Toán Lớp 6 Bài 30 Trang 17

     
(a) hspace0,2cm (x - 34).15 = 0; )(b) hspace0,2cm 18 . (x - 16) = 18)Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 30 trang 17

(eginalign a) hspace0,2cm (x - 34).15 & = 0 \ x - 34 và = 0 : 15 \ x - 34 &= 0 \ x & = 34 endalign)(eginalign b) hspace0,2cm 18 . (x - 16) &= 18 \ x - 16 &= 18 : 18 \ x - 16 &= 1 \ x &= 1 + 16 \ x &= 17 endalign)

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 5: Phép cộng và phép nhân - luyện tập 1 trang 17 - rèn luyện 2 trang 19 khác • bài xích 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 cho những số liệu về... • Giải bài bác 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Áp dụng các tính chất... • Giải bài bác 28 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trên hình(12),... • Giải bài 29 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào chỗ... • Giải bài xích 30 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 kiếm tìm số tự nhiên (x),... • Giải bài 31 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhanh:(a) hspace0,2cm... • Giải bài xích 32 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 hoàn toàn có thể tính nhanh... • Giải bài bác 33 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 đến dãy số sau(1,... • Giải bài 34 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy tính bỏ... • Giải bài 35 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm những tích bằng nhau... • Giải bài xích 36 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 1 rất có thể tính... • Giải bài xích 37 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 1 Áp dụng tính... • Giải bài xích 38 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy tính bỏ... • Giải bài bác 39 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Số(142... • Giải bài xích 40 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 1 Bình Ngô đại cáo ra...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Ngang Như Cua Là Gì? Từ Điển Thành Ngữ Việt Nam

bài bác trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 5: Phép cùng và phép nhân - luyện tập 1 trang 17 - luyện tập 2 trang 19
• bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 28 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 29 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 30 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 31 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 32 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 33 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 34 trang 17 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 35 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 36 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 37 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 38 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 39 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 40 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Giải Bài Tập Mô Hình Input-Output, Bài Giảng Đại Số Tuyến Tính: Mô Hình Input

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số