TOÁN 8 BÀI 44 TRANG 20

     Bạn đang xem: Toán 8 bài 44 trang 20

Hướng dẫn: Sử dụng những hằng đẳng thức sau:(+ ,,,, (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\ +,,,, (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3\ + ,,,, a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)\ + ,,,, a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2))

Bài giải

a)(x^3 + dfrac127)(= x^3 - left(dfrac13 ight)^3)(= left(x - dfrac13 ight) left)(= left(x - dfrac13 ight)left(x^2 + dfrac13x+dfrac19 ight))b)((a + b)^3 - (a - b)^3)(= <(a + b) - (a - b)><(a + b)^2 + (a + b).(a - b) + (a - b)^2>)(= (a + b - a + b)(a^2 + 2ab + b^2 + a^2 - b^2+ a^2 - 2ab + b^2))(= 2b.(3a^2+ b^2))c)((a + b)^3 + (a - b)^3)(= <(a + b) + (a - b)><(a + b)^2 - (a + b)(a -b) + (a - b)^2>)(= (a + b - a + b)(a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + b^2 + a^2 - 2ab + b^2))(= 2a.(a^2 + 3b^2))d)(8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3)(= (2x)^3 + 3.(2x)^2.y + 3.2x.y^2 + y^3)(= (2x + y)^3)e)(-x^3 + 9x^2 -27x + 27)(= 27 - 27x + 9x^2 - x^3)(= 3^3 - 3.3^2.x + 3.3.x^2 - x^3)(= (3 - x)^3)


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức khác • Giải bài xích 43 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài xích 44 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích những đa thức... • Giải bài 45 trang đôi mươi – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)biết:a)&nbs... • Giải bài bác 46 trang đôi mươi – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính nhanh:a)(73^2 -...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như - Hình học tập 8


Xem thêm: Hình Ảnh Thầy Cô Giáo Đẹp, Ân Cần, Ấm Áp, Ý Nghĩa Nhất, Hình Ảnh Thầy Cô Giáo Đẹp, Gần Gũi, Ý Nghĩa Nhất

bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
• Giải bài bác 43 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 44 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 45 trang 20 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 46 trang đôi mươi – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Nên Làm Đại Lý Phân Phối Hay " Mua Đứt Bán Đoạn Là Gì, Phương Thức Mua Đứt, Bán Đoạn

Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông