Các trạm thu phí trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ

Các trạm trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ thực hiện thu phí tự động

Các trạm trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ thực hiện thu phí tự động