TOLUEN + CL2 ÁNH SÁNG

     

Toluen + Cl2 (as) xảy ra phản ứng vắt ở nhánh. Vày vòng thơm bao gồm hiệu ứng hút electron nên phản ứng ráng ở nhánh dễ hơn CH4
Bạn đang xem: Toluen + cl2 ánh sáng

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cho những chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm những chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi bên trên vòng benzen bao gồm sẵn nhóm nuốm X, thì nhóm thứ hai sẽ ưu tiên vậy vào địa điểm m - . Vậy X là phần đông nhóm gắng nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT cân xứng của Z là:


Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tính năng hết cùng với Cl2 (xúc tác bột Fe) với năng suất phản ứng đạt 80% là :
Xem thêm: Các Loại Dương Xỉ Thủy Sinh, Châu Phi, Sừng Hươu,Lá Kim Đẹp Đẹp Nhất 2021

Hỗn hợp bao gồm một mol C6H6 cùng 1,5 mol Cl2. Trong điều kiện có xúc tác bột Fe, to, năng suất 100%. Sau phản ứng thu được chất gì ? bao nhiêu mol ?


Một hợp chất hữu cơ X tất cả vòng benzen gồm CTĐGN là C3H2Br và M = 236. Gọi tên hợp chất này hiểu được hợp chất này là sản phẩm chính trong phản bội ứng thân C6H6 và Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bởi phản ứng của toluen với hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong đk đun nóng. Biết năng suất của tổng thể quá trình tổng hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo ra thành từ bỏ 230 gam toluen là


Để oxi hoá hết 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần từng nào lít dung dịch KMnO4 0,5M trong môi trường H2SO4 loãng. đưa sử sử dụng dư 20% đối với lượng bội phản ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích tương đối hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng đk nhiệt độ và áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ cân nặng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Chất Lượng Cuộc Sống Là Gì, Chất Lượng Cuộc Sống Là Gì


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát