Unit 1 lớp 10 writing

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ...

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 10 writing

Loạt bài soạn, giải bài xích tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ... Sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 10 dễ dàng sẵn sàng bài để học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 10.

*

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1

Bảng liệt kê những từ vựng:

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Ask & answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi và trả lời các thắc mắc về những câu hỏi làm bình thường của em, sử dụng gợi nhắc bên dưới.)

A: What time vày you often go to lớn school? (Bạn thường đến lớp lúc mấy giờ?)

B: I often go to lớn school at 6.30.

A: What time vì chưng you often have breakfast?

B: I often have breakfast at 6.

A: What bởi vì you often bởi in the morning?

B: I go to school.

A: What do you often vì chưng in the afternoon?

B: I often vì my homework.

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage and then bởi the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và tiếp đến làm những bài tập theo sau.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up and go down khổng lồ the kitchen lớn boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast và then lead the buffalo to lớn the field. It takes me 45 minutes lớn get ready. I leave the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5:30. I plough và harrow my plot of land & at a quarter to lớn eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants and smoke local tobacco. I continue to lớn work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest & have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour"s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go khổng lồ the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I bởi the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m., then we watch TV & go to bed at about 10 p.m. Sometimes we go & see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children & our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working và we love our children.

Hướng dẫn dịch:

Ông Vy: Đồng hồ nước báo thức reo thời điểm 4 tiếng 30. Tôi thức dậy và xuống nhà bếp đun nước cho buổi trà sáng. Tôi uống vài tách bóc trà, ăn điểm tâm cấp tốc và tiếp nối dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn chỉnh bị. Tôi rời ra khỏi nhà dịp 5 giờ 15 và đến ruộng đúng 5 giờ 30. Tôi cày và bừa thửa khu đất của tôi, cùng lúc 7 giờ đồng hồ 45 tôi nghỉ ngơi một tí. Trong lúc nghỉ, tôi thường xuyên uống trà với chúng ta nông và hút thuốc lào. Tôi tiếp tục thao tác làm việc từ 8 tiếng 15 cho đến 10 tiếng 30. Tiếp đến tôi về nhà nghỉ ngơi một tí và ăn trưa với mái ấm gia đình lúc 11 tiếng 30. Sau bữa trưa, tôi hay nghỉ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 giờ 30 chiều, công ty chúng tôi ra đồng một đợt nữa. Chúng tôi sửa bờ cho những mảnh ruộng. Sau đó ck tôi bơm nước vào ruộng trong những lúc tôi cấy lúa. Shop chúng tôi làm việc khoảng hai giờ đồng hồ trước khi shop chúng tôi nghỉ. Chúng tôi làm xong quá trình lúc 6 giờ. Shop chúng tôi ăn về tối lúc khoảng 7 giờ, sau đó xem tivi cùng đi ngủ lúc khoảng tầm 10 giờ. Đôi khi chúng tôi sang nhà hàng quán ăn xóm nhằm uống trà. Chúng tôi tán gẫu về công việc, con cháu và planer cho mùa màng tới. Dầu ngày tất cả dài nhưng chúng tôi hài lòng với các bước đã làm. Shop chúng tôi yêu lao cồn và yêu thương thương con cháu mình.

Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of the italicized word(s). (Chọn giải pháp A, B, hoặc C thế nào cho sát nghĩa với từ bỏ in nghiêng nhất.)

1-C 2-C 3-A 4-A

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is Mr. Vy"s occupation? (Nghề nghiệp của ông Vy là gì?)

=> He"s a peasant/ farmer.

2.

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 5 Sgk Toán 8 Tập 1 : Đố: Đoán Tuổi, Bài 4 Trang 5 Sgk Toán 8 Tập 1

What time does he get up & what does he do after that? (Ông ấy thức dậy lúc mấy tiếng và làm những gì sau đó?)

=> He gets up at 4:30 and goes down lớn the kitchen to lớn boil some water for his early tea.

3. What does he vị in the morning? (Ông ấy làm gì vào buổi sáng?)

=> He ploughs và harrows his plot of land, drinks tea & smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. What vị Mr. Vy và his wife vì chưng in the afternoon? (Ông Vy cùng vợ làm cái gi vào buổi chiều?)

=> In the afternoon, Mr. Vy và his wife repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into while his wife does the transplanting.

5. Are they happy with their lives or not? Why? (Họ hạnh phúc hay là không hạnh phúc cùng với cuộc sống của bản thân không? trên sao?)

=> Yes, they are. Because they love working & they love their children, too.

Task 3. Scan the passage and make a brief cảnh báo about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. Then compare your note with a partner. (Đọc lướt đoạn văn cùng ghi chú vắn tắt về công việc thường làm từng ngày của ông Vy với bà Tuyết. Sau đó so sánh bảng ghi chú của em với các bạn cùng học.)

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down to lớn the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo to the field.

- 5.15: leaves the house

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

- 7.45: takes a short rest

- 10.30: goes home

- 11.30: has lunch with his family

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy & Mrs Tuyet go to the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. Pm: finish work

- 7. Pm: have dinner

After dinner

- watch TV

- go to bed

- Sometimes visit neighbours & chat with them.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Talk about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói về quá trình hàng ngày của ông Vy và bà Tuyết.)

Mr Vy và Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. Till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

Xem thêm: Cách Tắt Action Center Win 7, Cách Tắt Action Center Trong Win 7

After dinner, they watch TV và go to lớn bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbors and chat ahoul their work, their children & their plan for thc next crop. They love working and they love their children as well.