b) Chiều dài bằng 4m, chiều rộng bởi 35dm.

c) Nửa chu vi bằng 24m.

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 34m, chiều rộng lớn 26m. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một size tranh hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 8m, chiều dài bằng 3m. Tính chiều rộng lớn của form tranh đó.

Bài 4: Một sân trường hình chữ nhật có chu vi bởi 50m, biết chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng. Tính chiều dài với chiều rộng sân ngôi trường đó.

Bài 5: mang lại hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi 7cm cùng chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Bài 6: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm 35m, chiều rộng lớn 20m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Xem thêm: Giải Bt Vật Lý 9 Bài 1 Sbt ) Vật Lý 9, Please Wait

Bài 7: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 160m, chiều dài là 50m. Chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 8: Hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 45m, chiều rộng lớn hình chữ nhật bởi cạnh hình vuông có chu vi 100m. Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 9: Một thửa vườn cửa hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tín đồ ta mong muốn làm một sản phẩm rào xung quanh thửa vườn kia (có cửa ngõ ra vào, mỗi cửa rộng 3m). Hỏi sản phẩm rào dài từng nào mét?

Bài 10:

a) Biết chu vi của một hình chữ nhật vội 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm gấp mấy lần chiều rộng?

b) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

c) Biết chu vi của một hình chữ nhật vội vàng 10 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm gấp mấy lần chiều rộng?

d) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 12 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm gấp mấy lần chiều rộng?


Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm một trong những công thức tính chu vi những hình:

---------

Như vậy, thuphikhongdung.vn vẫn gửi tới các bạn học sinh phương pháp tính chu vi hình chữ nhật. Không tính ra, chúng ta học sinh có thể đọc thêm các tài liệu và các công thức khác khác do thuphikhongdung.vn biên soạn để học giỏi môn Toán hơn.